PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 5 | 71--94
Tytuł artykułu

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Baroque Architecture as an Inspiration for Participation in Urban Tourism (as Reflected by Tourists' Reviews of Selected Monuments in Kraków, Warsaw, and Poznań)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia i rangi trzech istotnych zabytków opisywanej epoki, które wybrano dla potrzeb artykułu (kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, pałac w Wilanowie, kościół farny w Poznaniu1). Wszystkie trzy obiekty są elementami głównych tras turystycznych miast, w których się znajdują. Na podstawie opinii zamieszczonych na portalu TripAdvisor autorki postanowiły zbadać, czy kultura i cechy baroku zostały odzwierciedlone w opiniach turystów i mogły stanowić inspirację do odwiedzenia analizowanych miejsc w trzech wybranych miastach Polski. Zastosowano metodę badawczą desk research (analizę danych zastanych). Porównując opinie na temat analizowanych zabytków, można uznać, że u osób, które podzieliły się wrażeniami na portalu TripAdvisor, najwięcej odniesień do baroku znalazło się w opiniach o kościele farnym w Poznaniu (31%), następnie o kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (22%), a najmniej - w opiniach na temat pałacu w Wilanowie (5%). Badanie ma charakter pilotażowy, a opracowanie stanowi wstęp do dalszych pogłębionych badań jakościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
When visiting different cities, modern tourists are looking for new experiences and inspirations. They might get lost among the multitude of attractions and offers, sometimes even forgetting the traditional sights of city centers, including the architectural remnants of past ages. This paper attempts at evaluating the importance of Baroque architecture in Poland for participation in urban tourism and its reflections in tourist reviews. In particular, the paper focuses on assessing tourists' awareness of the importance and meaning of three major monuments of the period: the Church of Sts Peter and Paul in Kraków, the Wilanów Palace, and the Poznań Collegiate Church12. All three sites are featured in the main tourist routes of their respective cities. The authors analyzed reviews posted on the Trip Advisor portal to establish whether Baroque culture or architecture are reflected in these reviews, and thus, whether they could have been the inspiration to visit the analyzed sites in the three selected Polish cities. The study was performed using the desk research method. Our comparison of tourists' reviews of the analyzed sites, posted on the Trip Advisor portal, revealed that most references to the Baroque featured in reviews of the Collegiate Church in Poznań (31%), followed by the Church of Sts Peter and Paul in Kraków (22%) and the Wilanów Palace (5%). This was a pilot study, and the analysis performed here is an introduction to further, in-depth qualitative research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
71--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • 30 sposobów na Poznań, przewodnik tematyczny, praca zbiorowa, 2012, Kultour.pl, Poznań
 • Bejda H., Pabisowie M., M., 2016, Sakralny Kraków od A do Z. Kompletny przewodnik, Wyd. Rafael
 • Butler R., 2006, Volatile demand for tourism? - We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficiency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 13-22
 • Chrzanowski T., 1994, Barok - styl i epoka, [w: ] Sztuka świata, t. 7, Wyd. Arkady, Warszawa
 • Dolabella, wenecki malarz Wazów, 2020, katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa
 • Flick U., 2011, Projektowanie badań jakościowych, przeł. P. Tomanek, PWN, Warszawa
 • Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M.P., Jiménez-Zarco, A.I., & Izquierdo-Yusta, A.,2015, A multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance for destination image formation, "Tourism Management", nr 48, s. 319-328 http://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.11.012
 • Marine-Roig, E., 2019, Destination image analytics through traveller generated content. Sustainability, nr 11(3392), s. 1-23. https://doi.org/10.3390/su11123392
