PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym | 11--25
Tytuł artykułu

Rozwój sektora high-tech a innowacyjność regionów Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw oraz gospodarek regionów i krajów stanowią w ostatnich dekadach istotny obszar badawczy ekonomistów, specjalistów zarządzania i praktyków gospodarczych. Zyskują one na znaczeniu wraz z szybko postępującym procesem globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej oraz zmianami technologicznymi. Do kluczowych obszarów działalności wpływających na innowacyjność poszczególnych gospodarek zaliczane są m.in. przemysł wysokiej techniki oraz usługi wiedzochłonne, tworzące sektor high-tech. O ile inno-wacje w sektorze przemysłowym od wielu lat stanowią przedmiot badań i analiz, rola sektora usług w ich tworzeniu i dyfuzji była przez długi czas pomijana. Wraz z postępującą serwicyzacją gospodarki, coraz liczniejszymi powiązaniami pomiędzy obydwoma sektorami, łączeniem dóbr i usług za-kres przedmiotowy innowacji ulegał rozszerzeniu, a sektor usług zaczęto uwzględniać w prowadzonych badaniach. Biorąc pod uwagę, że pozycja Polski oraz poszczególnych województw w międzynarodowym rankingu innowacyjności (Regional Innovation Screboard - RIS 2019 i wcześniejsze) jest dość niska, rozważania dotyczące rozwoju sektora high-tech jako kluczowego obszaru nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, mają szczególne znaczenie. Celem rozdziału jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia) sektora high-tech w Polsce w latach 2009-2018 w kontekście pozycji poszczególnych województw w rankingu innowacyjności (RIS) oraz jego wskaźników cząstkowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Allen J.A. (1996), Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 • Aiginger K., Sieber S. (2005), Towards a Renewal Industrial Policy in Europe, Project Lead Hannes Leo, WIFO, Vienna.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sączewska-Piotrowska A., Skórska A. (2019), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Birch K., MacKinnon D., Cumbers A. (2010), Old Industrial Regions in Europe: A Com-parative Assessment of Economic Performance, "Regional Studies", Vol. 44(1), s. 35-53.
 • Bianchi P., Labory S. (2011), Industrial Policy after the Crisis. Seizing the Future, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2013), Measuring Innovation Output in Europe: Towards a New Indicator, Brussels, Com 624 Final.
 • European Commission (2003), Observatory of European SMEs 2002 - High-Tech SMEs in Europe, Brussels.
 • European Commission (2012), A Stronger European Industry for Growth and Econom-ic Recovery, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2012) 582 final.
 • Eurostat (s.a.), Glossary: High-Tech, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/Glossary:High-tech (dostęp: 9.03.2020).
 • Freyberg A., Kratzert T., Collignon H. (2014), Rebooting Europe's High-Tech Industry. Research Report, https://www.atkearney.com/documents/10192/7828589/Rebooting +Europes+High-Tech+Industry.pdf/531ff9a7-3bba-4274-8ce7-d4b20b71d508 (dostęp: 2.02.2020).
 • GUS (1999), Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2015), Nauka i technika w 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2016), Nauka i technika w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hatzichronoglou T. (1997), Revision of the High-Technology Sector and Product Clas-sification, Science, Technology and Industry Working Papers, No. 02, OECD, Brussels.
 • Hadjimichalis C., Hudson R. (2007), Rethinking Local and Regional Development: Implications for Radical Political Practice in Europe, "European Urban and Rgional Studies", Vol. 14(2), s. 99-113.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M. (2016), Regional Innovation Scoreboard 2016, European Commission, Luxembourg.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Merkelbach I. (2019), Regional Innovation Scoreboard 2019, European Commission, Luxembourg.
 • Kirner E., Kinkel S., Jaeger A. (2009), Innovation Paths and the Innovation Performance of Low-Technology Firms - an Empirical Analysis of German Industry, "Research Policy", Vol. 38(3), s. 447-458.
 • Munsfield E. (1968), Industrial Research and Technology Innovation, Norton W.W. & Co., New York.
 • OECD (1995), Classification of High-Technology Products and Industries, DSTI/EAS/ IND/STP(95)1, Paris.
 • OECD (2004), High-Tech Trade, Employment and Value Added in High-Tech Industries and Knowledge-Intensive Services, OECD, Paris.
 • OECD (2011), Annex 1. Technology Intensity Definition, www.oecd.org/sti/ind/48350 231.pdf (dostęp: 4.04.2020).
 • Ratajczak-Mrozek M. (2011), Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 26-29.
 • Robson M., Townsend J., Pavitt K. (1988), Sectoral Patterns of Production and Use of Innovations in the UK - 1945-1983, "Research Policy", Vol. 17(1), s. 1-14.
 • Skórska A. (2012), Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Skórska A. (2015), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Prze-miany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(2), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, s. 53-65.
 • Skórska A. (2016a), Hi-Tech Industry and Knowledge-Intensive Services as Carriers of Knowledge-Based Economy in Poland and in Other European Union Member States, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", nr 331(85)4, s. 137-146.
 • Skórska A. (2016b), Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", vol. 14, nr 3(2), s. 237-252.
 • Skórska A. (2017), Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003-2015, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 607-621.
 • Skórska (2018), Spatial Diversity in Development of Knowledge Intensive Business Services in the European Union [w:] Economic and Social Development 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sus-tainability from an Economic and Social Perspective", Book of Proceedings, eds. H. Ribeiro, D. Naletina, A. Lorga da Silva, Lisbon, s. 72-81.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe, nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Van Roy V., Nepelski D. (2017), Determinants of High-Tech Entrepreneurship in Europe, JRC Scientific and Policy Reports, Joint Research Centre, Luxembourg.
 • [www 1] https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en (dostęp: 3.04.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.