PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 143--154
Tytuł artykułu

Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej

Warianty tytułu
Stipulating a Preliminary Payment in a Developer Agreement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie dopuszczalności zastrzegania zadatku w umowie deweloperskiej. Zagadnienie to zostało przeanalizowane w kontekście semiimperatywnego charakteru norm prawnych zawartych w ustawie deweloperskiej. Rozważono, które skutki ustanowienia zadatku są mniej korzystne dla nabywcy, a tym samym nie wystąpią w analizowanym przypadku. Przedmiotem analizy uczyniono również kwestię, czy klauzula zadatku może stanowić niedozwolone postanowienie umowy konsumenckiej. Druga część pracy dotyczy sposobu ustanowienia zadatku w umowie deweloperskiej. Wyjaśniono w niej zagadnienia dotyczące sposobu zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej, formy klauzuli zadatku, przedmiotu zadatku oraz sposobu jego przekazania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issue of the admissibility of stipulating a preliminary payment in a developer agreement. This subject was analysed in the context of the semi-imperative nature of legal norms contained in the Developer Act. Consideration is given to which results of establishing a preliminary payment are less favourable to the buyer, and thus will not occur in the analysed case. The subject of analysis was also the issue of whether a preliminary payment clause may constitute a prohibited provision in a consumer contract. The second part of the work concerns how to establish a preliminary payment in a developer agreement. It explains the issues regarding how to stipulate a preliminary payment in the developer agreement, the form of such a clause, the subject of the preliminary payment, and how it can be transferred. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Burzak, A., Okoń, M., Pałka, P. (2012). Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz. Warszawa.
 • Ciepła, H. (2012). Art. 22. Treść umowy deweloperskiej, [w:] H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism. Warszawa: 106-110.
 • Ciszewski, J. (2003). Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Gdańskie Studia Prawnicze 10: 17-30.
 • Czech, T. (2018). Ustawa deweloperska. Komentarz Warszawa.
 • Domański, L. (1936). Instytucje kodeksu zobowiązań. Warszawa.
 • Drapała, P. (2001). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r., I CKN 262/98, OSNC 2000, z. 4, poz. 71. Radca Prawny 1: 139-143.
 • Drela, M. (2013). Komentarz do art. 29, [w:] I. Kredzińska (red.), Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wrocław: 314-324.
 • Ganicz, A. (2013). Umowa deweloperska, Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Wrocław (niepublikowana).
 • Gutowski, M. (2016). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz Art. 1-449¹¹. Warszawa: 1228-1248.
 • Jasiński, A. (1991). Wybrane formy zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Rejent 3: 40-56.
 • Kowalski, S. (2003). Charakter częściowej wpłaty przy umowie sprzedaży, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002 r. (sygn. akt IV CKN 672/00). Prawo Spółek 10: 51-54.
 • Lemkowski, M. (2016). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Tom 1: Komentarz, Art. 1-449¹¹. Warszawa: 1500-1513.
 • Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 353¹ KC. Konstrukcja prawna Warszawa.
 • Machnikowski, P. (2019a). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: 696-702.
 • Machnikowski, P. (2019b). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: 833-837.
 • Machnikowski, P. (2020). Treść umowy, [w:] K. Osajda (red.), System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań - część ogólna. Warszawa: 564-648.
 • Olejniczak, A. (2005). Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: 1233-1256.
 • Olejniczak, A. (2014a). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 42-50.
 • Olejniczak, A. (2014 B). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 320-336.
 • Olejniczak, A. (2019). Charakter prawny ustanowienia zadatku. Palestra 5: 13-25.
 • Olejniczak, A. (2020). Zadatek, [w:] red. K. Osajda, System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań - część ogólna. Warszawa: 1207-1242.
 • Popiołek W. (2005). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz do artykułów 1-449¹¹. Warszawa: 1045-1049.
 • Pyrzyńska, A. (2001). Glosa do wyroku z dnia 07 X 1999, I CKN 262/98. Państwo i Prawo 56(10): 106-110.
 • Radwański, Z., Olejniczak, A. (2016). Zobowiązania - część ogólna. Warszawa.
 • Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna. Lex/el.
 • Szostek, D. (2005). Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: 1407-1417.
 • Tenenbaum, M. (2008a). Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa.
 • Tenenbaum, M. (2008b). Instytucje zadatku i zaliczki - cechy wspólne, różnice i kryteria rozróżnienia. Rejent 9: 132-149.
 • Tenenbaum-Kulig, M. (2010). Uprawnienia wierzyciela nieodstępującego od umowy zabezpieczonej zadatkiem - na tle uchwały Sądu Najwyższego z 25.6.2009 r. (III CZP 39/09), [w:] J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. Warszawa: 639-650.
 • Tenenbaum-Kulig, M. (2018a). Klauzula zadatku, [w:] R. Strugała (red.), Wykładnia umów, Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa, Wzory umów. Warszawa: 277-301.
 • Tenenbaum-Kulig, M. (2018b). Klauzula zaliczki, [w:] R. Strugała (red.), Wykładnia umów, Standardowe klauzule umowne, Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa, Wzory umów. Warszawa: 305-312.
 • Tracz, G., Zoll, F. (1996). Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot. Kraków.
 • Trzaskowski, R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Art. 353¹ K.C. Kraków 2005. Warszawa 2013.
 • Zakrzewski, P. (2018). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534). Warszawa: 313-325.
 • Żuławska, C., aktualizacja R. Trzaskowski (2013). Komentarz do art. 385³ k.c., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3, cz. 1: Zobowiązania. Warszawa: 187-197.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.