PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 34 | 61--75
Tytuł artykułu

Wybrane instytucje w Polsce odpowiedzialne za zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Institutions in Poland Responsible for Preventing and Combating Terrorism.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano współczesne rozumienie terminów "bezpieczeństwo" i "zagrożenie". Jednym ze zjawisk związanych z zagrożeniami jest terroryzm, który jest stale ewoluującym oraz poważnym problemem międzynarodowym. Autor przedstawia sposoby i metody służące do zwalczania terroryzmu, dokumenty z tym związane obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybrane instytucje. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the modern approach to the terms 'security' and 'threat'. One of the phenomena related to threats is terrorism, which is a constantly evolving and serious international problem. The author presents modes and methods of combating terrorism, along with the relevant documents in force in the Republic of Poland and selected institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Gładysz S., Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2018, nr 18(10).
 • Gwardyński R., Policja - element systemu bezpieczeństwa państw [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, tom IV, red. B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, WSA, Bielsko-Biała 2017.
 • Hołyst B., Terroryzm, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/5,Zwalczanie-terroryzmu.html, dostęp:10.05.2019 r.
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/agencjabezpieczenstwa/547,Agencja-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html, dostęp: 19.03.2019 r.
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/agencjabezpieczenstwa/547,Agencja-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html, dostęp: 19.03.2019 r.
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona-antyterrorysty/ustawa-o-dzialaniachan/1273,USTAWA-O-DZIALANIACH-ANTYTERRORYSTYCZNYCH.html, dostęp: 19.03.2019 r.
 • https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_pl, dostęp: 1.11.2019 r.
 • https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1346376,francja-trzecia-rocznica-dzihadystycznychzamachow-w-paryzu.html, dostęp: 10.05.2019 r.
 • https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism, dostęp: 18.03.2019 r.
 • https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-zamach-w-strasburgu-kolejne-5-osob-aresztowanych,nId,2990128., dostęp: 10.05.2019 r.
 • https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/1839,Wspolpraca-SG-z-Agencja-Frontex.html, dostęp: 18.03.2019 r.
 • https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/wspolpraca/1647,Priorytety-WspolpracyMiedzynarodowej-Strazy-Granicznej.html, dostęp: 18.03.2019 r.
 • https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/najpierw-nicea-teraz-berlin-przypominamyzamach-w-nicei,701108.html, dostęp: 20.10.2019 r.
 • https://tpcoe.gov.pl/cpt/o-nas/1450,MISJA.html, dostęp: 15.03.2019 r,
 • Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, WSPol, Szczytno 2011.
 • Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologie, CNBOP-PIB, Vol. 31, Issue 3, Józefów 2013.
 • Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SA PSP, Kraków 2014.
 • Kaczmarczyk B., Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, AWL, Wrocław 2015.
 • Kaczmarczyk B., Poznawcze i utylitarne aspekty systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, PWSZ, Legnica 2015.
 • Kaczmarczyk B., Zarządzanie zasobami osobowymi w Straży Granicznej na szczeblu terenowym w warunkach zagrożenia państwa, AON, Warszawa 2007.
 • Kośmider T., Bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń, Diffin SA, Warszawa 2018.
 • Lubiewski P., Krótka historia terroryzmu, "Perspektiva. Legickie Studia Teologiczno- -Historyczne" 2018, 2(33), Legnica.
 • Lubiewski P., Terroryzm a migracja. Zależności i skutki, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2018.
 • Lubiewski P., Zwalczanie terroryzmu, "Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej" 2018, nr 1(25), Warszawa.
 • Lubiewski P., Reguły i metody działania współczesnych organizacji terrorystycznych, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 29, Legnica.
 • A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Diffin SA, Warszawa 2013.
 • Piątek Z., Wiśniewski B., Osierda A., Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, WSA, Bielsko-Biała 2007.
 • Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek T., WSA, Bielsko-Biała 2007.
 • Safjański T., Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu - uwarunkowania prawne i praktyczne, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2018, nr 19(10).
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978.
 • Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, Szczytno 2014.
 • Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, AON, Warszawa 2009.
 • Wiśniewski B., Prońko J., Ogniwa ochrony państwa, AON, Warszawa 2003.
 • Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol, Szczytno 2017.
 • Uchodźcy w Europie, Uwarunkowanie. Istota. Następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska J., Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.
 • Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 -2019.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Diffin SA, Warszawa 2017.
 • Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, WSA, Bielsko-Biała 2007.
 • Zamiar Z., Wełyczko L., Zarządzanie kryzysowe, WSOWL im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.