PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 80 | 149--163
Tytuł artykułu

Identyfikacja ryzyka związanego z krótkim cyklem życia okazji - studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Risk in a Short Life Cycle Business Opportunity - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otoczenie przedsiębiorstwa stwarza szanse i zagrożenia dla organizacji. Przedsiębiorstwa identyfikują możliwości rynkowe w celu tworzenia i dostarczania wartości interesariuszom przez realizację projektów przyszłościowych. Jednym ze sposobów uzyskania korzyści w otoczeniu rynkowym jest wykorzystanie okazji. Okazja to sytuacja występująca w otoczeniu organizacji, sprzyjająca osiągnięciu jej celów z wykorzystaniem dostępnych zasobów. W pracy przedstawiono studium przypadku dotyczące wykorzystania okazji związanej z krótkim cyklem życia na podstawie wybranego projektu z branży deweloperskiej. W pierwszej części artykułu omówiono koncepcję ryzyka i okazji związanych z krótkim cyklem życia. W drugiej części artykułu zaprezentowano poszczególne rodzaje ryzyka związane z różnymi fazami cyklu życia okazji na przykładzie branży deweloperskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The business environment creates both opportunities and threats for an organization. Enterprises identify market opportunities in order to create and deliver value to stakehold-ers through the implementation of future-oriented projects. An opportunity is a situation arising in an organization's environment, that is conducive to achieving its goals using the available resources. Taking advantage of a business opportunity is associated with achiev-ing benefits which are accompanied by a risk. The short life cycle of a business opportunity forces enterprises to make decisions regarding their use without detailed analyses of the project. The paper presents a case study on taking advantage of a short life cycle business opportunity based on the real estate market. The first part of the paper presents the concept of risk and business opportunity with a short life cycle. The second part of the paper focuses on the specific risks associated with different phases of the life cycle. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
149--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Alvarez, S.A., Barney, J.B. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entre-preneurial Action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1, 1-2, 11-26.
 • Ardichvili, A., Cardozo, R., Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identi-fication and development. Journal of Business Venturing, 18, 105-123.
 • Bernstein, P.L. (1998). Against the gods. The remarkable story of risk, 1-20. New York: Wiley.
 • Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books.
 • Damodaran, A. (2009). Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, 35. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o., Grupa Kapitałowa WSiP SA.
 • Dubisz, S. (red.) (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
 • Eckhardt, J., Shane, S. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 336.
 • Green, J. (2015). The Opportunity Analysis Canvas. A New Tool for Identifying and Ana-lyzing Entrepreneurial Ideas, 1. Venture Artisans, LLC.
 • Hang, C., Garnsey, E., Ruan, Y. (2013). Opportunity Discovery and Creation in Disruptive Innovation. Centre for Technology Management Working Paper Series, 3, 6.
 • Hopkin, P. (2010). Fundamentals of risk management: understanding, evaluating, and implementing effective risk management, 10, 23. London: Kogan Page Limited.
 • Hunter, M. (2013). Typologies and sources of entrepreneurial opportunity. Economics, Management, and Financial Markets, 8(3), 58-59.
 • Jajuga, K. (ed.) (2015). Zarządzanie ryzykiem, 14. Warszawa: PWN.
 • Kaczmarek, T.T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 57. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Karpacz J. (2010). Determinanty dostrzegania i wykorzystania okazji przez przedsiębiorców. In: A. Stabryła (Ed.). Koncepcja zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 47. Kraków: Mfiles.pl.
 • Kirzner, I.M. (1979). Perception, Opportunity and Profit Chicago: University of Chicago Press.
 • Kirzner, I.M. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, 35, 1, 60-85.
 • Koen, P., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., D'Amore, R., Elkins, C., Herald, K., Incorvia, M., Johnson, A., Karol, R., Seibert, R., Slavejkov, A., Wagner, K. (2001). Providing clarity and a common language to the fuzzy front end. Research Technology Management, 44(2), 46-55.
 • Korombel, A. (2007). Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, 24. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Kotnis, M. (2014). Modele zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności. In: D. Zarzecki (Ed.). Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Królas, P., Włodarkiewicz-Klimek, H. (2015a). Okazje - źródła, rodzaje i ryzyko. In: S. Trzcieliński, T. Zaborowski (Eds.). Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw, 102. Poznań-Gorzów Wlkp.: KNOiZ PAN, Oddz. w Poznaniu.
 • Królas, P., Włodarkiewicz-Klimek, H. (2015b). Okazja a ryzyko we współczesnym przedsiębiorstwie. In: S. Trzcieliński, T. Zaborowski (Eds.). Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw, 114. Poznań-Gorzów Wlkp.: KNOiZ PAN, Oddz. w Poznaniu,
 • Krupski, R. (red.) (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, 49. Warszawa: PWE.
 • Krupski, R. (red.) (2008). Elastyczność organizacji, 49-50. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management, 5-6. New Jersey: Wiley.
 • Nahotko, S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, 36-66. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Novićević, B. (2014). Business Processes and Risk Factors. Časopis za Društvene Nauke, 38, 4, 1509.
 • Peiris, I., Akoorie, M., Sinha, P. (2013). Conceptualizing the Process of Opportunity Identi-fication in International Entrepreneurship Research. South Asian Journal of Man-agement, 20, 3, 49-50.
 • Shane, S. (2000). Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities. Organization Science, 11, 448-469.
 • Sull, D. (2009). The upside of turbulence. Seizing opportunity in an uncertain world, 20-21. New York: Harper Collins Publishers.
 • Szot-Gabryś, T. (2011). Studium wykonalności jako narzędzie zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria "Administracja i Zarządzanie", 91, 135.
 • Timmons, J., Spinelli, S. (1990). New ventures creation, 100-117. New York: McGraw- -Hill.
 • Trzcieliński, S. (2011). Zwinne przedsiębiorstwo, 49-66. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Wereda-Kolasińska, M. (2011). Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy, 39. Warszawa: Wyd. Fachowe CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.