PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 19 | nr 1 | 61--87
Tytuł artykułu

Corporate Entrepreneurship : a Literature Review and Future Research Perspectives

Warianty tytułu
Przedsiębiorczość korporacyjna : przegląd literatury i perspektywy przyszłych badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło. Przedsiębiorczość korporacyjna postrzegana jest jako podejście niezbędne do pobudzania innowacyjności i kreatywności w organizacjach w celu zwiększenia szans rynkowych. Niniejszy artykuł analizuje tę koncepcję, cieszącą się dość dużym zainteresowaniem w ciągu ostatnich trzydziestu lat w krajach anglosaskich. Podobnie jak w przypadku wielu innych zjawisk, także w odniesieniu do przedsiębiorczości korporacyjnej, dyskusja ta dostarczyła licznych konceptualizacji i z tego względu nie ma jednej uniwersalnej definicji tej koncepcji. W tym kontekście, poszukiwanie odpowiedniej podstawy do zrozumienia i opisania zjawiska przedsiębiorczości korporacyjnej stawia środowisku badaczy przedsiębiorczości sporo wyzwań.
Cele badawcze. Niniejszy artykuł ma na celu stworzenie takiej podstawy poprzez doprecyzowanie pojęcia przedsiębiorczości korporacyjnej, dzięki zrealizowanemu przeglądowi literatury oraz poprzez identyfikację istniejących luk badawczych.
Metodologia. Stosowaną metodologią jest systematyczny przegląd literatury. Bazy danych EBSCO oraz Taylor & Francis posłużyły jako źródło zgromadzonej w ramach badań literatury.
Kluczowe wnioski. Analiza potwierdza potrzebę bardziej jakościowych i rygorystycznych analiz w tej dziedzinie oraz zawiera szereg zaleceń dla przyszłych badań. Główne konkluzje zachęcają do różnicowania badań pod kątem sektorów, a największa zidentyfikowana luka występuje w sektorze usług. Istnieje również potrzeba bardziej ustrukturyzowanej klasyfikacji miar zjawiska przedsiębiorczości korporacyjnej w zależności od faktycznego celu badań: jego poprzedników lub efektów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Nowadays, corporate entrepreneurship (CE) is perceived as an essential approach to boost the innovation and creativity within existing organizations for achieving higher opportunities in the market. This paper examines this concept, which has been largely discussed in the Anglo-Saxon world over the last thirty years. Like for many other phenomena, also in case of CE, this discussion has provided numerous conceptualizations, and consequently, there is not one unique definition of CE. In this respect, the search for an appropriate basis for understanding and describing the phenomenon of CE engenders a challenging issue for entrepreneurship researchers.
Research aims. This paper aims at creating a large platform for understanding the concept of CE by means of a clarification effort through the review of the most important papers in this field and identification of the existing research gaps.
Methodology. Systematic literature survey is the applied methodology. EBSCO and Taylor & Francis database were used as a source for the sampling process.
Key findings. The analysis does acknowledge the need for more qualitative and rigorous research in this field and brings several recommendations for the future studies. The main conclusions also do urge for a more diversified research in terms of the sectors discussed, as the biggest gap identified is in the services sector. There is also a need for a more structured classification of the measures, depending on the real research focus: CE antecedents or outcomes. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
61--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdańsk University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Adenfelt, M. & Lagerström, K. (2006). Organizational rejuvenation for knowledge exploitation: Exploring corporate entrepreneurship in an MNE. Journal of International Entrepreneurship, 4(2), 83-98.
 • Antoncic, B. & Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16(5), 495-527.
 • Antoncic, B. & Hisrich, R.D. (2003). Privatization, corporate entrepreneurship and performance: Testing a normative model. Journal of Developmental Entrepreneurship, 8, 197-218.
 • Antoncic, B. & Hisrich, R.D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development, 23(6), 518-550.
 • Baden-Fuller, C. (1995). New directions for effective strategy research. British Journal of Management, 6, 3-16.
 • Barrett, H. & Weinstein, A. (1998). The effect of market orientation and organizational flexibility on corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(1), 57-70.
 • Barringer, B.R. & Bluedorn, A.C. (1999). The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management. Strategic Management Journal, 20, 421-444.
 • Behrens, J. & Patzelt, H. (2016). Corporate entrepreneurship managers' project terminations: Integrating portfolio-level, individual-level, and firm-level effects. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(4), 815-842.
 • Belousova, O., Gailly, B. & Basso, O. (2010). A conceptual model of corporate entrepreneurial behavior, CRECIS, Working paper 06, Bruxelles: Louvain School of Management.
 • Bratnicka, K. & Bratnicki, M. (2013). Linking two dimensions of organizational creativity to firm performance: The mediating role of corporate entrepreneurship and the moderating role of the environment. Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ), 4(2), 153-163.
