PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 19 | nr 1 | 7--27
Tytuł artykułu

Cultural Embeddedness of Family Business Succession : the Perspective of Next Generation

Autorzy
Warianty tytułu
Kulturowe uwarunkowania sukcesji w firmach rodzinnych z perspektywą następców
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło. Sukcesja to najczęściej badane zagadnienie dotyczące firm rodzinnych. Wiadomo, że by poznać dane zjawisko musimy zrozumieć jego specyfikę, mechanizm działania, uwarunkowania i konsekwencje. W odniesieniu do sukcesji jak dotychczas intensywnie badano uwarunkowania tego procesu, z tym, że główny nurt dociekań zdaje się koncentrować na określonych zagadnieniach i pomijać niektóre istotne aspekty tego problemu.
Cele badawcze. Celem niniejszego badania jest synteza dotychczasowej wiedzy o uwarunkowaniach sukcesji oraz identyfikacja ewentualnych luk w badaniach, a tym samym potencjalnych obszarów przyszłych badań. Dociekania koncentrują się na kulturze, w obrębie której funkcjonują firmy jako potencjalnie istotnym czynniku determinującym zachowanie aktorów zaangażowanych w proces sukcesji.
Metodologia. Dyskusja zaprezentowana w artykule ma charakter teoretyczny i jest oparta na dedukcji. Determinanty sukcesji są poddane syntezie na podstawie dotychczasowych badań tego zagadnienia. Jako że nie ma sukcesji bez sukcesora, badanie jest realizowane z uwzględnieniem perspektywy młodszego pokolenia, tak by uwzględnić kompleksowy charakter badanego zjawiska.
Kluczowe wnioski. W efekcie przeprowadzonych studiów zidentyfikowano istotne luki w dotychczasowych badaniach sukcesji w firmach rodzinnych w obszarze uwarunkowań kulturowych oraz wskazano na zasadność prowadzenia międzykulturowych studiów porównawczych dla poznania procesu sukcesji. Wyniki badań mają również swoje szersze konsekwencje, bowiem potwierdzają możliwość różnicowania zachowań organizacji w zależności od uwarunkowań kulturowych i tym samym podważają uniwersalny charakter stwierdzeń opartych na badaniach realizowanych w określonej kulturze. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The succession of family business has become the topic most often investigated within the family business (FB) research. As we would like to understand the phenomena we need to recognize its specificity, mechanism of operation, determinants and consequences. In this case, a range of determinants of the process has been investigated so far. But, the flood of publications seems to focus on specific issues, leaving aside some important aspects of the problem.
Research aims. The purpose of the research is to summarize up to date knowledge on the determinants of the succession, and identify possible gaps in research, and thus potential areas for future inquiry. We concentrate on the culture prevailing in the community the firms operate in as a potentially significant factor determining the behavior of players involved in succession.
Methodology. The discussion undertaken in the paper is theoretical, based on deduction. The determinants of the process of succession are synthetized on the base of literature review. As there is no succession without successor, we concentrate on the younger generation perspective and try to cover the complexity of the issues involved.
Findings. We show important gaps in the research on family business succession, and point at culture embeddedness of the businesses, and the large promising area of intercultural comparative studies for our understanding of succession. We also indicate the legitimacy of a broader view on management issues by setting the problems in a specific cultural environment. The synthesis suggests the necessity of research on cultural determinants of succession, based on comparative analysis of cases from different cultural background. Moreover, it rises doubts if regularities of an organization operations observed in one cultural background would have universal value. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
7--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Afghan, N. & Wiqar, T. (2007). Succession in Family Businesses of Pakistan: Kinship Culture and Islamic Inheritance Law. CMER Working Paper, No. 07-54.
 • Agarwal, R., Kumar, A. & D'Souza, K. (2016). Issues in Career Choices of Successors in Family Businesses: Perspective from Literature Review. Journal of Applied Management and Investments, vol. 5(1), 1-19.
 • Amran, N.A. & Ahmad, A.Ch. (2010). Family Succession and Firm Performance among Malaysian Companies. International Journal of Business and Social Science, 1(2), 193-203.
