PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 34 | 101--109
Tytuł artykułu

Numer alarmowy 112 - zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie europejskim.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Emergency Number 112 - Ensuring Security at the European Level.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto się próby scharakteryzowania europejskiego numeru alarmowego 112. W pierwszej kolejności przedstawiono potrzeby wskazujące na konieczność jego utworzenia, a także opisano genezę powstania. W dalszej części rozważań skoncentrowano się na międzynarodowej organizacji pozarządowej, która czuwa nad sprawnym powiadamianiem ratunkowym na terenie Unii Europejskiej. Ostatnia część pracy odnosi się do scharakteryzowania informacji, które przekazywane są do centrów powiadamiania ratunkowego, a także wyjaśnienia sposobu ich obiegu w Polskim systemie powiadamiania ratunkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to characterize the European 112 emergency number. First, the needs indicating its necessity were presented, and the origin of its establishment was described. Then the discussion focuses on an international non-governmental organization that watches over efficient emergency notification in the European Union. The last part of this paper characterises the information that is transmitted to emergency notification centers, as well as explaining how it circulates in the Polish emergency notification system. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
101--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. nauk. B. Wiśniewski, WSPol, Szczytno 2011.
 • Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wyd. Literackie, Kraków 2010.
 • Dąbrowska M., Lis K., Prewencja społeczna jako metoda zapobiegania sytuacjom kryzysowym "Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono" 2018, nr 1(2), SG SP, Warszawa 2018.
 • Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).
 • Guła P., Kozioł J., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, WSA, Bielsko-Biała 2015.
 • https://eena.org/.
 • Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce, SA PSP, Kraków 2014.
 • Kaczmarczyk B., Możliwości doskonalenia system zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSO WL, Wrocław 2015.
 • Kaczmarczyk B., Selected problems of education for safety in the changing environment of threats, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 26(1).
 • Kaczmarczyk B., Typologia zagrożeń, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" 2014, vol. 35(3), Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2014.
 • Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., Security of an individual, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 3 (28).
 • Kogut B., Lubiewski P., Management and coordination of rescue activities, "Bulletin of Lviv State University of Life Safety" 2018, nr 1.
 • Kowalczyk E., O istocie informacji, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
 • Lipińska J., Wprowadzenie do teorii komunikowania, AON, Warszawa 2010.
 • Lis K., Determinanty zarządzania informacją w centrum powiadamiania ratunkowego, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" 2018, nr 28(3), Legnica 2018.
 • Lis K., Działalność centrum powiadamiania ratunkowego w sytuacjach kryzysowych [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom II, red. nauk. B. Kaczmarczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
 • Raport z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w 2017 r., MSWiA,Warszawa 2018.
 • Skwierzyńska I., System powiadamiania ratunkowego w Polsce, "Kwartalnik Policyjny" 2018, nr 2.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, tom 1, Warszawa 1981.
 • Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Ścibiorek Z., Wybrane uwarunkowania kierowania akcją ratowniczą [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom I, red. nauk. B. Kaczmarczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1077).
 • Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych, TUM, Wrocław 2018.
 • Wiśniewski B., Kozioł J., Falecki J., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol., Szczytno 2017.
 • Wiśniewski B., Sander G.S., Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa - jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarowa" 2016, nr 46(1), CNBOP, Józefów 2016.
 • Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, Szczytno 2013.
 • Wiśniewski B., Udana próba rozważań na temat uwarunkowań procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczajnych, "Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono" 2018, nr 1(2), SG SP, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.