PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 77--90
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Selected Legal Issues Concerning the Participation of the Polish Sejm in the Making of European Union Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie członkostwo w Unii Europejskiej znajduje wyraz m.in. w zaangażowaniu Sejmu w proces tworzenia prawa UE. Zasady tego udziału określone są w niejednorodnym, zmiennym i ustawicznie się rozwijającym korpusie unijnej i krajowej regulacji prawnej. Złożona natura tej regulacji, która sięga zakresem od podstaw ustroju władzy publicznej do proceduralnych niuansów parlamentarnej praktyki, dostarcza wielu wyzwań wszystkim podmiotom, które tę regulację stosują. Prezentowany artykuł zmierza do ukazania tej złożoności i podjęcia kilku kwestii problemowych, które ujawniają się w parlamentarnej praktyce w sprawach europejskich. Rozważane zagadnienia zostały wybrane z uwagi na doświadczenia oraz najlepsze praktyki zgromadzone przez parlamentarne służby prawne: Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych. Wszystkie mają systemowy charakter i - jak się wskazuje w artykule - wywodzą się bezpośrednio z wciąż nierozstrzygniętego problemu konstytucyjnej podstawy dla nowych, "unijnych" kompetencji parlamentów narodowych. W artykule podjęte zostały ustalenia na temat kontroli działań podejmowanych przez sejmową Komisję do Spraw Unii Europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej i kontroli przestrzegania zasady pomocniczości oraz reprezentacji prawnej Sejmu na forum unijnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish membership in the European Union finds its expression, among other things, in the powers of the Polish Sejm to participate in the European law-making process. The rules of this participation are provided for in the heterogeneous, fluctuating and evolving body of European and domestic law. Its complex nature, stretching between the constitutional foundations of political power, on the one hand, and the procedural matters of the parliamentary practice, on the other, offers a wide range of legal challenges to anyone who applies it. The paper aims to reveal that diversity and addresses some aspects of parliamentary practice when dealing with matters involving the EU. The issues of concern are selected with respect to the experience gained and best practice developed by the Sejm's legal services: the Legislative Bureau and the Bureau of Research. All of them are systemic and - as it is argued - derived directly from the still unsettled question of the constitutional basis for the newly acquired competences of the national parliament to act on the European stage. The paper deals with the accountability of the Sejm's committee for EU matters, cross-border interparliamentary cooperation and the subsidiarity check, as well as the legal representation of the Sejm in the European forum. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamiec, D. (2018). Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Balicki, R. (2013). Rozdział europejski w polskiej Konstytucji - rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011 r., [w:] S. Dudzik, N. Półtorak, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. Warszawa: 185-196.
 • Balicki, R. (2019). Funkcja europejska Sejmu RP. Wrocław.
 • Barcz, J. (2009). Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Warszawa.
 • Cieślik, Z. (2015a). Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, [w:] B. Pawłowski (red.), Rola Sejmu w stanowieniu i wykonywaniu prawa Unii Europejskiej. Warszawa: 9-30.
 • Cieślik, Z. (2015b). Rola Sejmu w Unii Europejskiej, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Przewodnik poselski. Warszawa: 153-181.
 • Cieślik, Z. (2016). Założenia zmian w regulacji prawnej w dziedzinie funkcjonowania Komisji ds. Unii Europejskiej - materiał analityczny. Zeszyty Prawnicze BAS Nr 1/2016: 103-116.
 • Czarny, P., Szmyt, A., Dudek, D., Grądzka, I., Mojak, R., Wójtowicz, K. (2014). Opinie w sprawie niektórych aspektów udziału Sejmu RP w dialogu politycznym Unii Europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(122): 147-192.
 • Florczak-Wątor, M., Czarny, P. (2012). Międzynarodowa współpraca Sejmu RP. Warszawa.
 • Lis-Staranowicz, D., Galster, J. (2010). O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy 2(97): 29-51.
 • Mik, C. Pawłowski B. (2004). Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komentarz. Kwartalnik Prawa Publicznego 2: 249-277.
 • Mik C., Pawłowski B. (2005). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. (sygn. akt K 24/04). Przegląd Sejmowy 3(68): 131-142.
 • Mik, C., Pawłowski, B. (2009). Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Mik, C. (2010). Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(2): 45-87.
 • Mik, C. (2019). Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Pawłowski, B. (2006). Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(74): 173-190.
 • Pudło, A. (2014). Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Warszawa.
 • Serowaniec, M. (2016). Parlamentarne komisje do spraw europejskich. Warszawa.
 • Wojtyczek, K. (2018). Komisja do Spraw Unii Europejskiej, [w:] A. Szmyt, Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • Wójtowicz, K. (2008). Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(86): 77-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.