 • Marine-Roig, E., Ferrer-Rosell, B., 2018, Measuring the gap between projected and perceived destination images of Catalonia using compositional analysis, "Tourism Management", nr 68, s. 236-249. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.020
 • Mikocka-Rachubowa K., 1994, Barok i rokoko w Polsce, [w:] Sztuka świata, t. 7, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wydawnictwo GWSH "Milenium", Gniezno
 • Mikułowski-Pomorski J., 2011, Miasto twórcze w trzech różnych odsłonach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej, [w:] Twórcze miejsca, twórczy ludzie, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 25 - 51
 • Munar A.M., Jacobsen J.K.S., 2013, Trust and involvement in tourism social media and webbased travel information sources, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", nr 13(1), s.1-19. https://doi.org/10.1080/15022250.2013.764511
 • Niezgoda A., 2013, Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour, Poznań University of Economics Review, vol. 13, Nr 4, s. 130 - 140
 • Niezgoda A., 2017, Kształtowanie wizerunku miejsc poprzez relacje z podróży - ujęcie historyczne i współczesne, Prace i Studia Geograficzne, T.62 z.2, s. 121-134
 • Nowacki M., 2017, Atrakcje turystyczne światowych metropolii w opinii użytkowników TripAdvisora, Studia Peregietica, nr 3 (19), s. 13 - 31
 • Orzechowska-Kowalska K., 2003, Dzieje architektury inaczej, Drukarnia GS Sp. z o.o., Kraków
 • Pasikowski S., 2015, Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze w badaniach jakościowych, Przegląd badań edukacyjnych, nr 21 (2/2015), s. 195 - 211. http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.055
 • Pevsner N., 2013, Historia architektury europejskiej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
 • Poznań, przewodnik po zabytkach i historii, 2003, J. Pazder (red.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań
 • Reich F., Pechlaner H., Hoelzl B., 2006, Price satisfaction in the hotel industry, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 107-116
 • Rożek M., 2015, Z dziejów sztuki polskiej, X-XVIII wiek, Wydawnictwo WAM, Kraków
 • Surdej A., 2011, Analiza znaczenia czynników kulturowych w rozwoju miast na przykładzie wybranych miast citta d'arte we Włoszech [w:] Twórcze miejsca, twórczy ludzie, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 56 - 85
 • Szczepaniak K., 2012, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych - refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, s. 83-112
 • Wyszowska I., 2015, Problematyka historii kultury i sztuki w kształceniu kadr turystycznych, [w:] Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji, S. Bosiacki (red.), AWF Poznań
 • Xiang, Z., Wang, D., O'Leary, J.T., & Fesenmaier, D.R., 2015, Adapting to the Internet: Trends in Travelers' Use of the Web for Trip Planning, Journal of Travel Research 54(4), 511-527. https://doi.org/10.1177/0047287514522883
 • Zajadacz A., 2017, Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie u użytkowników TripAdvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, T. 62, z. 3, s. 63 - 88
 • http://krakow-przewodnik.com.pl/krakowskie-zabytki/kosciol-ss-piotra-ipawla/[9.10.2020]
 • https://pl.tripadvisor.com//Attraction_Review-g274772-d593040-ReviewsChurch_of_St_Peter_and_St_PaulKrakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html [dostęp 1.10.2020]
 • https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274847-d485006-ReviewsParish_Church_of_St_Stanislaus_Fara_ChurchPoznan_Greater_Poland_Province_Central_.html [dostęp 3.10.2020]
 • https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274856-d275005-ReviewsMuseum_of_King_Jan_III_s_Palace_at_WilanowWarsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html [dostęp 2.10.2020]
 • https://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-listepomnikow-historii/ [dostęp 27.10.2020]
 • https://zabytek.pl/pl/obiekty/krakow-historyczny-zespol-miasta-146[dostęp 27.10.2020]
 • https://zabytek.pl/pl/obiekty/poznan-historyczny-zespol-miasta-98[dostęp 27.10.2020]
 • https://zabytek.pl/pl/obiekty/warszawa-historyczny-zespol-miasta-z-traktem-krolewskim-iwilano[dostęp 27.10.2020]
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosciół_Najświętszego_Imienia_Jezus_w_Rzymie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.