PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 (146) | 3--19
Tytuł artykułu

Świadczenie postojowe jako element techniki socjalnego wsparcia w zabezpieczeniu społecznym

Warianty tytułu
Idle-time Bnefit* as an Example of a Legal Regulation of Social Support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto rozważania dotyczące zasadności rozróżnienia nowej techniki stosowanej w zaopatrzeniu społecznym, czego przykładem jest świadczenie postojowe, które na podstawie przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem epidemii oraz przestojem gospodarczym przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom wykonującym umowy cywilnoprawne. Świadczenie postojowe jest przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma związek z aktywnością zawodową osoby uprawnionej, posiada roszczeniowy charakter, zaś tryb odwoławczy jest analogiczny jak dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie postojowe nie jest jednak świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, a nawet świadczeniem ubezpieczeniowym. Podmiotami uprawnionymi nie są osoby posiadające tytuł do ubezpieczenia społecznego, świadczenie nie ma charakteru wzajemnego i jest finansowane ze środków publicznych. Jego wysokość została określona ryczałtowo, poniżej płacy minimalnej, a ponadto istnieje kryterium dochodowe, po przekroczeniu którego świadczenie nie jest należne. Świadczenie postojowe wykazuje cechy właściwe trzem tradycyjnie wyróżnianym technikom realizacji zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniowej, zaopatrzeniowej i pomocy społecznej. Cechy właściwe temu świadczeniu pozwalają na zaliczenie go do nowej kategorii świadczeń, nazwanej w doktrynie świadczeniami wsparcia socjalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the specific features of the idle-time benefit, which is afforded to economic entities and those employed on civil law contracts on the basis of the detailed regulations introduced because of the state of epidemic and the economic downturn. The idle-time benefit is granted by the Social Insurance Institution [Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS] is associated with the labour market activity of the eligible person, is of a claim nature with any appeal procedure being analogical to social insurance cases. The idle-time benefit, however, is not provided under social insurance. The eligible entities are not those who hold the right to social insurance, the benefit is not reciprocal in character and is financed from public funds. The amount of the idle-time benefit was specified at a flat rate, one below the minimum pay level, and moreover, an income criterion is in force, the exceeding of which results in non-eligibility. The idle-time benefit displays features of three traditionally identified techniques of social insurance implementation: insurance, provision and social assistance. The features specific to the idle-time benefit allow it to be included in a new, fourth category of benefits which legal scholars and commentators refer to as social support benefits. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Oddział ZUS w Szczecinie
Bibliografia
 • Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.
 • Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Kraków-Warszawa 2007.
 • Babińska-Górecka R., Właściwości regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych [w:] System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2020.
 • Baran K.W., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015.
 • Barzycka-Banaszczyk M., Dyskryminacja (nierówne traktowanie) w stosunkach cywilnoprawnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, nr 1.
 • Dzienisiuk D., Miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i związki z innymi gałęziami prawa [w:] System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2020.
 • Dzienisiuk D., Skutki oddziaływania ustawodawstwa pracy na umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, nr 1.
 • Gersdorf M., Między ochroną a efektywnością. Systemowe i terminologiczne aspekty objęcia cywilnoprawnych umów o zatrudnienie ustawodawstwem pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, nr 1.
 • Gersdorf M., Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Warszawa 1993.
 • Godlewska-Bujok B., Upowszechnienie stosowania umów cywilnoprawnych a ochrona socjalna zatrudnionych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, nr 1.
 • Jędrasik-Jankowska I., Geneza, rozwój i stan ubezpieczenia społecznego w Polsce [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
 • Jończyk J., O ubezpieczeniu społecznym (wykład), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2017, nr 9.
 • Kaczyński L., Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżnienia jego technik, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 5-6.
 • Kolasiński K., Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1999, nr 5.
 • Kolasiński K., Pojęcie i kryterium rozróżnienia form zabezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1969, nr 5.
 • Kolasiński K., Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, Warszawa 1978.
 • Lach D.E., Pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych [w:] System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2020.
 • Lewandowicz-Machnikowska M., Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Wrocław 2013.
 • Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 1996.
 • Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne, Warszawa 2004.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 • Sanetra W., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
 • System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2020.
 • Szabłowska-Juckiewicz M., Wałachowska M., Wantoch-Rekowski J., Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Szumlicz T., Publiczne fundusze socjalne - istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 1.
 • Ślebzak K., Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2017, nr 2.
 • Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.
 • Ślebzak K., Próba charakterystyki prawnej ubezpieczenia społecznego pracowników, "Państwo i Prawo" 2001, nr 12.
 • Tomanek A., Czy dopuszczalna jest autonomiczna kwalifikacja umów o świadczenie usług w prawie ubezpieczeń społecznych? [w:] Ius Est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.
 • Wagner B., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, Warszawa 2009.
 • Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014.
 • Wolak G., Umowa mająca za przedmiot sprzątanie - umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2018, nr 5.
 • Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa-Kraków 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.