PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 127--142
Tytuł artykułu

Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o.

Warianty tytułu
Intellectual Property Rights as Elements of Spouses' Property in the Light of Article 33(9) of the Family and Guardianship Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Motywem podjęcia rozważań na ten temat praw własności intelektualnej jako składników majątków małżonków jest dokonujący się przewrót technologiczny, w wyniku którego zmienia się własność i struktura czynników produkcji a aktywa intelektualne zyskują i będą zyskiwać na znaczeniu. W artykule przedstawiono w pierwszej kolejności kwestie terminologiczne związane z pojęciami "własność intelektualna", "dobra niematerialne" i "prawo własności intelektualnej". Dopiero po wyjaśnieniu tego zagadnienia omówiono podstawowe założenia konstrukcyjne majątkowych ustrojów małżeńskich i wynikające z nich zasady przyporządkowywania praw własności intelektualnej, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W uwagach końcowych zaprezentowano ocenę obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które dotyczą prawa własności intelektualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The reason for considering the issue of Intellectual Property Rights as elements of spouses' property is the ongoing technological revolution, as a result of which ownership and the structure of production factors are changing, and intellectual assets are gaining in importance. The paper first presents terminological issues related to the concepts of 'Intellectual Property', 'intangible goods' and 'Intellectual Property Law'. Having clarified these issues, the basic construction assumptions of the Legal Marital Property Regime are discussed in the context of the allocation of Intellectual Property Rights, which is established by the Family and Guardianship Code. The final comments present an assessment of the applicable provisions of the Family and Guardianship Code which pertain to Intellectual Property Rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Buchalska, J. (2009). Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej. Krytyka Prawa 1(1): 361-385.
 • Bugajski, B. (2019). Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Warszawa.
 • Czajkowska-Dąbrowska, M. (2007). Własność czy własności (intelektualne)? [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej. Kraków: 46-53.
 • Czajkowska-Dąbrowska, M. (2017). Prawa do nadań, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom: 13: Prawo autorskie. Warszawa: 534-551.
 • Dyoniak, A. (1992). Majątkowe prawo małżeńskie wybranych państw europejskich na tle prawa polskiego. Warszawa.
 • Goettel, M. (1986). Majątek odrębny małżonków. Szczytno.
 • Gromek, K. (2018). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.
 • Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa.
 • Jakubecki, A. (2002). Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Kraków.
 • Jankowska, M. (2011). Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.
 • Jędrejek, G. (2002). Przynależność praw na dobrach intelektualnych do majątków małżonków. Rzecznik Patentowy 3: 146-157.
 • Jędrejek, G. (2004). Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątków małżonków w ustroju ustawowym. Przegląd Sądowy 5: 100-113.
 • Jędrejek, G. (2011). Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń. Warszawa.
 • Jędrejek, G. (2017). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.
 • Kołakowski, L. (1967). Prawo autorskie w stosunkach majątkowych między małżonkami. Palestra 6: 24-28.
 • Lubasz, D., Namysłowska M. (2013). Artykuł 6, [w:] D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: 85-86.
 • Marek, D., Felchner, K. (2016). Artykuł 2, [w:] K. Felchner (red.), Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz. Warszawa: 46-70.
 • Nazar, M. (2014). Ustawowy ustrój majątkowy - wspólność ustawowa, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 243-450.
 • Nowak-Gruca, A. (2015). Konieczne cechy utworu: uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(2): 91-103.
 • Nowak-Gruca, A. (2016). Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 12: 89-106.
 • Nowicka, A. (2017). Podmiot prawa autorskiego, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 85-138.
 • Piątowski, J.S. (1985a). Pojęcie, rodzaje i funkcje małżeńskiego ustroju majątkowego [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: 288-305.
 • Piątowski, J.S. (1985b). Przedmioty majątkowe objęte wspólnością ustawową [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: 343-356.
 • Pietrzykowski, K. (2020). Artykuł 31-33, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 298-362.
 • Poźniak-Niedzielska, M. (2002). Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej. Państwo i Prawo 57(10): 5-20.
 • Promińska, U. (2005). Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej, [w:] U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 15-34.
 • Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa.
 • Skowrońska-Bocian, E. (2013). Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich. Warszawa.
 • Skowrońska-Bocian, E. (2014). Artykuł 31-501, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 309-458.
 • Skubisz, R. (2002). Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna, [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej: materiały naukowe z konferencji pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Warszawa: 7-18.
 • Słyk, J. (2017). Artykuł 33, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO. Tom 5. Warszawa: 393-409.
 • Sokołowski, T. (2013a). Artykuł 49, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 331-335.
 • Sokołowski, T. (2013b). Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych. Warszawa.
 • Smyczyński, T. (2018). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa.
 • Stępień-Sporek, A. (2009). Działalność gospodarcza z udziałem małżonków. Warszawa.
 • Sychowicz, M. (2011). Artykuł 31-501, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 186-326.
 • Szczotka, J. (2015). Artykuł 8, [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: 51-59.
 • Szewc, A., Jyż, G. (2003). Prawo własności przemysłowej. Warszawa.
 • Szwaja, J., Kubiak-Cyrul, A. (2017). Twórcy projektów wynalazczych i ich prawa osobiste, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14A: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 473-518.
 • Traple, E. (2001). Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 77: 9-27.
 • Traple, E. (2017). Autorskie prawa majątkowe, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 139-296.
 • Ullrich, H., Konrad, K. (1999). Własność przemysłowa o własność handlowa, [w:] M.A. Dauses (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: 237-240.
 • Vall, M. du, Traple E. (2017). Ochrona praw podmiotowych, [w:] E. Traple (red.), Prawo patentowe. Warszawa: 600-656.
 • Wojcieszko-Głuszko, E. (2017). Pojęcie znaku towarowego, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14B: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 473-485.
 • Wojnicka, E., Giesen, B. (2017). Autorskie prawa osobiste, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 297-456.
 • Załucki, M. (2008). Licencja na używanie znaków towarowych. Studium prawnoporównawcze. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.