PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 31 | 53--73
Tytuł artykułu

Rozwój regionalny oparty na innowacjach przy zastosowaniu modelu poczwórnej helisy, a projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Koncepcja rozwoju "Czwórmiasta"

Warianty tytułu
Regional Development Based on Innovations with the Use of Quadruple Helix Model in the Context of the National Development Strategy Regional 2030. The "Czwórmiasto" Development Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarkach na całym świecie wymuszają nowe podejście do tematyki rozwoju regionalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza możliwego wpływu na rozwój regionów dzięki relacji pomiędzy sferą nauki, przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz społeczeństwem obywatelskim, które określają model poczwórnej helisy na obszarze "Czwórmiasta" w kontekście projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) [www 1]. W odpowiedzi na zmianę modelu polityki rozwojowej z polaryzacyjno - dyfuzyjnego na model zrównoważonego rozwoju oraz wzrost roli władz regionalnych i lokalnych w kreowaniu polityki rozwojowej po 2020 roku, cztery miasta położone na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego zawarły porozumienie tworzące tzw. "Czwórmiasto". W artykule zawarto koncepcję rozwoju obszaru "Czwórmiasta" w oparciu o zapisy KSRR 2030, z uwzględnieniem elementów tworzących Poczwórną Helisę. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic changes taking place in economies around the world require adopting a new approach to the subject of regional development. The aim of this article is to present and analyse the possible impact on regional development induced by the relationship between science, enterprises, both local and central government institutions and civil society. Such a relationship defines the Quadruple Helix model in the area of the "Czwórmiasto" [the close regional cooperation between four towns/ cities] in the context of the National Regional Development Strategy 2030 (NSRD 2030). Changing the development policy model from polarization - diffusion to the sustainable development model has increased the role of regional and local authorities in creating development policies after 2020. In response to that change, four towns located in the Podkarpackie and Świętokrzyskie Voivodships) have signed an agreement forming the "Czwórmiasto". The article contains a concept for the development of the "Czwórmiasto" area based on the provisions of NSRD 2030, including elements forming the Quadruple Helix. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Afonso Oscar, Monteiro Sara, Thompson Maria. 2012. A Growth Model for the Qudruaple Helix. Journal of Business Economisc and Management: Volume 13, Issue 5. http://questiacom/read/IGI-3108685411/a-growth-model-for the quadruple-helix (dostęp 12.01.201.4)
 • Bednarzewska Kinga. 2016. "Potrójna helisa jako model współpracy w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast". Kwartalnik naukowy "Organizacja i Zarządzanie" Nr 2: 34
 • Bojar Matylda, Machnik-Słomka Joanna. 2014. "Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych". Zeszyty Naukowe "Organizacja I Zarządzanie" Wyd. Politechnika Śląska. Nr 76
 • Brandenburg Henryk (red.). 2013. Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Carayannis Elias, Campbell David. 2011. "Open innovation Diplomacy and a 21 st Century Fractal Research, Education and Innovaton (FREIE) Ecosysystem Building on the Quarduple and Qiuntuple Helix Innovation Concepts and the "Mode3" Knowledge Productions System". Media, LLC: Springer Science+ Business
 • Czarny Bogusław. 2018. Podstawy ekonomii. Makroekonomia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, wydanie IV
 • Grosse Tomasz. 2002. "Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego". Studia Regionalne i Lokalne. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG): Nr1(8)
 • Klóska Rafał. 2015. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński
 • Leydesdorff Loet, Etzkowitz Henry. 2011. "The Transformation of University - industry-government Relations". Electronic Journal of Socioligy". https://www.sociology.org/ejs-archives/ vol005.004/th.html (dostęp 10.09.2018)
 • Leydesdorff Loet, Etzkowitz Henry.2012. ,,The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?". Journal of the Knowledge Economy: Issue 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-011-0049-4 (dostęp 10.09.2018)
 • Nowakowska Aleksandra, Przygodzki Zbigniew., Sokołowicz Mariusz. 2011. Region w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin
 • Schumpeter Joseph. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Stiglitz Joseph E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Strahl Danuta (red). 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Strzelecki Zbigniew (red.). 2015. Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Szewczuk Adam., Kogut - Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena. 2011. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
 • Szlachta Jacek, Legutko - Kobus Paulina (red.). 2017. Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Jacek Szlachta, Paulina Legutko - Kobus. Warszawa: Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Szlachta Jacek. 1996. Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI, w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Warszawa: Wydawca Friedrich Elbert - Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce
 • [www 1]https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/ (dostęp10.04.2019)
 • [www2]http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/czwormiasto-porozumienie-podpisane,1877.htmlpl (dostęp 08.04.2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.