PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 73 Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research | 21--36
Tytuł artykułu

American War Movies. David Ayer's Fury as Mythologisathion of War and Soliders

Warianty tytułu
Amerykańskie filmy wojenne. Furia Davida Ayera jako mitologizacja wojny i żołnierzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zarówno popkultura, jak i nowoczesne kino hollywoodzkie są przeznaczone głównie do rozrywki. Amerykańskie filmy wojenne nie są wolne od tego imadła. Badacz kultury powinien unikać w takich filmach prób odnajdywania ukrytych symboli, mitów i przebłysków znaczeń z odległej kultury tradycyjnej. Współczesne popularne mitologie nie reprezentują tego samego mitycznego wzorca, o którym pisał Eliade. Kultura popularna składa się z idei na różne tematy, zapożyczeń, cytatów i fragmentów znaczeń, wszystko to splecione razem. Jednak, moim zdaniem, Furia wykracza poza popkulturę i rozrywkę. Istnieją dobre amerykańskie filmy wojenne, które nie są bezmyślnymi zapożyczeniami ani kalkami niedbale sklejonych kawałków popkultury. Można na nie spojrzeć i znaleźć pewne kulturowe tropy i motywy znane specjalistom od nauk humanistycznych, takie jak podróż inicjacyjna, symboliczny język odwiecznych mitów czy archetypowe postacie bohaterów kultury, oczywiście w wersji przekształconej przez kulturę popularną. Celem mojego artykułu jest zatem analiza filmu Davida Ayera z perspektywy badacza kultury, który w tym filmowym dziele poszukuje kulturowych tropów i źródeł mitu bohatera wojennego.(abstrakt oryginalny)
EN
Both pop culture and modern Hollywood cinema are mainly intended for entertainment. American war films are not free from this vice. A researcher of culture should shun attempts to find hidden symbols, myths and flashes of meanings from distant traditional culture in such films. Contemporary popular mythologies do not represent the same mythical pattern that Eliade wrote about. Popular culture consists of ideas on various topics, borrowings, quotations and fragments of meanings, all patched together. In my view, however, Fury goes beyond pop culture and entertainment. After all, there is also good American war cinema and films that are not mindless borrowings or calques of carelessly patchworked pieces of pop culture. One can look at them and find certain cultural tropes and motifs known to specialists in humanities, such as an initiation journey, the symbolic language of eternal myths or archetypal figures of cultural heroes, all in a version transformed by popular culture, of course. The aim of my article is therefore to analyse David Ayer's film from the perspective of a culture researcher who seeks cultural tropes and sources of the war hero myth in this cinematic work. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • University of Łódź, Poland
Bibliografia
 • Anderson T. (2017), Tygrys. Legendarny czołg, transl. G. Siwek, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 • Caillois R. (1959), Man and the Sacred, transl. M. Barash, The Free Press, Glencoe.
 • Cooper B.Y. (1998), Death Traps: The Survival of an American Armored Division in World War II, Presidio Press, Novato.
 • Forstner D. (1990), Świat symboliki chrześcijańskiej, transl. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Gennep A. (2006), Obrzędy przejścia, transl. B. Biały, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Ghiglieri M.P. (2001), Ciemna strona człowieka, transl. A. Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo CiS, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Howard M. (2007), Wojna w dziejach Europy, transl. T. Rybowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Kępiński M. (2006), Mit, symbol, historia, tradycja - Gombrowicza gry z kulturą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kępiński M. (2012), Podróż w ciemności: kulturowe obrazy wojny, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kłoskowska A. (1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona (2nd edition), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kowalski P. (1998), Leksykon - znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Kowalski P. (2002), Odyseje nasze byle jakie: droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław.
 • Kowalski P. (2004), Popkultura i humaniści: daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lasch Ch. (2015), Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, transl. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Littell J. (2009), Suche i wilgotne: krótka wyprawa na terytorium faszysty, transl. M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Merridale C. (2007), Wojna Iwana: Armia Czerwona 1939-1945, transl. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Propp W. (1976), Morfologia bajki, transl. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Propp W. (2003), Historyczne korzenie bajki magicznej, transl. J. Chmielnik, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, transl. W. Burszta, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Sulima R. (1985), Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Theweleit K. (2015), Męskie fantazje, transl. M. Falkowski, M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zwoliński A. (2003), Wojna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Żygulski K. (1973), Bohater filmowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Fury_(2014_film) (accessed 3.04.2018).
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_G._Pool (accessed 11.04.2018).
 • https://furymovie.fandom.com/wiki/Fury_Script (accessed 10.08.2019).
 • https://www.goodreads.com/work/quotes/81633-ivan-s-war-life-and-death-in-the-red-army-1939-1945 (accessed 9.07.2019).
 • https://www.twocentsforcharity.org/about-face (accessed 20.08.2019).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.