 • Ansoff, H.I. (1984). Implanting strategic management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice/Hall International.
 • Aronoff, C. & Ward, J. (2011). Family Business Values. How to Assure a Legacy of Continuity and Success. A Family Business Publication.
 • Barach, J.A. & Ganitsky, J.B. (1995). Successful Succession in Family Business. Family Business Review, 8(2), 131-155.
 • Barnes, L.B. & Hershon, S.A. (1976). Transferring power in the family business. Harvard Business Review, 54(4), 105-114.
 • Barry, B. (1975). The development of organization structure in the family firm. Journal of General Management, Autumn, 42-60.
 • Bąkiewicz, A. (2018). The Determinants of Entrepreneurship in Poland - the Experiences of Post-communist Era. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19/10/3, 41-56.
 • Birley, S., Ng, D. & Godfrey, A. (1999). The family and the business. Long Range Planning, 36(6), 598-608.
 • Boyd, B., Botero, I.C. & Fediuk, T.A. (2014). Incumbent Decisions about Succession Transitions in Family Firms: A Conceptual Model. International Journal of Financial Studies, 2, 335-358, doi:10.3390/ijfs2040335.
 • Bozer, G., Levin, L. & Santora, J.C. (2017). Succession in family business: multi-source perspectives. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(4), 753-774, https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0163.
 • Brockhaus, R.H. (2004). Family business succession: suggestions for future research. Family Business Review, 17(2), 165-177, doi:10.1111/j.1741-6248.2004.00011.x.
 • Cabrera-Suárez, M.K., De Saá-Pérez, P. & García-Almeida, D. (2001). The succession process from a resource and knowledge-based view of the family firm. Family Business Review, 14, 37-46.
 • Cabrera-Suárez, M.K. & Martín-Santana, J.D. (2012). Successor's commitment and succession success: dimensions and antecedents in the small Spanish family firm. International Journal of Human Resource Management, 23(13/1), 2736-2762.
 • Cadieux, L. (2007). Succession in small and medium-sized family businesses: Toward a typology of predecessor roles during and after instatement of the successor. Family Business Review, 20(2), 95-109.
 • Cappelli, P. & Scherer, P.D. (1991). The Missing Role of Context in OB: The Need for a Meso-Level Approach. Research in Organizational Behavior, 13, 55-110.
 • Cespedes, F.V. & Galford, R.M. (2004). Succession and failure. Harvard Business School Case Study. Harvard Business Review, June, https://hbr.org/2004/06/succession-and-failure (Accessed: 3rd September 2019).
 • Chaimahawong, V. & Sakulsriprasert, A. (2012). Family Business Succession and Post Succession Performance: Evidence from Thai SMEs. International Journal of Business and Management, 8(2), 19-28, doi: 10.5539/ijbm.v8n2p19.
 • Chondrakis, G., Sigalas, C., Zaharopoulos, A. & Vozikis, G.S. (2006). The Key Factors Affecting Family Business Succession. Innknow Forum, Management Science Laboratory, Department of Management Science and Technology, 9, 6-9.
 • Chrisman, J.J., Chua, J.H. & Sharma, P. (1998). Important attributes of successors in family businesses: An exploratory study. Family Business Review, 11, 19-34.
 • De Alwis, A.Ch. (2016). Incumbents Influence on Family Business Succession Process. European Journal of Business and Management, 8(13), 96-105.
 • Decker, C., Heinrichs, K., Jaskiewicz, P. & Rau, S.B. (2017). What do we know about succession in family businesses? Mapping current knowledge and unexplored territory. In: F.W. Kellermanns & F. Hoy (eds). The Routledge Companion to Family Business, 15-44. New York, NY: Routledge.
 • De Massis, A., Chua, J.H. & Chrisman, J.J. (2008). Factors preventing intra-family succession. Family Business Review, 21(2), 183-199, doi:10.1111/j.1741-6248.2008.00118.x.
 • De Pontet, B.S., Wrosch, C. & Gagne, M. (2007). An Exploration of the Generational Differences in Levels of Control Held Among Family Businesses Approaching Succession. Family Business Review, 20(4), 337-354, https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00103.x.
