PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 148 Contemporary management | 305--324
Tytuł artykułu

Leadership Styles in the Context of the Meaning of Life - an Empirical Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: This article presents research into the interdependencies between leadership styles and the sense of meaning of life, perceived as a psychological category. Design/methodology/approach: The aim was to either capture the relationship or reveal the lack of dependency between the leadership style preferred by managers - understood in a theoretical approach as a mental representation - and the experienced sense of the meaning of life. Two recognised and reliable research tools were deployed: the WERK Leadership Style Inventory, by U. Brzezińska and M. Rafalak, and the Purpose in Life Test, by J.C. Crumbaugh and L.T. Maholic. Findings: The research demonstrates that the sense of meaning of life, as a psychological category, does not influence managers' preferences in terms of the adopted leadership style. Research limitations/implications: Research continuation is advisable, but with a larger sampling group and additional breakdown into the organisation's levels and decision-making autonomy of the managers involved. Practical implications: The lack of correlation between experiencing the sense of life and the declared leadership style - as demonstrated - may imply that such axiological alienation might affect efficiency and generate stress and dissatisfaction with one's vocational activities. Social implications: This includes the axiological aspect, understood as the feeling of sense of life, in managerial behaviour schemes, which may effectively drive the organisation towards corporate social responsibility. Originality/value: It was demonstrated that leadership style seems to be a construct from a different axiological category than sense of life and, therefore, is largely subject to the influence of situational contexts, such as corporate culture or standards. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • 1. Bacon, T.R. (2013). Sztuka skutecznego przywództwa. Sopot: GWP.
 • 2. Bartkowiak, G. (1994). Psychologia zarządzania. Poznań: AE.
 • 3. Bartkowiak, G. (1997). Psychologia zarządzania. Poznań: AE.
 • 4. Brzezińska, U., and Raflak M. (2015). Podręcznik: Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi WERK. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 5. Dudek, Z.W. (2006). Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENTEIA.
 • 6. Emmons, R.A. (2005). Striving for the Sacred: Personal Goals, Life Meaning, and Religion. Journal of Social Issues, 61(4), 731-745.
 • 7. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania (1981). Warszawa: PWE.
 • 8. Frankl, V.E. (2011). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo "Czarna Owca".
 • 9. Gaś, B. (1986). Umiejętność działania konstruktywnego a poczucie sensu życia. In: B. Pilecka (Ed.), Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia (pp. 112-133). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • 10. Halama, P. (2005). Relationship Between Meaning in Life and the Big Five Personality Traits in Young Adults and the Elderly. Studia Psychologica, 47(3), 167-178.
 • 11. Jadwiga, M. (2008). Koncepcje i metody doboru menedżerów. In: A. Sajkiewicz (Ed.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się (pp. 152-177). Warszawa: Difin.
 • 12. Jung, C.G. (1997). Typy psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo WROTA Sp. z o.o.
 • 13. Kaplan, R.S. (2013). O co zapytasz człowieka w lustrze? Gliwice: Helion.
 • 14. Kościelak, R. (1995). Poczucie sensu życia, poczucie umiejscowienia kontroli i samoocena osób z trwałą dysfunkcją narządu ruchu. Postępy Rehabilitacji, 9, 57-69.
 • 15. Kossakowska, M. (2013). Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ (Meaning in Life Questionnaire). Psychologia Jakości Życia, 12(2), 111-131.
 • 16. Kożusznik, B. (1985). Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne. Katowice: UŚ.
 • 17. Kraczla, M. (2016). Stres w pracy menedżera. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.
 • 18. Kraczla, M., and Porczyńska-Ciszewska, A. (2018). Managerial Effectiveness in People Management in the Perspective of Experienced Feeling of Happiness and Sense of Life. In: K. Szczepańska-Woszczyna, and Z. Dacko-Pikiewicz (Eds.), Innovation Processes in the Social Space of the Organization (pp. 225-249). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • 19. Kulpa, A. (1983). Poczucie sensu życia a neurotyzm i wartości u chorych z zespołem zależności alkoholowej. Zdrowie Psychiczne, 4, 78-83.
 • 20. Lord, W. (2007). NEO PI-R A Guide to Interpretation and Feedback in a Work Context. London: Hogrefe Press.
 • 21. Marianski, J. (1990). W poszukiwaniu sensu życia. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • 22. Niżankowska-Półtorak, B. (1986). Poczucie sensu życia a poziom akceptacji siebie u młodzieży licealnej. In: B. Pilecka (Ed.), Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • 23. Obuchowski, K. (1990). Wprowadzenie do problemu sensu życia. In: K. Obuchowski, and Puszczewicz (Eds.), Sens życia (pp. 5-13). Warszawa: Difin.
 • 24. Osmelak, J. (1992). Kierowanie ludźmi w procesie pracy. Bydgoszcz: Ośrodek Postępu Organizacyjnego.
 • 25. Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 26. Płużek, B. (1996). Osobowościowe uwarunkowania pytania o sens życia. In: K. Popielski (Ed.), Człowiek - wartości - sens. Studia z psychologii egzystencji (pp. 365-370). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 27. Popielski, K. (1982). Miejsce i znaczenie analizy egzystencjalnej i logoterapii. Zdrowie Psychiczne, 1(2), 5-16.
 • 28. Popielski, K. (1996). Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności. In: K. Popielski (Ed.), Człowiek - wartości - sens. Studia z psychologii egzystencji (pp. 49-54). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 29. Porczyńska-Ciszewska, A. (2013). Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 30. Pufal-Struzik, I. (1994). Aktywność twórcza człowieka i jej związek z samooceną jakości życia. In: A. Bańka, and R. Derbis (Eds.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia (pp. 97-104). Poznań-Częstochowa: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
 • 31. Robbins, S.P., and DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE. 32. Roberts, B.W. (2006). Personality Development and Organizational Behavior. In: B.M. Staw (Ed.), Research on Organizational Behavior (pp. 1-41). Elsevier Science /JAI Press.
 • 33. Ryff, C.D. (1989). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069- 1081.
 • 34. Ryff, C.D., and Singer, B.H. (1998). The Contours of Positive Human Health. Current Psychological Inquiry, 9(1), 1-28.
 • 35. Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.
 • 36. Sheldon, K.M., and Lyubomirsky, S. (2006). How to Increase and Sustain Positive Emotion: The Effects of Expressing Gratitude and Visualizing Best Possible Selves. The Journal of Positive Psychology, 1(2), 73-82.
 • 37. Sikorski, Cz. (1986). Sztuka kierowania. Warszawa: Instytut Związków Zawodowych.
 • 38. Stokłosa, B. (1986). Lokalizacja kontroli a poczucie sensu życia. In: B. Pilecka (Ed.), Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • 39. Stoner, J.A.F. and Wankel, Ch. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • 40. Strzelecki, T. (1995). Organizacja pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • 41. Szaban, J. (1978). Psychologiczne i socjologiczne aspekty kierowania. Warszawa: Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
 • 42. Wziątek-Staśko, A. (2016). The Extent of Managers' Motivation as a Determinant Leadership Quality. Economics and Management, 8 (1), 37-46.
 • 43. Życińska, J., and Januszek, M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna. Czasopismo psychologiczne, 17(1), 133-141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.