 • Bratnicka, K. & Kulikowska-Pawlak, K. (2016). Towards an Integrated Framework for Corporate Entrepreneurship. Problemy Zarządzania, vol. 14, 3(62), t. 2, 24-35.
 • Brown, T.E., Davidsson, P. & Wiklund, J. (2001). An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22, 953-968.
 • Burgelman, R.A. (1984). Designs for corporate entrepreneurship. California Management Review, 26, 154-166.
 • Burgers, J.H. & Covin, J.G. (2016). The contingent effects of differentiation and integration on corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 37, 521-540.
 • Burgers, H. & Jansen, J. (2008). Organizational ambidexterity and corporate entrepreneurship: The differential effects on venturing, innovation and renewal processes. In: A. Zacharakis (ed.). Frontiers of Entrepreneurship Research 2008: Proceedings of the 28th Annual Entrepreneurship Research Conference (pp. 1-15). North Carolina, Chapel Hill: Babson College.
 • Carrier, C. (1996). Intrapreneurship in small business: An exploratory study. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 5-20.
 • Corbett, A., Covin, J.G., O'Connor, G.C. & Tucci, C.L. (2013). Corporate entrepreneurship: State-of-the-art research and a future research agenda. The Journal of Product Innovation Management, 30(5), 812-820.
 • Covin, J.G. & Miles, M.P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 47-63.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-26.
 • Covin, J.G., Green, K.M. & Slevin, D.P. (2005). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationship. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1, K1-K6.
 • Dess, G.G., Ireland, R.D., Zahra, S.A., Floyd, S.W., Janney, J.J. & Lane, P.J. (2003). Emerging issues in corporate entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 351-378.
 • Dess, G.G., Lumpkin, G.T. & McGee, J.E. (1999). Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: suggested research directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 85-102.
 • Duobiene, J. (2013). Corporate entrepreneurship in organizational lifecycle. Economics and Management, 18(3), 584-595.
 • Dyduch, W. (2008). Corporate entrepreneurship measurement for improving organizational performance. Journal of Economics and Management, Vol. 4, 15-40.
 • Engelen, A., Vishal, G., Strenger, L. & Brettel, M. (2012). Entrepreneurial orientation, firm performance, and the moderating role of transformational leadership behaviors. Journal of Management, 41(4), 1069-1097.
 • Entebang, H. & Harrison, R.T. (2012). An integrated definition of corporate entrepreneurship. International Journal of ASEAN Entrepreneurship and Business Development, 1(1), 119-130.
 • Ferreira, J. (2005). Corporate entrepreneurship: A strategic and structural perspective. New England Journal of Entrepreneurship, 4(2), 59-70.
 • Garvin, D.A. & Levesque, L.C. (2006). Meeting the challenge of corporate entrepreneurship. Harvard Business Review, October Issue.
 • Gautam, V. & Verma, V. (1997). Corporate entrepreneurship: Changing perspectives. The Journal of Entrepreneurship, 6(2), 233-244.
 • Guth, W. & Ginsberg, A. (1990). Corporate Entrepreneurship (Guest Editors' Introduction). University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1505909.
 • Hayton, J.C. & Kelley, D.J. (2006). A competency-based framework for promoting corporate entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427.
 • Heavey, C. & Simsek, Z. (2013). Top management compositional effects on corporate entrepreneurship: The moderating role of perceived technological uncertainty. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 837-855.
 • Heidemann Lassen, A., Gertsen, F. & Riis, J.O. (2006). The nexus of corporate entrepreneurship and radical innovation. Creativity and Innovation Management, 15(4), 359-372.
 • Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M. & Sexton, D.L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22, 479-491.
 • Hornsby, J.S., Naffziger, D., Kuratko, D.F. & Montagno, R.V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(2), 29-37.
 • Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. & Zahra, S.A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17(3), 253-273.
 • Hostager, T.J., Neil, T.C., Decker, R.L. & Lorentz, R.D. (1998). Seeing environmental opportunities: Effects of intrapreneurial ability, efficacy, motivation and desirability. Journal of Organizational Change Management, 11(1), 11-25.
 • Höglund, L. (2009). Affinities in Corporate Entrepreneurship: A Literature Review, Conference Paper.
 • Ireland, R.D., Covin, G.J. & Kuratko, D.F. (2009). Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 19-46.
 • Jennings, D.F. & Lumpkin, J.R. (1989). Functioning modeling corporate entrepreneurship: An empirical integrative analysis. Journal of Management, 15(3), 485-502.
 • Jones, G.R. & Butler, J.E. (1992). Managing internal corporate entrepreneurship: An agency theory perspective. Journal of Management, 18, 733-749.