 • Déniz Déniz, M.C. & Cabrera-Suárez, M.K. (2005). Corporate Social Responsibility and Family Business in Spain. Journal of Business Ethics, 56 (1), 27-41.
 • Dumas, C., Dupuis, J.P., Richer, F. & St.-Cyr, L. (1995). Factors that influence the next generation's decision to take over the family farm. Family Business Review, 8, 99-120.
 • Dyck, B., Mauws, M., Starke, F.A. & Mischke, G.A. (2002). Passing the baton: The importance of sequence, timing, technique and communication in executive succession. Journal of Business Venturing, 17(2), 143-162, doi:10.1016/S0883-9026(00)00056-2.
 • Dyer, W.J. (1986). Cultural change in family business: Anticipating and managing business and family transitions. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Dyer, W.J. (1988). Culture and Continuity in Family Firms. Family Business Review, 1(1), 37-50.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14, 57-74.
 • Evert, R.E., Martin, J.A., McLeod, M.S. & Payne, G.T. (2015). Empirics in family business research: Progress, challenges, and the path ahead. Family Business Review, 29(1), 17-43.
 • Georgiou, T. & Vrontis, D. (2013). Wine sector development: a conceptual framework toward succession effectiveness in family wineries. Journal of Transnational Management, 18(4), 246-272.
 • Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, Warszawa: PWE.
 • Goldberg, S.D. & Wooldridge, B. (1993). Self-Confidence and Managerial Autonomy: Successor Characteristics Critical to Succession in Family Firms. Family Business Review, 6(1), 55-73.
 • Goldberg, S.D. (1996). Research Note: Effective Successors in Family-Owned Businesses: Significant Elements. Family Business Review, 9(2), 185-197, https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1996.00185.x.
 • Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family firms. In: P.Z. Poutziouris, K.X. Smyrnios & S.B. Klein (eds.). The Handbook of Research on Family Business. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 517-536.
 • Griffeth, R.W., Allen, D.G. & Barrett, R. (2006). Integration of family-owned business succession with turnover and life cycle models: Development of a successor retention process model. Human Resource Management Review, 16(4), 490-507, https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2006.08.006.
 • Hadryś-Nowak, A. & Więcek-Janka, E. (2016). Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych - wstępne wyniki badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII/6/III, 35-47.
 • Hall, A. (2003). Strategising in the Context of Genuine Relations: An Interpretative Study of Strategic Renewal Through Family Interactions, JIBS Dissertation Series, 18.
 • Handler, W.C. (1992). The Succession Experience of the Next Generation, Family Business Review, 5(3), 283-307.
 • Handler, W.C. (1994). Succession in family business: A review of the research. Family Business Review, 7(2), 133-157.
 • Harveston, P.D., Davis, P.S., Lyden, J.A. (1997). Succession Planning in Family Business: The Impact of Owner Gender. Family Business Review, 10(4), 373-396, https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1997.00373.xiurship.
 • Helsen, Z., Lybaert, N., Steijvers, T., Orens, R. & Dekker, J. (2017). Management Control Systems In Family Firms: A Review Of The Literature And Directions For The Future. Journal of Economic Surveys, 31(2), 410-435.
 • Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills: Sage Publications, Inc.
 • Howorth, C. & Ali, A.Z. (2001). Family Business Succession in Portugal: An Examination of Case Studies in the Furniture Industry. Family Business Review, 14(3), 231-244, doi: 10.1111/j.1741-6248.2001.00231.x.
 • Inglehart, R. (1988). The Renaissance of Political Culture. The American Political Science Review, 82(4), 1203-1230.
 • Johns, G. (2006). The Essential Impact of Context on Organizational Behavior. The Academy of Management Review, 31(2), 386-408.
 • Karima, M. & Habib, A. (2012). Determinants of Intention and Succession Planning in Tunisian Family Business. International Journal of Business and Social Science, 3(12), 118-133.
 • Kelly, L., Athanassiou, N. & Crittenden, W. (2000). Founder centrality and strategic behavior in the family-owned firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(2), 27-42.
