PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4, CD 2 | 1308--1314
Tytuł artykułu

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - aspekty prawne

Autorzy
Warianty tytułu
Nutrition and Health Claims - Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapewnienie pełniejszej ochrony oraz bezpieczenstwa żywności w ostatnich latach stało się głównym celem działań legislacyjnych na gruncie regulacji prawa żywnościowego. Dla jak najpełniejszego zabezpieczenia produktów żywnościowych wprowadzono wiele instytucji mających za zadanie zapewnienie gwarancji dostatecznej jakości i standardów żywności. Wśród nich wymienić należy oświadczenia żywnościowe i zdrowotne. Znajomość zasad znakowania produktów w tym zakresie jest szczególnie ważna, bowiem wystąpienie błędu w zakresie tego rodzaju specjalnego oznakowania powoduje najczęściej dotkliwą szkodę po stronie konsumenta.(abstrakt oryginalny)
EN
Better protection and food safety in recent years has become the main object of the legislative action on regulation of food law. There are many legal institutions whose task is to ensure a guarantee of sufficient quality and food standards. Among them are the food and health claims. Knowledge of the rules of marking products in this regard is especially important, because an error of this kind of special marking causes the damage on the side of the consumer.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1308--1314
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • [1]. Krysztofiak K., Bilska A., Zasady znakowania produktów spożywczych. Nauka Przyroda Technologia, t.5, z.3, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2011.
 • [2]. Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M. W., Zadernowski M. R., Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiego a systemy GMP, GHP, HACCP, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk, 2006.
 • [3]. Oleszko A., Prawo wspólnotowe wspólnotowego rynku rolnego, Zakamycze, Kraków, 2006.
 • [4]. Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa wspólnotowego i wspólnotowego, Lexis Nexis, Warszawa, 2007.
 • [5]. Stankiewicz D., Reforma Prawa żywnościowego w Unii Europejskiej - Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności, nr 782, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, 2011.
 • [6]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 178/2002/WE ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; (D.U.UE z 2002 r., L 31, poz. 1).
 • [7]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1642/2003/WE zmieniające Rozporządzenie nr 178/2002/WE; (Dz. U. U.E z 2003 r., L 245).
 • [8]. Rozporządzenie nr 665/2011/WE w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby; (Dz. U. UE. z 2011 r., L 182, poz. 5).
 • [9]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności; (Dz. U. UE z 2006 r., L 404, poz. 9).
 • [10]. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych; (Dz. U. UE z 2010 r., L 37, poz. 16).
 • [11]. Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych; (Dz. U. UE , L 109, poz. 29).
 • [12]. Ustawa z dnia 27 września 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. nr 171, poz. 1225 ze zm.).
 • [13]. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych; (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.).
 • [14]. www.gis.gov.pl
 • [15]. www.oswiadczenia.eu
 • [16]. http://sjp.pwn.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.