PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 91--101
Tytuł artykułu

Mezoterapia cienkoigłowa - zastosowanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii blizn potrądzikowych.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Microneedling - Clinical Application with Particular Emphasis on the Treatment of Acne Scars.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstęp: Mezoterapia cienkoigłowa jest metodą znaną już od połowy XX w., lecz większą popularność zyskała dopiero w latach 90. Wzrost uznania zawdzięcza głównie medycynie estetycznej, gdzie jest stosowana jako mało inwazyjny zabieg, przede wszystkim w leczeniu blizn potrądzikowych. Cel pracy: Celem poniższej pracy jest dokonanie przeglądu literaturowego dotyczącego mezoterapii cienkoigłowej z wyszczególnieniem problematyki terapii blizn potrądzikowych. Materiały i metody: Dokonano analizy literatury (pozycje literaturowe od 2008 r.) celem prześledzenia najnowszych doniesień dotyczących zastosowania oraz wyników klinicznych terapii z zastosowaniem mezoterapii cienkoigłowej. Szczególną uwagę poświęcono leczeniu blizn potrądzikowych. Wyniki: Mezoterapia cienkoigłowa znalazła rozległe zastosowanie kliniczne. Na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń pozwalających na wdrożenie tej procedury w licznych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej. Oddziaływanie na poziomie komórkowym prowadzi do uwalniania szeregu cytokin oraz czynników wzrostowych, przez co możliwe jest prowadzenia terapii m.in. w zakresie blizn oraz łysienia androgenowego, stanowiąc ważny element leczenia podstawowego i uzupełniającego. Jak pokazują badania kliniczne, przewagę mezoterapii względem innych metod obserwujemy w leczeniu zmian potrądzikowych. Wnioski: Mezoterapia cienkoigłowa to obiecująca metoda o szerokim zastosowaniu klinicznym. Bezpieczeństwo w połączeniu z niskim kosztem oraz możliwością leczenia skojarzonego - jak pokazują badania kliniczne - pozwala na efektywne leczenie schorzeń dermatologicznych, w szczególności zmian potrądzikowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction: Microneedling is a method known from the mid-20th century, but it only gained popularity in the 90s. The growth of its appreciation was due to the aesthetic medicine where it is used as the minimally invasive procedure primarily in treatment of acne scars. Aim of the research: The aim of the following study is to perform the review of the literature concerning microneedling with particular stress on acne scar treatment. Material and methods: Literature analysis was performed (literature since 2008) with the view to investigating the latest reports on the application and clinical results of the treatment performed using microneedling. Particular attention was paid to the treatment of acne scars. Results: Microneedling finds extensive clinical applications. A wide range of devices are available on the market allowing for the implementation of this procedure in numerous aesthetic medicine treatments. Interaction at the cellular level leads to the release of a number of cytokines and growth factors, which makes it possible to conduct therapies e.g. in the field of scarring and androgenetic alopecia, being an important element of primary and complementary treatment. As clinical trials show, the advantage of mesotherapy when compared to other methods is observed in the treatment of acne lesions. Conclusions: Fine needle mesotherapy is a promising method with a wide range of clinical applications. Safety combined with the low cost and the possibility of combined treatment, which, as clinical trials show, allows for effective treatment of dermatological diseases, in particular acne lesions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
91--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Abdel Hay R., Shalaby K., Zaher H., Hafez V., Chi C.C., Dimitri S., Nabhan A.F., Layton A.M., Interventions for acne scars, "Cochrane Database Systematic Reviews" 2016, Apr, nr 3;4.
 • Alster T.S., Graham P.M., Microneedling: A Review and Practical Guide, "Dermatologic Surgery" 2018, Mar, nr 44(3), s. 397 - 404.
