PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 11 | 55--68
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii

Warianty tytułu
Liability for Illegal Consumption of Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aspekty poruszone w niniejszym artykule odnoszą się do szeroko zakrojonego problemu odpowiedzialności z tytułu nielegalnego poboru energii. W tym celu dokonano w nim próby wykładni art. 57 ustawy - Prawo energetyczne statuującego specyficzną, swoistą opłatę o niedookreślonym wprost charakterze w ustawie, która to zostanie poddana szczegółowej analizie mającej na celu określić jej charakter. Na tle wskazanego powyżej problemu nasuwa się również szereg innych aspektów dotyczących samej konstrukcji art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego i pojawiających się ewentualnych błędów legislacyjnych z nim związanych. Z kolei na kanwie ust. 1 pkt 2 niniejszego artykułu wyłania się problem odpowiedzialności cywilnej- odszkodowawczej, tj. ex contractu bądź ex delicto, a nawet całkiem odrębnego reżimu w postaci bezpodstawnego wzbogacenia. W niniejszym artykule za pomocą m.in. bogatego orzecznictwa zostaną omówione dwie alternatywne drogi stwarzające możliwość dla przedsiębiorców energetycznych do dochodzenia odpowiedniej rekompensaty, dokonano również analizy ewentualnych sposobów obrony przez podmiot zewnętrzny, głównie odbiorcę energii przed takimi roszczeniami. Kluczowe jednak dla problematyki publicznego prawa gospodarczego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęty model odpowiedzialności we wskazanym powyżej przepisie stanowi odpowiedni środek realizacji celów polityki energetycznej państwa oraz w jakim stopniu służy on interesowi publicznemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aspects addressed in this article relate to the broad problem of liability for illegal energy consumption. To this purpose, an attempt was made to interpret Article 57 of the Energy Law, which specifies a specific fee of an explicit nature in the Act, which will be subjected to a detailed analysis to determine its nature. Against the background of the above-mentioned problem, a number of other aspects also arise regarding the very structure of Article 57 para. 1 of the Energy Law and any possible legislative errors related to it. In turn, based on paragraph 1 point 2 of this Article, the problem of civil liability and liability for damages arises, i.e. ex contractu or ex delicto, and even a completely separate regime in the form of unjust enrichment. In this article, with the help of, inter alia, extensive jurisprudence, we will discuss two alternative ways that provide the possibility for energy entrepreneurs to seek appropriate compensation, and an analysis is provided of possible methods of defence by an external entity, mainly energy consumers, against such claims. However, the key issue for public economic law is answering the question whether the adopted model of liability in the above-mentioned provision is an appropriate means of achieving the objectives of the State's energy policy and to what extent it serves the public interest. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--68
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
  • Balwicka-Szczyrba M., Glosa do uchwały SN z dnia 10 grudnia 2009 r., III CZP 107/09, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2011/1.
  • Balwicka-Szczyrba M., Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu nielegalnego pobierania energii elektrycznej w znowelizowanym prawie energetycznym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010/24.
  • Matusik G., Śladkowski M. (red.), Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii, Warszawa 2013.
  • Pokrzywniak J., Nielegalne pobieranie paliw lub energii na gruncie ustawy Prawo energetyczne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008/2.
  • Pokrzywniak J., Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2006/3.
  • Sroka T., Kradzież energii czy oszustwo energetyczne? Kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2010/1.
  • Swora Z., Muras M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010.
  • Walaszek-Pyzioł A. (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.