PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 31 | 153--164
Tytuł artykułu

Regulacje w zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi a jakość tego portfela kredytowego w polskim sektorze banków komercyjnych w latach 2009-2016

Warianty tytułu
Regulations Regarding the Management of Retail Credit Exposures and the Quality of this Loan Portfolio in the Polish Commercial Banking Sector in 2009-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym niniejszego badania jest określenie w świetle teorii i dotychczasowej praktyki interdyscyplinarnego aspektu zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w polskim sektorze banków komercyjnych. Hipoteza badawcza weryfikowana w niniejszym badaniu została sformułowana następująco: wdrożenie w polskim sektorze banków komercyjnych nowych regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych przyczyniło się do zwiększenia jakości tego portfela kredytowego. Niniejszy artykuł prezentuje działania, których założeniem było mitygowanie ryzyka kredytowego, wynikającego z doświadczeń kryzysu finansowego lat 2007-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this study is to determine in the light of the theory and current practice the interdisciplinary aspect of risk management of retail credit exposures in the Polish commercial banking sector. The research hypothesis verified in this study was formulated as follows: the implementation in the Polish commercial banking sector of new regulations regarding the risk management of retail credit exposures has contributed to the improvement of the quality of this loan portfolio. This article presents activities whose assumption was to mitigate credit risk resulting from the experience of the financial crisis of 2007-2010. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Góral Lesław. 1998. ,,Nadzór bankowy". Warszawa: PWE.
 • Kuchciński Artur, 2016. ,,Ryzyko kredytowe w działalności banku". Kwartalnik Naukowy Uczelnia Vistula.
 • Marcinkowska Monika. 2009. ,,Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych". Gdańsk: Regan Press.
 • Mishkin Frederic Stanley. 2010, ,,The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 9th ed.". Boston: Pearson.
 • Polański Zbigniew, Wożniak Barbara. 2008. ,,System finansowy w Polsce. Tom 1". Warszawa: PWN.
 • Raport o sytuacji banków w 2008 r. UKNF. Warszawa 2009. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_banki_2008_10241.pdf (dostęp: 31.01.2018)
 • Raport o sytuacji banków w 2010 r. UKNF. Warszawa 2011. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Banki_2010_26414.pdf (dostęp: 31.01.2018)
 • Raport o sytuacji banków w 2012 r. UKNF. Warszawa 2013. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_ w_2012_pdf_34744.pdf (dostęp: 31.01.2018)
 • Raport o sytuacji banków w 2014 r. UKNF. Warszawa 2015. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_ 2014_12_41472.pdf (dostęp: 31.01.2018)
 • Raport o sytuacji banków w 2016 r. UKNF. Warszawa 2017. https://bip.knf.gov.pl/pliki/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_59975_tcm6-59975.pdf (dostęp: 31.01.2018)
 • Rekomendacji H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach. KNF. Warszawa 2017.
 • Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. KNF. Warszawa 2012.
 • Rekomendacja R dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowej ekspozycje kredytowe. KNF. Warszawa 2011.
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. KNF. Warszawa 2013.
 • Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach. KNF. Warszawa 2015.
 • Stefański Andrzej. 2015. ,,Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia): 551. DOI: 10.17951/h.2015.49.4.549.
 • Szpringer Włodzimierz. 2001. ,,Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca". Warszawa: Twigger.
 • Wdowiński Piotr. 2014. ,,Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce". Gospodarka Narodowa tom LXXXIV/XXV: 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.