PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 31 | 75--94
Tytuł artykułu

Główne kierunki rozwoju podmiotów sektora zbrojeniowego w warunkach globalizacji

Warianty tytułu
Main Directions of Development in the Defence Industry Sector in the Aspect of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł zbrojeniowy jest jednym z wymagających elementów gospodarki. Europejski rynek zbrojeniowy skupia wiele podmiotów działających w różnych formach gospodarczych. Każdy z tych podmiotów działa w warunkach silnej konkurencji wymagającej dużych nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki obserwowane z perspektywy podmiotów przemysłowych i instytucjonalnych na europejskim rynku uzbrojenia to integracja państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz koncentracja przemysłu zbrojeniowego, których głównymi celami są (1) wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej, (2) międzynarodowe podejście do badań i produkcji w zakresie wdrażania programów, a przede wszystkim unikanie mnożenia tożsamych programów badawczych i kompetencji technologicznych, jak również (3) poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów produkcji. Ze względu na wysokie koszty opracowywania nowych technologii wojskowych zanikanie podziału terytorialnego sektora zbrojeniowego i łączenie się podmiotów z USA, Europy i innych krajów świata na polu projektowania i produkcji uzbrojenia jest wysoce prawdopodobne. Na początku, prawdopodobnie w indywidualnych projektach, wraz z rozwojem technologii konsolidacja może być trwała. (abstrakt oryginalny)
EN
The defence industry is one of the demanding elements of the economy. The European defence market brings together many entities operating in various economic forms. Each of these entities operates under conditions of strong competition requiring large capital expenditures. The main directions observed is the integration of member states in the field of security and defence and the concentration of defence industry, which main objective is to strengthen the European industrial and technological base, international approach to program implementation research and production, and above all, avoiding the multiplication of identical research programs and technological competence as well as seeking opportunities to reduce production costs. Due to the high costs of developing new military technologies, the vanishing of the defense sector's territorial division and the merging of US, European and others of the world cannot be ruled out. At the beginning, probably in individual projects, as technology develops, consolidation can be permanent. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Amadeo Kimberly. 2018. U.S. Military Budget, Its Components, Challenges, and Growth. Pobrano z https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challenges-growth- 3306320. (dostęp: 01.09.2018).
 • Beraud-Sudreu Lucie. 2018. European defence spending: the new consensus. Pobrano z https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2018-f256/february-1c17/europe- -defence-spending-0695. (dostęp:21.08.2018).
 • Flejterski Stanisław., Wahl Piotr. 2003. Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Hartley Keith. 2003. "The future of European defence policy: An economic perspective." Defence and Peace Economics volume 14(2).
 • Hartley Keith. 2006. "The Industrial and economic benefits of Eurofighter typhoon." Centre for Defence Economics, University of York.
 • Hayward Keith. 2000 "The Globalisation of Defence Industries." Survival, Vol.42, No.2, 2000.
 • Jędrych Elżbieta. Klimek Dariusz. 2016. "Przemysł obronny w warunkach globalizacji." Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2016, nr 35/2. Uniwersytet Gdański.
 • Kitler Waldemar. 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP, Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Kołodko Grzegorz. 2003. Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźminskiego.
 • Kołodko Grzegorz. 2013. Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński Media Sp. z o.o.
 • Olejarz Magdalena (red.). 2011. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Pacek Bogusław. 2014. Konsolidacja przemysłowego potencjału obronnego w Polsce. Uwarunkowania, dylematy i szanse. Warszawa: Zeszyty Naukowe AON nr 1(94)2014.
 • Polak Roman. 2015. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Rogala-Lewicki Adam. 2017. "Integracja europejskiego przemysłu obronnego." Przegląd Geopolityczny, 19/2017. Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
 • Rybiński Krzysztof. 2007. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna. Warszawa: Difin.
 • Shangquan Gao. 2000. "Economic Globalization: Trends, Risk nad Risk Prevention." CDP Backround Papers. Department of Economic & Social Affairs. United Nations. Pobrano z http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf (dostęp: 13.08.2018).
 • Turczyński Paweł. 2014. "Rynki Zbrojeniowe państw UE - przykład Grecji i Polski." Rocznik Integracji Europejskiej 8/2014. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Walczak Waldemar. 2018. Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji spółek w ramach grupy kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Pobrano z https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10095. (dostęp: 20.07.2018).
 • Vetterkind Melissa. 2018. Department of Defense. Agency Budgets. Chapter 11. Pobrano z https://www.aaas.org/fy16budget/department-defense. (dostęp: 07.09.2018).
 • Winiarski Bolesław. 2006. Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewski Rafał. 2012. "Defence industry in the european union - challenges and opportunities in times of economic crisis." Przegląd Strategiczny 2/2012. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Zamelek Paulina. 2013. Przeobrażenia polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • [www 1] http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/. (dostęp: 22.09.2018)
 • [www 2] https://www.defenseindustrydaily.com/italy-buying-next-4-fremm-frigates-04706/ (dostęp: 22.01.2019)
 • [www 3] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515, (dostęp: 27.03.2019).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Government_expenditure_on_defence. (dostęp: 18.10.2018)
 • [www 5 ] https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency. (dostęp: 22.05.2018).
 • [www 6] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.4.html. (dostęp: 17.09.2018).
 • [www 7] https://www.naval-group.com/en/. (dostęp: 12.10.2018).
 • [www 8] www.pgzsa.pl. (dostęp: 11.10.2018).
 • [www 9] https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf. (dostęp: 01.12.2018).
 • Ministerstwo Gospodarki RP. 2007. Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu. Departament Analiz i Prognoz.
 • OCCAR Business Plan 2018 - broszura informacyjna.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień́ na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Dz.U. L 216 z 20.8.2009.
 • Strategia Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polska 2022.
 • Tekst jednolity Statutu Spółki PGZ S.A. z 28.08.2014 (Rep. A 14556/2014) oraz 8.05.2015 r. (Rep. A 7193/2015).
 • Traktat Północnoatlantycki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Dz.U.2000.87.970.
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.1999 Nr 83 poz. 932.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.