 • Kakapour, S., Morgan, T., Parsinejad, S. & Wieland, A. (2016). Antecedents of corporate entrepreneurship in Iran: The role of strategic orientation and opportunity recognition. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 28(3), 251-266.
 • Kearney, C. & Meynhardt, T. (2016). Directing corporate entrepreneurship strategy in the public sector to public value: Antecedents, components, and outcomes. International Public Management Journal, 19(4), 543-572.
 • Kellermanns, F.W. & Eddleston, K. (2006). Feuding families: The management of conflict in family firms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios & B. Klein (eds.). Family Business Research Handbook (pp. 358-368). Northampton, Ma: Edward Elgar Publishing.
 • Kelley, D.J., Peters, L. & O'Connor, G.C. (2009). Intra-organizational networking for innovation-based corporate entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 24(3), 221-235.
 • Knight, G.A. (1997). Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial orientation. Journal of Business Venturing, 12(3), 213-225.
 • Kreiser, P., Kuratko, D.F., Covin, J.G. & House, M. (2011). Operationalizing Corporate Entrepreneurship Strategy (CES): A Configurational Approach. A paper presented at the annual Academy of Management Conference, San Antonio.
 • Kuratko, D.F., Ireland, R.D. & Hornsby, J.S. (2004). Corporate entrepreneurship behavior among managers: A review of theory, research and practice. In: A. Katz & A. Shepherd (eds.). Corporate Entrepreneurship, Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Elsevier, Volume 7.
 • Kuratko, D.F., Montagno, R.V. & Hornsby, J.S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management Journal, 11, Special Issue, 49-58.
 • Kuratko, D.F. & Audretsch, D. (2009). Strategic entrepreneurship: Exploring different perspectives of an emerging concept. Entrepreneurship Theory and Practice, 33, 1-17.
 • Lassen, A.H. (2007). Corporate-entrepreneurship: An empirical study of the importance of strategic considerations in the creation of radical innovation. Managing Global Transitions, 5(2), 109-131.
 • Li, L., Tse, E.C.-Y. & Zhao, J.-L. (2009). An empirical study of corporate entrepreneurship in hospitality companies. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 10(3), 213-231.
 • Ling, Y., Simsek, Z., Lubatkin, M.H. & Veiga, J.F. (2008). Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT interface. Academy of Management Journal, 51(3), 557-576.
 • Lumpkin, G,T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
 • Macrae, N. (1976). The coming entrepreneurial revolution: A survey. The Economist, 26 (December 25), 41-61.
 • Macrae, N. (1982). Intrapreneurial Now. The Economist 283 (April 17), 67-72.
 • Maes, J. (2003). The search for corporate entrepreneurship: A clarification of the concept and its measures. Working Paper Steunpunt OOI, Sept., 1-39.
 • Maes, J., Sels, L. & Roodhooft, F. (2005). Modelling the link between management practices and financial performance. Small Business Economics, 25(1), 17-34.
 • McFadzean, E., O'Loughlin, A. & Shaw, E. (2005). Corporate entrepreneurship and innovation. Part 1: The missing link. European Journal of Innovation Management, 8(3), 350-372.
 • Michalski, T. (2005). Radical innovation through corporate entrepreneurship from a competence-based strategic management perspective. International Journal of Management Practice, 2(1).
 • Miller, D. & Friesen, P.H. (1992). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3(1), 1-25.
 • Morris, M.H. & Kuratko, D.F. (2002). Corporate Entrepreneurship. Mason, Ohio: Thompson South-Western.
 • Morris, M.H., Kuratko, D.F. & Covin, J.G. (2008). Corporate Entrepreneurship and Innovation (2nd ed.). Mason, Ohio: Thomson South-Western.
 • Morris, M.H. & Sexton, D.L. (1996). The Concept of Entrepreneurial Intensity, Implications for Company Performance. Journal of Business Research, 36(1), 5-13.
 • Naldi, L., Achtenhagen, L. & Davidsson, P. (2015). International corporate entrepreneurship among SMEs: A test of Stevenson's Notion of entrepreneurial management. Journal of Small Business Management, 53(3), 780-800.
 • Narayanan, V., Yang, Y. & Zahra, S. (2009). Corporate venturing and value creation: A review and proposed framework. Research Policy, 38, 58-76.
 • Nason, R.S., McKelvie, A. & Lumpkin, G.T. (2015). The role of organizational size in the heterogeneous nature of corporate entrepreneurship. Small Business Economics, 45, 279-304.
 • Obłój, T., Obłój, K. & Pratt, M.G. (2010). Dominant logic and entrepreneurial firms' performance in a transition economy. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1), 151-170.
 • Paunović, B. (2012). The role of corporate entrepreneurship in solving the competitiveness crisis of large companies. Serbian Association of Economists Journal, 7-8, 343-354.
