PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 34 | 77--87
Tytuł artykułu

Zagrożenie - rozważania na gruncie teorii.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Threat - Theory-Based Considerations.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono zasadnicze zagadnienia dotyczące procesu identyfikacyjnego pojęcia "zagrożenie" oraz jego związków z wyzwaniem i ryzykiem. W oparciu o wnioski z przeglądu literatury dotyczącej przedmiotu rozważań przedstawiono podział zagrożeń oraz ich źródła i negatywne konsekwencje. Opracowanie prezentuje również cechy charakterystyczne zagrożeń. Praca przedstawia także poglądy autorów w zakresie kategoryzowania zagrożeń oraz syntetycznego przedstawienia zagadnień "nowych zagrożeń". Prezentacja rozważań odbywa się w trzech klasycznych perspektywach, a mianowicie zagrożeń: jednostki, społeczeństwa i państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents some basic issues related to the identification process of the concept of 'threat' and its connection to challenge and risk. Based on the conclusions drawn from literature on the subject, the classification of threats as well as their sources and negative consequences have been presented. The study also focuses on the characteristics of threats. It presents the views expressed by authors in the field on categorizing threats and presenting 'new threats' in a synthetic way. The presentation of the aforementioned considerations takes place in three classical perspectives, namely threats related to the individual, society and state. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • Balcerowicz B., Wybrane problemy obronności państwa, materiał studyjny, WKO, Warszawa 2002.
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997.
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis J.,Bellona, Warszawa 2006.
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 • Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 1994.
 • Frei D., Sicherheit: Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977.
 • Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń, psychologiczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Wyd. "Żak", Warszawa 1997.
 • Grocki R., Vademecum zagrożeń, Bellona, Warszawa 2003.
 • Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 • Gwardyński R., Interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa - zarys teorii problemu, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy", nr 3(24)/2017.
 • http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Zakazne/Niemcy-pojawiaja-sie-choroby-zakazne-niepotykane-od-dziesiatkow-lat,175011,1017.html, dostęp: 10.12.2019 r.
 • Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., Security of an individual, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy", nr 3(28)/2018.
 • Kaufmann F.X., Siecherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1970.
 • Kochańczyk R., Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w Policji, "Roczniki Administracji i Prawa" 2019, tom I.
 • Korzeniowski L., Pużyński S., Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.
 • Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa 1979.
 • Liedel K., Prońko J., Wiśniewski B., Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, Wyższa Szkoła Administracji - Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Bielsko Biała-Warszawa 2007.
 • Lubiewski P., Krótka historia terroryzmu, "Perspektivia. Legnickie Studia Teologiczno- -Historyczne" 2018, nr 2(33).
 • Lubiewski P., Nielegalna migracja. Część I, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016.
 • Lubiewski P., The Evolving Protection of Borders of Reborn Second Republic of Poland, "Internal Security" 2018, nr 1(2).
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny Q - Ż, red. A. Markowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
 • Materiały z konferencji naukowej, red. Z. Piątek, Zielonka, 5 października 2006 roku.
 • Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, "Zeszyty Naukowe AON" 2008, nr 1.
 • Raport o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie kraju, Obrona Cywilna Kraju, Warszawa 1989.
 • Raport o stanie środowiska w Polsce, http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/raportyo-stanie-srodowiska, dostęp: 12.12.2019 r.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 • Studenski R., Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych, Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2000.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. I, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981.
 • Śladkowski S., Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2003.
 • Ślusarczyk M., Grążawski M., Bezpieczeństwo publiczne w świetle orzecznictwa sądowego i opinii mieszkańców miasta i powiatu bielskiego, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008.
 • Wiśniewski B., Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011.
 • Wiśniewski B., Zwalczanie terroryzmu, dywersji i sabotażu, "Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej" 2004, nr 2.
 • Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 • Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2013.
 • Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
 • Wiśniewski B. et al., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych, TUM, Wrocław 2018.
 • Właściwości dywersji i jej zwalczania. Zarys problemu, red. R. Jakubczak, B. Wiśniewski, MSWiA, Warszawa 2006.
 • Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
 • Zachowanie się w sytuacjach ryzyka, red. R. Studenski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.