PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 167--177
Tytuł artykułu

Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
The Place of the Sharing Phenomenon in the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie miejsca zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dotychczas podejmowane w literaturze przedmiotu próby bliższego przedstawienia zjawiska współdzielenia rzadko wiązane są ze zrównoważonym rozwojem. Zdaniem autora rozważania w tym obszarze powinny opierać się między innymi na ukształtowanej teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju - stanowić punkt wyjścia zestawienia zjawiska współdzielenia z klasycznym ujęciem rynku i funkcjonującymi w nim pojęciami, takimi jak homo oeconomicus. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the place of the sharing phenomenon in the concept of sustainable development. Thus far, attempts to address the sharing phenomenon are very rarely connected with the concept of sustainable development. According to the author, considerations in this area should be based on the theory of sustainable economic development. This would be the best starting point for juxtaposing the sharing phenomenon with the classic conception of the market and its key concepts, such as homo oeconomicus. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--177
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Allen, D. (2015). The sharing economy. Institute of Public Affairs Review: A Quarterly Review of Politics and Public Affairs 67(3): 25-27.
 • Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research 36(5): 715-734.
 • Böckmann, M. (2013). The Shared Economy: It Is Time to Start Caring about Sharing; Value Creating Factors in the Shared Economy. University of Twente, Faculty of Management and Governance.
 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju 6(2): 75-81.
 • Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 51-74.
 • Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia. Optimum. Studia Ekonomiczne 3/69: 3-21.
 • Botsman, R. (2013). The sharing economy lacks a shared definition. Fast Company 21.
 • Budziewicz-Guźlecka, A. (2017). Role of the sharing economy in the contemporary economy. Ekonomiczne Problemy Usług 1(126): 27-36.
 • Burford, G., Hoover, E., Velasco, I., Janoušková, S., Jimenez, A., Piggot, G., Podger, D., Harder, M.K. (2013). Bringing the "missing pillar" into sustainable development goals: towards intersubjective values-based indicators. Sustainability 5(7): 3035-3059.
 • Cohen, B., Kietzmann, J. (2014). Ride on! Mobility business models for the sharing economy. Organization & Environment 27(3): 279-296.
 • Czernek, K., Wójcik, D. (2017). Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego. Handel Wewnętrzny 3(368). Tom 1: 66-76.
 • Czernek, K., Wójcik, D., Marszałek, P. (2018). Zaufanie w gospodarce współdzielenia. Gospodarka Narodowa 3: 23-48.
 • Daunorienė. A., Drakšaitė. A., Snieška. V., Valodkienė. G. (2015). Evaluating sustainability of sharing economy business models. Procedia-Social and Behavioral Sciences 213: 836-841.
 • Dredge, D., Gyimóthy, S. (2015). The collaborative economy and tourism: critical perspectives, questionable claims and silenced voices. Tourism Recreation Research 40(3): 286-302.
 • Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption: a routine activity approach. American Behavioral Scientist 21(4): 614-624.
 • Finkbeiner, M., Schau, E.M., Lehmann, M., Traverso, M. (2010). Towards life cycle sustainability assessment. Sustainability 2(10): 3309-3322.
 • Ganowicz-Bączyk, A. (2013). Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju. Studia Ecologiae et Bioethicae 11(1): 29-45.
 • Gibson, R.B. (2006). Beyond the pillars: sustainability assessment as a framework for effective integration of social, economic and ecological considerations in significant decision-making. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 8(3): 259-280.
 • Grosskurth, J., Rotmans, J. (2005). The scene model: getting grip on sustainable development in policy making. Environment, Development and Sustainability 7(1): 135-151.
 • Hamari, J., Sjöklint, M., Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology 67(9): 2047-2059.
 • Hatzopoulos, V., Roma, S. (2017). Caring for sharing? The collaborative economy under EU law. Common Market Law Review 54(1): 81-127.
 • Heinrichs, H. (2013). Sharing economy: a potential new pathway to sustainability. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society 22(4): 228-231.
 • Janczewski, J. (2017). Konsumpcja współdzielona a przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość-Edukacja 13: 262-274.
 • Jastrzębska, E., Legutko-Kobus, P. (2017). Ekonomia współpracy - definicje, klasyfikacje i dobre praktyki. Zarządzanie Publiczne 40(4): 443-461.
 • Jeżowski, P. (2012). Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2: 99-124.
 • Kiełczewski, D. (2010). Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Kiełczewski, D. (2011). Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Optimum. Studia Ekonomiczne 6(54): 21-31.
 • Koopman, C., Mitchell, M., Thierer, A. (2015). The sharing economy and consumer protection regulation: the case for policy change. Journal of Bussines, Entrepreneurship & Law 8(2): 529-545.
 • Koźlak, A. (2017). Sharing Economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 489: 171-182.
 • Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka Ekonomiczna 2(44): 82-93.
 • Machowski, J. (2003). Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważy rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Martin, C.J. (2016). The sharing economy: a pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism? Ecological Economics 121: 149-159.
 • Nurse, K. (2006). Culture as the fourth pillar of sustainable development. Small States: Economic Review and Basic Statistics 11: 28-40.
 • Owyang, J., Tran, C., Silva, C. (2013). The Collaborative Economy. Altimeter, United States.
 • Parente, R.C., Geleilate, J.M.G., Rong, K. (2018). The sharing economy globalization phenomenon: a research agenda. Journal of International Management 24(1): 52-64.
 • Pargman, D., Eriksson, E., Friday, A. (2016). Limits to the sharing economy, [w:] Proceedings of the Second Workshop on Computing within Limits. ACM, New York: 1-7.
 • Pietrewicz, J.W., Sobiecki, G. (2016). Przedsiębiorczość sharing economy, [w:] M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. New York: St. Martin's Press.
 • Rostek, A., Zalega, T. (2015). Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1). Marketing i Rynek 5(22): 11-19.
 • Sachs, J.D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. The Lancet 379(9832).
 • Scholz, T. (2014). Platform cooperativism vs. the sharing economy. Big Data & Civic Engagement 47: 47-52.
 • Schor, J. (2016). Debating the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics 4(3): 7-22.
 • Seyfang, G. (2006). Sustainable consumption, the new economics and community currencies: developing new institutions for environmental governance. Regional Studies 40(5): 781-791.
 • Sobiecki, G. (2016). Sharing economy - dylematy pojęciowe, [w:] M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Stanny, M., Czarnecki, A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Stępnicka, N. (2018). Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawiarolna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 530: 46-54.
 • Stępnicka, N., Wiączek, P. (2018). Access economy i sharing economy w świetle teorii innowacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 509: 396-405.
 • Stokes, K., Clarence, E., Anderson, L., Rinne, A. (2014). Making sense of the UK collaborative economy. London: Nesta.
 • Sun, J., Yan, J., Zhang, K.Z. (2016). Blockchain-based sharing services: what blockchain technology can contribute to smart cities. Financial Innovation 2(1): 1-9.
 • Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 6(966): 89-103.
 • Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania. Problemy Ekorozwoju 1(2): 73-76.
 • Tornjanski, V., Marinkovic, S., Jancic, Z. (2017). Towards sustainability: effective operations strategies, quality management and operational excellence in banking. Amfiteatru Economic 19(44): 79-94.
 • Zgiep, Ł. (2014). Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 4(47): 193-205.
 • Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w prawie i gospodarce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zygmuntowski, J.J. (2017). Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad gospodarką współdzielenia w świetle interesu publicznego, [w:] K. Kozłowski, J.J. Zygmuntowski (red.),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.