PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 34 | 9--24
Tytuł artykułu

O zjawisku samotności wśród młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi - rozważania teoretyczno-empiryczne.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On the Phenomenon of Loneliness Among the Youth Suffering from Dermal and Nervous Disorders - Theoretical and Empirical Considerations.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule autorki analizują zjawisko samotności doznawanej w trudnym rozwojowo okresie adolescencji przez jednostki ze schorzeniami skórno- -nerwowymi pod postacią widocznych naczyniaków płaskich. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań własnych oraz wynikami prac realizowanych w ramach seminariów magisterskich prowadzonych przez jedną z autorek. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the authors analyse the phenomenon of loneliness experienced by individuals suffering from dermal and nervous disorders in the form of visible hemangioma in the developmentally difficult period of adolescence. Theoretical considerations are supported by the results of the authors' own research as well as the results of the work carried out during the M.A. seminar conducted by one of the authors. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Bibliografia
 • Adamkiewicz K., Pietrzyńska T., Roczniak W., Berezowski K., Podwińska E., Zespół Krabbe -Bartelsa - trudności rozpoznania i znieczulenia - opis przypadku, "Anestezjologia i Ratownictwo" 2011, s. 53.
 • Argyle M., Zdolności społeczne [w:] Psychologia społeczna w relacji ja- inni, red. S. Moscovici, WSiP, Warszawa 1998, s. 77.
 • Barniak S., Doznawanie samotności przez rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie, niepublikowana praca magisterska napisana pod kier. dr n. med. Marii Borczykowskiej-Rzepki, Kraków 2016.
 • Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny - doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" nr 31(2)/2019, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019.
 • Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., O potrzebie budowania zasobów osobistych młodzieży w okresie późnego dorastania w kontekście stylu życia - na przykładzie poczucia koherencji i stylów radzenia sobie ze stresem [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Shchudlo, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz - Zielona Góra 2017.
 • Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Samotność - zagrożenie dla młodzieży gimnazjalnej [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Shchudlo, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz - Przemyśl 2013.
 • Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 • Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice 2003.
 • Dołęga Z., Poczucie samotności a sposoby radzenia sobie w sytuacjach szkolnych w kontekście autodestruktywności [w:] Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia, red. Z. Dołęga., M. John-Borys, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Domańska-Pakieła D., Kaczorowska M., Borkowska J., Kotulska K., Jóźwiak S., Choroby nerwowo-skórne - postępy w diagnostyce i leczeniu, "Przegląd Dermatologiczny" 2009, nr 2.
 • Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Wyd. MADO, Toruń 2005.
 • Herma A., Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi (naczyniakami płaskimi), niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Marii Borczykowskiej-Rzepki, Kraków 2016.
 • Ilijn A., Siewiera I., Kruk J., Znamiona naczyniowe płaskie, "Postępy Dermatologii i Alergologii" 2010, XXVII, s. 461.
 • Jóźwiak S., Kotulska K., Najczęstsze choroby skórno-nerwowe [w:] Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży, red. B. Steinborn, Wyd. Bifolium, Lublin 2013.
 • Jóźwiak S., Kotulska K., Domańska-Pakieła D. i wsp., Antiepileptic treatment before the onset of seizures reduces epilepsy severity and risk of mental retardation in infants with tuberous sclerosis complex, "European Journl of Paediatric Neurology" 2011, nr 15(5), s. 424 - 431.
 • Kędra E., Dołęga Z., Borczykowska-Rzepka M., Intrapsychiczne aspekty funkcjonowania młodzieży z różnych systemów społecznych [w:] Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku, red. M. Bąk-Sosnowska, M. Kosińska, L. Niebrój, Eukrasia, Vol. 20, Media-Silesia, Katowice 2014.
 • Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia - charakterystyka zjawiska, "Przegląd Psychologiczny" 1984, nr 4(31).
 • Kowalik S., Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Próba sformułowania nowego podejścia teoretycznego, "Nauka" 2007, nr 3.
 • Kozłowska M., Fronczyk K., Rzadkiewicz M., Adaptacja do sytuacji choroby w relacji do cech osobowości i poczucia koherencji, "Przegląd Lekarski" 2011, nr 68/10.
 • Królicki L., Fakomatozy, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 1996, z. 1.
 • Kulczycki M., Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu [w:] Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie. Poradnictwo wobec złożoności problemów i świata, red. A. Kargulowa, Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Vol. 1.
 • Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 • Majewicz P., Proces psychospołecznej adaptacji dzieci i młodzieży w sytuacji przewlekłej choroby i niepełnosprawności, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, "Zeszyty Naukowe" 2014, nr 1(14), s. 10 -18.
 • Matusiewicz K., Stawarski A., Dziecko z fakomatozą [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 • Niewiadomska I., Analiza osobowościowych przyczyn osamotnienia w świetle teorii atrybucji B. Weinera [w:] Wybrane zagadnienia z teorii osobowości, red. P. Oleś, Wyd. TNKUL, Lublin 1997, s. 190 - 200.
 • McWhirter J.J. et al., Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 • Namysłowska I., Adolescencja - wiek dorastania [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Nowak K., Sturmowska S., Sypniewska M., Grabińska M., Wróbel-Bania A., Zreda- -Pikies A., Problemy bio-psychospołeczne dziecka chorego na fakomatozę, "Pielęgniarstwo Polskie" 2015, nr 3(57).
 • Pilarz Ł., Ziora B., Bajor G., Bulska W., Współwystępowanie guzów narządów dokrewnych w przebiegu fakomatoz, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • Pilecka W., Zdrowie dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, Wyd. UJ, Kraków 2002.
 • Rembowski J., Poczucie osamotnienia w świetle teorii i niektórych technik pomiaru, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1989, nr 4.
 • Rzepa T., Piętno choroby w kontekście stwardnienia rozsianego [w:] Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, red. A. Potemkowski, terMedia, Poznań 2010.
 • Stim J.M., Lee D.W., Cho B.K., A case of Cobb syndrome associated with limphoangioma circumscriptum, "Dermatology" 1996, nr 193(1), s. 45 - 47.
 • Wertheim-Tysarowska K., Gos M., Niepokój K., Kowalewski C., Genetycznie uwarunkowane choroby skóry - przegląd wybranych genodermatoz, "Medycyna Wieku Rozwojowego" 2012, XVI, 3.
 • Żurek D., Percepcja postaw rodzicielskich a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży gimnazjalnej, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Marii Borczykowskiej-Rzepki, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego, Kraków 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.