PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 4 | 233--249
Tytuł artykułu

The Role of State in Achieving Sustainable Development Goals in Slovenia

Autorzy
Warianty tytułu
Rola państwa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w Słowenii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę znaczenia aktywnej roli państwa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia jest fakt, że mimo iż współcześnie na świecie wzrasta uznanie dla wdrażania zrównoważonego rozwoju, to niezbędna jest aktywna rola państwa i lokalnych wspólnot samorządowych. W Słowenii taką rolę odgrywa państwo, co wynika z Konstytucji, jednak uczyniono tu zbyt mało, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest analiza argumentacji teoretycznej oraz Konstytucji w celu wykazania potrzeby aktywnej roli państwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także omówienie podstawowych kroków, jakie należy podjąć. Wykorzystano metody porównawcze i analityczne w badaniu literatury i regulacji. Autor, opierając się na argumentacji teoretycznej i analizie konstytucyjnej, identyfikuje potrzebę aktywnej roli państwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także przedstawia argumenty przemawiające za tym oraz proponuje podstawowe działania. Omawiany temat jest nowy, a niniejszy artykuł wnosi do tej dziedziny kilka podstawowych argumentów przemawiających za aktywną rolą państwa i bardziej kompleksowym kształtowaniem polityki. Ponadto opisano argumenty teoretyczne i konstytucyjne, które należy zastosować w celu przekształcenia obecnej roli państwa z roli pasywnej w rolę aktywną, a poczynione ustalenia mogą być wykorzystane przez decydentów i ustawodawców jako istotny argument do kontynuowania bardziej aktywnej roli państwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the importance of an active role of the state in achieving the Sustainable Development Goals. Its starting point is that despite the fact that today there is a growing recognition in the world that for the implementation of sustainable development an active role of the state and local self-governing communities is indispensable and despite the fact that in Slovenia such a role of the state in implementing sustainable development stems from its Constitution, so far, too little has been done in Slovenia to achieve the Sustainable Development Goals. The purpose of this article is to analyse theoretical arguments and the Constitution in order to show the need for an active role of the state in implementing sustainable development goals, and also to discuss basic steps to be implemented in order to achieve an active role of the state in Slovenia. In this article comparative and analytical methods were used in studying the literature and regulation. The article, based on theoretical arguments and the constitutional analysis, identifies the need for an active role of the state in implementing sustainable development goals, and proposes arguments for it and also basic steps toward an active role of the state. The discussed topic is new and this article contributes to the field some fundamental arguments for the active role of state and for the more comprehensive policy-making. The article offers theoretical and constitutional arguments to be implemented in order to transform the present role of the state from a passive one into an active role and its findings are meant to be used by policy-makers and law-makers as a significant argument to pursue more active role of the state in implementing sustainable development goals. (original abstract)
Rocznik
Strony
233--249
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Ljubljana, Slovenia
Bibliografia
  • Bahor M., Trajnostni razvoj v okoljski politiki Evropske unije, Ljubljana 2005 (master's thesis, University of Ljubljana).
  • Bosselmann K., The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance, New York 2017.
  • Breuer R., Umweltschutz, [in:] E. Schmidt-Assman, Besonderes Verwaltungsrecht, Berlin 1988.
  • Breyer S., Regulation and Its Reform, Cambridge 1982.
  • Bugarič B., From Plan to Market - One Way or Alternative Paths? (A Critique of Institutional Reforms in Central and Eastern Europe), Ljubljana 1997 (doctoral thesis, University of Ljubljana).
  • Climate Transparency, Brown to Green Report 2018, www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.