PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 148 Contemporary management | 483--495
Tytuł artykułu

Post-industrial Areas Management and Evaluation With a View to Redevelopment - Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The study focuses on the problem of redevelopment of post-industrial areas. Their location is often attractive, but potential investors are deterred by a lack of knowledge about the area or an unstable ownership situation. It is therefore necessary to collect information on the past of the area, its current state and the ongoing effects of its former use. The article is an example of a preliminary examination of unused land in order to determine the possibility of its re-use. Design/methodology/approach: The scope of the study includes the identification of the main characteristics of the studied area. Findings: The direction of redevelopment of the analyzed area was initially determined. Practical implications: This study should be followed by a comprehensive analysis of the substances contained in the ground of the area in question and their impact on human health, planning of actions to neutralise any possible negative impact and an estimate of the costs of implementing such modifications. Social implications: The development of the studied area will be an extension of the recreational functions of the adjacent nature and landscape complex. Originality/value This article is a contribution to holistic research on the described area in order to give it valuable functions. (original abstract)
Twórcy
 • Silesian University of Technology
Bibliografia
 • 1. Baker, A.J.M., Ernst, W.H.O., Van der Ent, A., Malaisse, F., Ginocchio, R. (2010). Metallophytes: the unique biological resource, its ecology and conservational status in Europe, central Africa and Latin America. In: L.C. Batty, and K.B. Hallberg (Eds.), Ecology of Industrial Pollution. Cambridge: Cambridge University Press.
 • 2. Białobok, S. (1988). Wpływ zanieczyszczeń powietrza na roślinność. Warszawa, Wydawnictwo LOP.
 • 3. Bondaruk, J, Pilch, A. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane jako przykład systemowego podejścia do zarządzania danymi w zakresie zagadnień przestrzennych i środowiskowych. Retrieved from http://www.e-slask.pl/ files/zalaczniki/2013/12/17/1387286507/1387286747.pdf.
 • 4. Ferdyn, M., Strzyszcz, Z. (2002). Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu i roślinności składowisk zużla hutniczego ZGH "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich. Archiwum Ochrony Środowiska, 28, 121-131.
 • 5. Geoportal miasta Bytom. Available online http://sitplan.um.bytom.pl:11180/gpt4/, 15.05.2020.
 • 6. Google maps. Aviable online https://mapy.google.pl/, 15.05.2020.
 • 7. Gorgoń, J., Bronder, J., Starzewska-Sikora, A., Owczarska, I., Heffner, K., Gibas, P., Polko, A. (2014). Lokalny program rewitalizacji Chorzowa do 2030 roku. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Available at: http://miasto3.com/uploads/docs/ Program_Rewitalizacji_Chorzowa_do _2030_roku.pdf, 20 May 2020.
 • 8. Greinert, A. (2000). Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Zielona Góra: Wydawnictwa Politechniki Zielonogórskiej.
 • 9. Greszta, J., Morawski, S. (1972). Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. Warszawa, PWRiL.
 • 10. Gruszczyński, S., Trafas, M. (2001). Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla potrzeb rekultywacji. Zeszyty Naukowe AGH Inżynieria Środowiska. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • 11. Hanczaruk, R. (2019). Zmiany we florze naczyniowej zwałowiska odpadów cynkowo- ołowiowych ZGH "Orzeł Biały" w Bytomiu (Wyżyna Śląska) po 15 latach.
 • 12. Jędrzejczyk-Korycińska, J., Roztański, A. (2015). Tereny o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu na Górnym Śląsku. In: M. Wierzbicka (Ed.), Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 13. Jędrzejczyk-Korycińska, M. (2009). Obszary dawnej eksploatacji złóż cynkowo- ołowiowych - ich bogactwo florystyczne a możliwości ochrony. Probl. Ochr. Krajobr., XXIV.
 • 14. Kabata-Pendias, A. (1989). Zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi gleb użytków rolnych. Człowiek, środowisko. Wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniami gleb. Warszawa-Wrocław: PAN.
 • 15. Karweta, S. (1979). Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń atmosfery na skażenie gleb i roślin metalami ciężkimi na obszarze GOP. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT.
 • 16. Kasztelewicz, Z. (2009). Rekultywacja i rewitalizacja kopalń węgla brunatnego na przykładzie Kopalni Bełchatów. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • 17. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Available online http://opitpp.gig.eu/celerezultaty.html, 20.05.2020.
 • 18. Ostręga, A., Uberman, R. (2005). Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych. Górnictwo i Geoinżynieria, R. 29, z. 4, pp. 115- 127. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • 19. Pierściński, M., Białecka, B. (2014). Wspomaganie procesu wyboru kierunku zagospodarowania terenów poprzemysłowych. In: B. Białecka (Ed.), Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych - dobre praktyki. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 20. Roztański, A. (1997). Flora spontaniczna hałd Górnego Śląska. Archiwum Ochrony Środowiska, 23(3-4), 159-165.
 • 21. Strzyszcz, Z. (1980). Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów poflotacyjnych rud Pb i Zn w aspekcie ich biologicznej rekultywacji. Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, 19-51.
 • 22. Terelak, H., Tuczyński, T., Motowicka-Terelak, T., Piotrowska, M. (1997). Zawartość Cd, Cu, Ni, Pb, Zn i S w glebach województwa katowickiego i Polski. Archiwum Ochrony Środowiska, 23(3-4), 167-180.
 • 23. Zagórska, E. (2014). Prawno-organizacyjne podstawy rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych w województwie śląskim. Studia Ekonomiczne, Vol. 204, pp. 210-219. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.