 • Phan, P.H., Wright, M., Ucbasaran, D. & Tan, W.-L. (2009). Corporate entrepreneurship: Current research and future directions. Journal of Business Venturing, 24, 197-205.
 • Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur. New York: Harper and Row.
 • Rauch, A., Wiklund, J. & Lumpkin, G.T. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761-787.
 • Romero-Martinez, A.M., Fernández-Rodríguez, Z. & Vázquez-Inchausti, E. (2010). Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms. Journal of World Business, 45(1), 2-8.
 • Rusak, H. (2016). Corporate entrepreneurship in the arts in Western Australia. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 46(4), 153-163.
 • Sakhdari, K. (2016). Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda. Technology Innovation Management Review, 6(8), 5-18.
 • Sambrook, S. & Robert, C. (2005). Corporate entrepreneurship and organizational learning: a review of the literature and the development of a conceptual framework. Strategic Change. Briefings in Entrepreneurial Finance, 14(3), 141-155.
 • Scheepers, M.J., Hough, J. & Bloom, J.Z. (2007). Entrepreneurial intensity: A comparative analysis of established companies in South Africa. SAJEMS, 10(2), 238-255.
 • Schindehutte, M., Morris, M.H. & Kuratko, D.F. (2000). Triggering events, corporate entrepreneurship and the marketing function. Journal of Marketing Theory and Practice, 8(2), 18-30.
 • Schollhammer, H. (1982). Internal corporate entrepreneurship. In: C.A. Kent, D.L. Sexton & K.H. Vesper (eds.). Encyclopedia of Entrepreneurship, Engle wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Schumpeter, J.A. (1912/1934). Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy. New York, NY: Harper & Row.
 • Sharma, P. & Chrisman, J.J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 11-27.
 • Simsek, Z. & Heavey, C. (2011). The mediating role of knowledge-based capital for corporate entrepreneurship effects on performance: A study of small- to medium-sized firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 81-100.
 • Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J.F. & Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualizations, antecedents, and outcomes. Journal of Management Studies, 46(5), 864-894.
 • Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (special issue), 17-27.
 • Stopford, J.M. & Baden-Fuller, C. (1994). Creating corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 15(7), 521-536.
 • Tajeddini, K. & Mueller, S.L. (2012). Corporate entrepreneurship in Switzerland: Evidence from a case study of Swiss watch manufacturers. International Entrepreneurship Management Journal, 8, 355-372.
 • Thornberry, N.E. (2003). Corporate entrepreneurship: Teaching managers to be entrepreneurs. Journal of Management Development, 22(4), 329-344.
 • Ucbasaran, D., Westhead, P. & Wright, M. (2001). The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues. Entrepreneurship: Theory & Practice, 25(4), 57-80.
 • Vesper, K.H. (1984). Three Faces of Corporate Entrepreneurship: A Pilot Study. Seattle: University of Washington, Graduate School of Business.
 • Von Hippel, E. (1977). Transferring process equipment innovations from user-innovators to equipment manufacturing firms. R & D Management, 8(1), 13-22.
 • West, G.P. (2007). Collective cognition: When entrepreneurial teams, not individuals, make decisions. Entrepreneurship: Theory and Practice, 31(1), 77-102.
 • Wolcott, R.C. & Lippitz, M.J. (2007). The four models of corporate entrepreneurship. MIT Sloan Management Review, 49(1), 75-82.
 • Wójcik-Karpacz, A. (2016). The choice of measures for entrepreneurial orientation: Dilemmas and possible solutions. Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 444, 594-608.
 • Wu, C.-H., Parker, S.K. & de Jong, J.P.J. (2011). Need for cognition as an antecedent of individual innovation behavior. Journal of Management, 40(6), 1511-1534.
 • Yildiz, M.L. (2014). The effects of organizational culture on corporate entrepreneurship. International Journal of Business and Social Science, 5(1), 35-44.
 • Yiu, D.W. & Lau, C.-M. (2008). Corporate entrepreneurship as resource capital configuration in emerging market firms. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32(1), 37-57.
 • Zahra, S. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 6(4), 259-286.
 • Zahra, S.A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8(4), 319-340.
 • Zahra, S.A. (1996). Governance, ownership and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of Management Journal, 39(6), 1713-1735.
 • Zahra, S.A., Neubaum, D.O. & Huse, M. (2000). Entrepreneurship in medium-size companies: Exploring the effects of ownership and governance systems. Journal of Management, 26(5), 947-976.
 • Zajac, E.J., Golden, B.R. & Shortell, S.M. (1991). New organizational forms for enhancing innovation: The case of internal corporate ventures. Management Science, 37(2), 170-184.
 • Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.
 • Żur, A. (2013). Entrepreneurial orientation and firm performance: Challenges for research and practice. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(2), 7-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.