 • American Society of Plastic Surgeons, American Society of Plastic Surgeons releases report showing shift in procedures [w:] New Statistics Reflect the Changing Face of Plastic Surgery. American Society of Plastic Surgeons. Available from: https://www.plasticsurgery.org/news/press-releases/new-statistics-reflect-the-changing-face-of-plastic-surgery, dostęp: 28.04.2019 r.
 • Aslam A., Alster T.S., Evolution of laser skin resurfacing: from scanning to fractional technology, "Dermatologic Surgery" 2014, nr 40, s. 1163 -1172.
 • Aust M.C., Reimers K., Kaplan H.M., Stahl F. et al., Percutaneous collagen inductionregeneration in place of cicatrisation?, "Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery" 2011, nr 64, s. 97 -107.
 • Aust M.C., Reimers K., Gohritz A., Jahn S. et al., Percutaneous collagen induction. Scarless skin rejuvenation: factor fiction?, "Clinical and Experimental Dermatology" 2010, nr 35, s. 437 - 439.
 • Aust M.C., Reimers K, Repenning C, Stahl F et al. Percutaneous collagen induction: minimally invasive skin rejuvenation without risk of hyperpigmentation - fact or fiction? "Plastic and Reconstructive Surgery" 2008, nr 122, s. 1553 - 1563.
 • Badran M.M., Kuntsche J., Fahr A., Skin penetration enhancement by a microneedle device (Dermaroller) in vitro: dependency on needle size and applied formulation, "European Journal of Pharmaceutical Sciences" 2009, nr 36, s. 511- 523.
 • Dhurat R., Mathapati S., Response to Microneedling Treatment in Men with Androgenetic Alopecia Who Failed to Respond to Conventional Therapy, "Indian Journal of Dermatology" 2015, May - Jun, nr 60 (3), s. 260 - 233.
 • Doddaballapur S., Microneedling with dermaroller, "Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery" 2009, nr 2, s. 110 -111.
 • Dreno B., What is new in the pathophysiology of acne, an overview, "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology" 2017, Sep., nr 31, Suppl. 5, s. 8 -12.
 • El-Domyati M., Barakat M., Awad S., Medhat W., El-Fakahany H., FaragH., MicroneedlingTherapy for Atrophic Acne Scars: An Objective Evaluation, "Journal of Clinical Aesthetic Dermatology" 2015, Jul, nr 8 (7), s. 36 - 42.
 • Fabbrocini G., Annuziata M.C., D'Arco V., De Vita V., Lodi G., Mauriello M.C., Pastore F., Monfrecola G., Acne scars: pathogenesis, classification and treatment, "Dermatology Research and Practice" 2010, Article ID 893080.
 • Fabbrocini G., Gardella N., Monfrecola A., Proietti I. et al., Acne scarring treatment using skin needling, "Clinical and Experimental Dermatology" 2009, nr 34, s. 874 - 879.
 • Falabella A.F., Falanga V., Wound healing. In: The Biology of the Skin, NY: Parthenon, New York 2001, s. 281- 299.
 • Friedlander S.F., Eichenfield L.F., Fowler Jr, J.F., Fried R.G., Levy M.L., Webster G.F Acne Epidemiology and Pathophysiolog, "Seminars in Cutaneous Medicine Surgery" 2010, Jun., nr 29 (2), Suppl. 1, s. 2 - 4.
 • Gupta J., Gill H.S., Andrews S.N., Prausnitz M.R., Kinetics of skin resealing after insertion of microneedles in human subjects, "Journal of Controlled Release" 2011, nr 154, s. 148 - 155.
 • Hashim P.W., Levy Z., Cohen J.L., Goldenberg G., Microneedling therapy with and without platelet-rich plasma, "Cutis" 2017, Apr, nr 99 (4), s. 239 - 242.
 • Hou A., Cohen B., Haimovic A., Elbuluk N., Microneedling: a comprehensive review, "Dermatologic Surgery" 2016, nr 42, s. 1-19.
