PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 133--144
Tytuł artykułu

Wybrane rozwiązania konstrukcyjne ograniczające intensywność procesu zużycia kół jezdnych zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mechanisms and Design Solutions Limiting the Intensity of Wear Process of Wheels of Wail Vehicles' Wheelsets.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zestawy kołowe są elementami układu biegowego, na które oddziałują największe obciążenia. Eksploatacja pojazdu szynowego wiąże się z naturalnym procesem ich zużycia, polegającym na utracie pierwotnych wymiarów geometrycznych powierzchni tocznych i obrzeży. Determinantą trwałości zestawów kołowych jest intensywność tego procesu. Zmiana kształtów i wymiarów zarysu zewnętrznego obręczy bądź wieńca koła bezobręczowego jest wynikiem ścierania się współpracujących ze sobą powierzchni koła i główki szyny. Zjawisko to wpływa na powstawanie ubytków materiału. Współpraca zestawu kołowego z torem w dużej mierze zależna jest od sposobu jego prowadzenia w ramie wózka. Odpowiednie rozwiązanie układu prowadzenia warunkuje uzyskanie korzystnych cech dynamicznych wózków, wysokie bezpieczeństwo jazdy oraz odpowiednie warunki eksploatacji. Procesy zużyciowe można regulować stosując właściwe rozwiązania układów prowadzeń, w tym prowadzenia bezluzowe zestawów kołowych z elementami gumowymi lub inne umożliwiające radialne ustawianie się zestawów kołowych w łukach torowych, a także dodatkowe urządzenia, takie jak smarownice obrzeży. Zestawy kołowe w odniesieniu do pojazdu szynowego jako obiektu technicznego można sklasyfikować jako elementy o największej podatności na przyrost zużycia - trwałość pojazdu szynowego determinowana jest przez intensywność procesu zużycia elementów składowych zestawów kołowych. Istniejące rozwiązania układów biegowych umożliwiają ograniczenie tempa zużycia ściernego powierzchni tocznych i obrzeży kół jezdnych zestawów kołowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Wheelsets are elements of the running system, which are affected by the highest loads. The operation of a rail vehicle involves a natural wear process, involving the loss of the original geometric dimensions of the running surfaces and flanges. Determining the durability of wheelsets is the intensity of this process. The change of shapes and dimensions of the outer profile or rim or monoblock wheel is a result of abrasion of cooperating surfaces of the wheel and the head of the rail. This phenomenon affects the formation of material losses. The cooperation of the wheelset with the track largely depends on how it is guided in the bogie frame. Their appropriate solution determines the advantageous dynamic features of bogies, high driving safety and appropriate operating conditions. Wear processes can be regulated using appropriate solutions of guide systems, including backlash-free guidings with rubber elements or other ones enabling radial alignment of wheelsets in track arches, as well as additional devices such as edge lubricators. Wheelsets, in relation to a rail vehicle as a technical object, can be classified as the elements with the highest susceptibility to increase in wear - the durability of a rail vehicle is determined by the intensity of the wear process of the components of wheelsets. Existing solutions of running systems allow limiting the rate of abrasive wear of the running surfaces and the flanges of the wheel of wheelsets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Bibliografia
 • Furman J., Zespoły napędowe elektrycznych pojazdów trakcyjnych, WKiŁ, Warszawa 1975.
 • Górowski M., Transport szynowy. Niezależna strona informacyjna, http://www.transportszynowy.pl, dostęp: marzec 2019.
 • Grzywna M., Analiza konstrukcji nowoczesnych układów biegowych wagonów towarowych w aspekcie zamienności ze standardowymi wózkami Y25, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 29 (4).
 • Karwala K., Michnej M., Zestawy kołowe pojazdów szynowych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.
 • Medwid R., Siennicki A., Radialne prowadzenie zestawów kołowych w łukach torowych, "Trakcja i Wagony" 1989, nr 8.
 • Piec P., Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • Reddy V. et al., Modelling and analysis of rail maintenance cost Int, "International Journal of Production Economics" 2007, nr 105.
 • Romaniszyn Z., Oramus Z., Nowakowski Z., Podwozia trakcyjnych pojazdów szynowych, WKiŁ, Warszawa 1989.
 • Romaniszyn Z., Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające skutki drgań w układzie koło - szyna w pojazdach do dużych prędkości i dla linii górskich, "Technika Transportu Szynowego" 2000, nr 4.
 • Romaniszyn Z., Podwozia wózkowe pojazdów szynowych, Wydawnictwo Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
 • Sobaś M., Parametry konstrukcyjne zestawów kołowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy, "Pojazdy Szynowe" 2015, nr 1.
 • Zajęcki E., Lustych M., Współpraca koła lokomotyw z szyną w łukach o małych promieniach, "Trakcja i Wagony" 1980, nr 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.