PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 67 | 65--74
Tytuł artykułu

Problemy mieszkaniowe w procesach rewitalizacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Residential Problems in Urban Regeneration Processes - Cases of the Opolskie, Świętokrzyskie and Warmińsko- -Mazurskie Voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w drugim kwartale 2020 r. Analizą objęto wskaźniki wykorzystywane na poziomie delimitacji obrazujące problemy mieszkaniowe w województwach: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Zagadnienie to jest ściśle powiązane z silną depopulacją i poważnymi problemami demograficznymi obserwowanymi we wskazanych województwach. Celem artykułu jest przedstawienie skali problemu związanego z sektorem mieszkaniowym wyrażonego poprzez wskaźniki wykorzystywane do analizy sfery technicznej w diagnozie delimitacyjnej. Dzięki przeprowadzonej analizie stwierdzono jedynie częściowe odzwierciedlenie problemu mieszkalnictwa w opracowanych diagnoza delimitacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the survey carried out in the second quarter of 2020. The analysis covered the indicators used at the delimitation stage of the revitalisation programme preparation, reflecting housing problems in the Opolskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodeships. This issue is closely related to strong depopulation and serious demographic problems observed in the provinces. The aim of the article is to present the scale of the phenomenon related to the housing sector expressed by the indicators used for the analysis of the technical sphere in the delimitation diagnosis . The conducted analysis showed that housing problems only partially are reflected in the delimitation diagnoses(original abstract)
Rocznik
Tom
67
Strony
65--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Bal-Domańska B., Buciak R., 2018, Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin. Raport końcowy, Główny Urząd Statystyczny, Wrocław.
 • Basińska P., 2019, Wpływ wskaźników stosowanych w diagnozach delimitacyjnych na wyznaczanie obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, Świat Nieruchomości, 107(1), 33-44.
 • Bukowski A., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Siewiera K., Stawiarz R., Thlon M., Wróblewski J., Grudzień K., 2019a, Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie opolskim. Przegląd, programów, działań i mainstrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji. Raport cząstkowy I, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Bukowski A., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Siewiera K., Stawiarz R., Thlon M., Wróblewski J., Grudzień K., 2019b, Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie świętokrzyskim. Przegląd, programów, działań i instrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji. Raport cząstkowy I, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Bukowski A., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Siewiera K., Stawiarz R., Thlon M., Wróblewski J., Grudzień K., 2019c, Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie warmińsko-mazurskim. Przegląd, programów, działań i instrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na celu przeciwdziałanie depopulacji. Raport cząstkowy I, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Ciesiółka P., 2017, Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, materiały z konferencji "Rewitalizacja - wyzwania i dylematy", Poznań. Dostępne na: http://tup.poznan.pl/uploads/DU/2017/artyku _Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji P.Ciesi ka .pdf [data dostępu: 10.08.2020 r.].
 • Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B., 2016, Dobór wskaźników zjawisk kryzysowych - stan zaawansowania procesu delimitacji obszarów rewitalizacji w polskich miastach, Problemy Rozwoju Miast, 4/2016, 31-40.
 • Lorens, P. (red.) , 2018, Urbanistyczne aspekty transformacji miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju, 2016, Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa.
 • Siemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa
 • Szukalski P. (kier.), Kluba J., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Stawiarz R., Thlon M., Grudzień K., 2019a, Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa opolskiego. Wnioski i rekomendacje z dania pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Szukalski P. (kier.), Kluba J., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Stawiarz R., Thlon M., Grudzień K., 2019b, Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa świętokrzyskiego. Wnioski i rekomendacje z dania pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Szukalski P. (kier.), Kluba J., Kowalczyk A., Maj M., Marciniak-Piotrowska M., Piotrowski M., Stawiarz R., Thlon M., Grudzień K., 2019c, Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski i rekomendacje z dania pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, załącznik do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. (poz. 1060).
 • Sejmik Województwa Opolskiego (2012) Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., załącznik do uchwały nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
 • Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (2013) Uchwała nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2013) Uchwała nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.