PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 148 Contemporary management | 351--363
Tytuł artykułu

Contemporary European Cultural Values in the Context of Axiology of Sustainable Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the issues of cultural values of modern Europe in reference to their ancient sources (Plato, Aristotle), as well as to indicate correlations between the value of European culture and the axiology of sustainable development. Design/methodology/approach: The article is based on a critical analysis of the literature on the subject. It presents in detail the issues of justice and responsibility, indicating Europe as a "community of responsibility". Justice is considered as a moral, legal and economic value, taking into account the generation and intergenerational perspective, as well as community and individual value. Responsibility, as in the case of justice, is shown in relation to the present and future generations. The subject and object of responsibility were defined and the main relational references of this moral and legal value were characterized. The article also refers to the basic documents constituting the concept of sustainable development. Findings: The analysis of the assumptions of the concept of sustainable development showed that in the concept, it can be seen that justice and responsibility are two basic values that are mutually conditioning and constitute the basis for the actual implementation of the assumptions of the concept of sustainable development, improvement of people's quality of life and ensuring security in its various dimensions. Originality/value: The article is addressed to a wide range of readers who deal with the practical implementation of the assumptions of the concept of sustainable development. The article can also provide a didactic background for teaching social subjects and humanities. There is an original approach to ethical values in the context of the assumptions of the concept of sustainable development. (original abstract)
Twórcy
 • Silesian University of Technology
Bibliografia
 • 1. Bauman, Z. (2005). Europa nieskończona przygoda [Europe. An Unfinished Adventure]. Kraków.
 • 2. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju [Rio Declaration on Environment and Development], http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/ deklaracja_z_rio.pdf.
 • 3. Fobel, P., Kuzior, A. (2019). The future (Industry 4.0) is closer than we think. Will it also be ethical? AIP Conference Proceedings, 2186(1).
 • 4. Hartmann, N. (2004). Miłość do najdalszych [Love for the farthest]. In: J. Filek (ed.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków.
 • 5. Hessen, S. (1968). Cnoty starożytne a cnoty ewangeliczne (Uwagi o podstawach etyki starożytnej i nowoczesnej) [Ancient virtues and evangelical virtues (Remarks on the basics of ancient and modern ethics)] In: idem, Studia z filozofii kultury (pp. 194-268). Warszawa.
 • 6. Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku [A book about a man]. Kraków.
 • 7. Ingarden, R. (2004). Ontyczne podstawy odpowiedzialności [Ontic basis of responsibility]. In: J. Filek (ed.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków.
 • 8. Jeżowski, P. (2001). Nowe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska a sprawiedliwość wewnątrzgeneracyjna [New economic instruments for environmental protection and justice inside generational]. In: A. Pawłowski, M.R. Dudzińska (eds.), Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych (pp. 99-100). Lublin.
 • 9. Jonas, H. (2004). Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia [Theory of responsibility: basic distinctions]. In: J. Filek (ed.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków.
 • 10. Kozak, Z. (1999). O pojęciach rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju [On the concepts of sustainable development and eco-development]. In: J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski (eds.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Warszawa.
 • 11. Kuzior, A. (2006). Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju [Human being as rational subject of actions in the context of sustainable development conception]. Problemy Ekorozwoju, vol. 1(2), pp. 67-72.
 • 12. Kuzior, A. (2008a). Dialog międzykulturowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju [Intercultural dialogue and the concept of sustainable development]. In: R. St'ahel, Z. Plasienkova (eds.), Histiricke a sucasne podoby myslenia a komunikacie (pp. 236-241). Bratysława.
 • 13. Kuzior, A. (2008b). Paradygmat odpowiedzialności w perspektywie koncepcji sustainable development [The paradigm of responsibility in the perspective of the concept of sustainable development]. In: V. Gluchman (ed.), Moralka a sucasnost (pp. 88-96). Preszów.
 • 14. Kuzior, A. (2008c). Sprawiedliwość pokoleniowa i międzypokoleniowa w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju [Generational and intergenerational justice in the context of the assumptions of the concept of sustainable development]. In: D. Probucka (ed.), Czy sprawiedliwość jest możliwa? (pp. 333-339). Kraków.
 • 15. Kuzior, A. (2014). Aksjologia zrównoważonego rozwoju [Axiology of sustainable development]. Bańska Bystrzyca.
 • 16. Kuzior, A., Knosala, B. (2015). Changes in perception and implementation of CSR in the Polish enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, z. 81, pp. 119-129.
 • 17. Kuzior, A., Kwilinski, A., Tkachenko, V. (2019). Sustainable development of organizations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability, 7(2).
 • 18. Kuzior, A., Zozuľak, J. (2019). Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation. Management Systems in Production Engineering, 27(2), pp. 84-87.
 • 19. Kwilinski, A., Kuzior, A. (2020). Cognitive technologies in the management and formation of directions of the priority development of industrial enterprises. Management Systems in Production Engineering, 28(2), pp. 133-138.
 • 20. Kwilinski, A., Tkachenko, V., Kuzior, A. (2019). Transparent cognitive technologies to ensure sustainable society development. Journal of Security and Sustainability Issues, 9(2), pp. 561-570.
 • 21. Łobocki, M. (2005). Teoria wychowania w zarysie [Outline theory of education]. Kraków.
 • 22. Maciejewski, M. (2012). Szkic z dziejów idei sprawiedliwości od czasów starożytnych do współczesności [Sketch of the history of the idea of justice from ancient times to the present day], http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/41099/01_Marek_Maciejewski.pdf.
 • 23. Meadows, D.H. et al. (1972). The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome's. Project on the Predicament of Mankind. New York.
 • 24. Orbik, Z., Zozuľaková, V. (2019). Corporate social and digital responsibility. Management Systems in Production Engineering, 27(2), pp. 79-83.
 • 25. Our Common Future (1987). World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford-New-York.
 • 26. Przyszłość jakiej chcemy, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/927b84fcb58c51d3731bd08dc2ff700d.pdf, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Analiza_tematyczna_3_Rio+20.pdf.
 • 27. Raport ONZ: Głód wciąż zagraża milionom ludzi na świecie [UN Report: Hunger still threatens millions of people around the world] (2018). https://www.unicef.pl/Centrum- prasowe/Informacje-prasowe/Raport-ONZ-Glod-wciaz-zagraza-milionom-ludzi-na- swiecie.
 • 28. Ropohl, G. (1999). Etyka techniki. In: A. Kiepas (ed.), Człowiek, technika, środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku (pp. 93-107). Katowice.
 • 29. Štrbová, M., Kuzior, P. (2019). Safety management in the age of internet threats. Management Systems in Production Engineering, 27(2), pp. 88-92.
 • 30. Tatarkiewicz, W. (1988). Historia filozofii [History of Philosophy], t. 1. Warszawa.
 • 31. The future we want, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 733FutureWeWant.pdf.
 • 32. Tkachenko, V., Kuzior, A., Kwilinski, A. (2019). Introduction of artificial intelligence tools into the training methods of entrepreneurship activities. Journal of Entrepreneurship Education, 22(6), 1-10. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/Introduction- of-artificial-intelligence-tools-1528-2651-22-6-477.pdf.
 • 33. Zozuľaková, V. (2018). Value of Humanities and Humanities Research. Exploring the Influence of Byzantine Value System in Slavic Environment. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, z. 122, pp. 221-228.
 • 34. Żuk, G. (2016). Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki [Axiological education. Outline of issues]. Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.