 • Kepner, E. (1983). The family and the firm: a coevolutionary perspective. Organizational Dynamics, 12(1), 57-70.
 • Kibler, E. (2013). Formation of Entrepreneurial Intentions in a Regional Context. Entrepreneurship and Regional Development, 25(2-3), 293-323, doi: 10.1080/08985626.2012.721008.
 • Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Kotler, Ph. & Armstrong, G. (2011). Principles in marketing, New York: Pearson Prentice Hall.
 • Kuratko, D., Hornsby, J. & Montagno, R. (1993). Family business succession in Korean and US firms. Journal of Small Business Management, 31(2), 132.
 • Lambrecht, J. (2005). Multigenerational transition in family businesses: A new explanatory model. Family Business Review, 18(4), 267-282, doi:10.1111/j.1741-6248.2005.00048.x.
 • Le Breton-Miller, I., Miller, D. & Steier, L.P. (2004). Toward an integrative model of effective FOB succession. Entrepreneurship Theory and Practice, 28, 305-328.
 • Lee, J. (2006). Impact of family relationships on attitudes of the second generation in family business. Family Business Review, 19(3), 175-191, doi:10.1111/j.1741-6248.2006.00069.x.
 • Lee, K.S., Lim, G.M. & Lim, W.S. (2003). Family business succession: Appropriation risk and choice of successor. Academy of Management Review, 28, 657-666.
 • Levenburg, N.M., Wolterink, T.D. & Subramanian, R. (2003). MetalBenders Industries, Inc.: The accidental entrepreneur. Case Research Journal, 23(4), 115-134.
 • Malone, S.C. (1989). Selected Correlates of Business Continuity Planning in the Family Business. Family Business Review, 2(4), 341-353, https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1989.tb00003.x.
 • Marjański, A. & Sułkowski, Ł. (2019). The Evolution of Family Entrepreneurship in Poland: Main Findings Based on Surveys and Interviews from 2009-2018. Entrepreneurial Business and Economic Review, 7(1), doi: 10.15678/EBER.2019.070106.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Meyer, J.P. & Herscovitch, L. (2001). Toward a general model of commitment. Human Resource Management Review, 11(3), 299-326.
 • Mierzal, L., Ritz, J., Torres, G.L.F. & Bergfeld M.M. (2017). Succession Planning in Different Cultures: A Comparative Analysis of Family Firms in Mexico and Germany. Munich: Munich Business School.
 • Morck, R. & Yeung, B. (2003). Agency Problems in Large Family Groups. Entrepreneurship: Theory and Practice, 27(4), 367-382, doi: 10.1111/1540-8520.t01-1-00015.
 • Morris, M.H., Williams, R.W., Allen, J.A. & Avila, R.A. (1997). Correlates of success in family business transitions. Journal of Business Venturing, 12, 385-401.
 • Neubauer, H. (2003). The dynamics of succession in family business in western European countries. Family Business Review, 16, 269-281.
 • Nordqvist, M., Wennberg, K., Bau, M. & Hellerstedt, K. (2013). An entrepreneurial process perspective on succession in family firms. Small Business Economics, 40(4), 1087-1122.
 • Pawlak, A. (2014). Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV/7/I, 71-82.
 • Pyromalis, V.D. & Vozikis, G.S. (2009). Mapping the successful succession process in family firms: Evidence from Greece; International Entrepreneurship and Management Journal, 5(4), 439-460, doi: 10.1007/s11365-009-0118-3.
 • Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2012). Essentials of Organizational Behavior, 11th ed. Harlow, Essex: Pearson Education Inc.
 • Royer, S., Simons, R., Boyd, B. & Rafferty, A. (2008). Promoting family: A contingency model of family business succession. Family Business Review, 21(1), 15-30, doi:10.1111/j.1741-6248.2007.00108.x.
 • Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Schmitt, A. & Frese, M. (2011). Family Involvement in Chinese And German Small Businesses. Journal of Enterprising Culture, 19(3), 261-285, doi: 10.1142/S0218495811000775.
 • Schröder, E., Schmitt-Rodermund, E. & Arnaud, N. (2011). Career choice intentions of adolescents with a family business background. Family Business Review, 24(4), 305-321.