 • Ibrahim M.K., Ibrahim S.M., Salem A.M., Skin microneedling plus platelet-rich plasma versus skin microneedling alone in the treatment of atrophic post acne scars: a split face comparative study, "Journal of Dermatological Treatment" 2018, May, nr 29 (3), s. 281- 286.
 • Iriarte C., Awosika O., Renfigo-Pardo M., Ehrlich A., Review of applications of microneedling in dermatology, "Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology" 2017, Aug, nr 8;10, s. 289 - 298.
 • Janda K., Chwiłkowska M., Trądzik pospolity - etiologia, klasyfikacja, leczenie, "Annales Academiae Medicae Stetinesis" 2014, nr 60, 2, s. 13 -18.
 • Jha A.K., Vinay K., Zeeshan M., Roy P.K., Chaudhary R.K.P., Priya A., Platelet-rich plasma and microneedling improves hair growth in patients of androgeneti calopecia when used as anadjuvant to minoxidil, "Journal of Cosmetology and Dermatology" 2019, Jan., nr 28.
 • Lima E.V.A., Lima M.A., Takano D., Microneedling: experimental study and classification of the resulting injury, "Surgical Cosmetic Dermatology Journal" 2013, nr 5, s. 110 -114.
 • Melnik B.C., Acne vulgaris: The metabolic syndrome of the pilosebaceous follicle, "Clinics in Dermatology" 2018, Jan - Feb, nr 36(1), s. 29 - 40.
 • Orentreich D.S., Orentreich N., Subcutaneous incisionless (subcision) surgery for the correction of depressedscars and wrinkles, "Dermatologic Surgery" 1995, nr 21, s. 543 - 549.
 • Picardo M., Eichenfield L.F., Tan J., Acne and Rosacea, "Dermatology and Therapy (Heidelb)" 2017, Jan., nr 7 (Suppl. 1), s. 43-52.
 • Pudukadan D., Treatment of Acne Scars on Darker Skin Types Using a Noninsulated Smooth Motion, Electronically Controlled Radiofrequency Microneedles Treatment System, "Dermatologic Surgery" 2017, Jan., nr 43, Suppl. 1, s. S64 - S69.
 • Saadawi A.N., Esawy A.N., Kandeel A.H., El-Sayed W., Microneedling by dermapen and glycolic acid peel for the treatment of acne scars. Comparative study, "Journal of Cosmetic Dermatology" 2019, Feb, nr 18(1), s. 107 -114.
 • Sasaki G.H., Micro-needling depth penetration, presence of pigment particles, and fluorescein-stained platelets: clinical usage for aesthetic concerns, "Aesthetic Surgery Journal" 2016, nr 37, s. 71- 83.
 • Schwarz M., Laaff H., A prospective controlled assessment of microneedling with the Dermarollerdevice, "Plastic and Reconstructive Surgery" 2011, nr 127, s. 146e -148e.
 • Singh A., Yadav S., Microneedling: advances and widening horizons, "Indian Dermatology Online Journal" 2016, nr 7, s. 244 - 254.
 • Spencer J.M., Freeman S.A., Microneedling Prior to Levulan PDT for the Treatment of Actinic Keratoses: A Split-Face, Blinded Tril, "Journal of Drugs in Dermatology" 2016, Sep., nr 1, nr 15 (9), s. 1072 -1074.
 • Tan J., Bourdes V., Bissonnette R., Petit B., Eng L., Reynier P., Khammari A., Dreno B., Prospective Study of Pathogenesis of Atrophic Acne Scars and Role of Macular Erythema, "Journal of Drugs in Dermatology" 2017, Jun., nr 1;16 (6), s. 566 - 572.
 • Zeitter S., Sikora Z., Jahn S., Stahl F., Strauß S., Lazaridis A., Reimers K., Vogt P.M., Aust M.C., Microneedling: matching the results of medical needling and repetitive treatments to maximize potential for skin regeneration, "Burns" 2014, Aug, nr 40 (5), s. 966 - 973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.