 • Sharma, P. & Rao, S. (2000). Successor attributes in Indian and Canadian family firms: A comparative study. Family Business Review, 13, 313-330.
 • Sharma, P., Chrisman, J.J., Pablo, A.L. & Chua, J.H. (2001). Determinants of initial satisfaction with the succession process in family firms: A conceptual model. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(3), 17-35, https://doi.org/10.1177/104225870102500302.
 • Sharma, P., Chrisman, J.J. & Chua, J.H. (2003). Succession Planning as Planned Behavior: Some Empirical Results. Family Business Review, 16(1), doi: 10.1111/j.1741-6248.2003.00001.x.
 • Sharma, P. & Chua, J.H. (2013). Asian family enterprises and family business research. Asia Pacific Journal of Management, 30, 641-656, doi: 10.1007/s10490-013-9350-z.
 • Sharma, P. (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and directions for the future. Family Business Review, 17(1), 1-36, doi:10.1111/j.1741-6248.2004.00001.x.
 • Sharma, P. & Irving, P.G. (2005). Four bases of family business successor commitment: Antecedents and consequences. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(1), 13-33.
 • Stavrou, E. (1999). Succession in family businesses: Exploring the effects of demographic factors on offspring intentions to join and take over the business. Journal of Small Business Management, 37(3), 43-62.
 • Sułkowski, Ł. (red.). (2005). Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Sułkowski, Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9-25.
 • Sułkowski, Ł. & Marjański, A. (2011). Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Sułkowski, Ł. (2013). Identity, Culture and Values of Family SME in Poland. In: M.R. Contreras Loera, Ł. Sułkowski & A. Marjański (eds.). Development of small and medium-sized enterprises - an international perspective, 11-23. Sinaloa-Łódź: Universiad De Occidente, Sinaloa, Mexico-Społeczna Akademia Nauk.
 • Tatoglu, E., Kula, V. & Glaister, K.W. (2008). Succession planning in family-owned businesses: Evidence from Turkey. International Small Business Journal, 26(2), 155-180, doi:10.1177/0266242607086572.
 • Thompson, K.R. & Luthans, F. (1990), Organisational Culture. A Behavioural Perspective. In: Organisational Climate and Culture, Schneider, B. (ed.). Oxford, UK: Jossey-Bass.
 • Tripopsakul, S. (2018). Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The Comparative Study Between Poland and Thailand. Polish Journal Of Management Studies, 17(1), 249-259.
 • Van der Merwe, S., Venter, E. & Ellis, S.M. (2009). An exploratory study of some of the determinants of management succession planning in family businesses. Management Dynamics. Journal of the Southern African Institute for Management Scientists, 18(4), 2-17.
 • Venter, E., Boshoff, C. & Maas, G. (2005). The Influence of successor-related factors on the succession process in small and medium-sized family businesses. Family Business Review, 18(4), 283-303, doi:10.1111/j.1741-6248.2005.00049.x.
 • Vera, C.F. & Dean, M.A. (2005). An Examination of The Challenges Daughters Face in Family Business Succession. Family Business Review, 18(4), 321-345.
 • Von Bertalanffy, L. (1972). The History and Status of General Systems Theory. The Academy of Management Journal, 15(4), 407-426.
 • Ward, J.L. (2000). Reflections on Indian Family Groups. Family Business Review, 13(2), 271-278.
 • Ward, J.L. (2011). Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership. New York: Palgrave Macmillan.
 • Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: Routledge.
 • Więcek-Janka, E., Mierzwiak, R. & Kijewska, J. (2015). Taxonomic Approach to Competencies in the Succession Process of Family Firms with the Use of Grey Clustering Analysis, Conference GSIS, doi: 10.1109/GSIS.2015.7301896.
 • Yan, J. & Sorensen, R. (2006). The effect of Confucian values on succession in family business. Family Business Review, 19, 235-250.
 • Zellweger, T., Sieger, P. & Halter, F. (2011). Should I Stay or Should I Go? Career Choice Intentions of Students with Family Business Background. Journal of Business Venturing, 26(5), 521-536.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.