PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym | 26--40
Tytuł artykułu

Innowacje w transporcie miejskim

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozdziału jest przedstawienie procesów innowacyjnych zachodzących w transporcie miejskim. Ma to wymiar nie tylko poznawczy, ale również pragmatyczny - upowszechnienie wiedzy o wdrażanych innowacjach pozwala na niwelację barier podczas wdrażania rozwiązań w praktyce i łatwiejszą realizację rozwiązań korzystnych z punktu widzenia jakości życia oraz samego rozwoju miast(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Burnewicz J. (2008), Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospo-darowanie przestrzenne, Konferencja "Koncepcja zagospodarowania kraju a wi-zje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy", Jachranka, 25-26 września.
 • Burnewicz J., red. (2009), Innovative Perspective of Transport and Logistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Cooperative Intelligent Transport Systems (2006), Research Theme Analysis Report, European Commision, Communicating Transport Research and Innovation, Brus-sels.
 • Dydkowski G. (2015), Zarządy transportu miejskiego w Polsce - przesłanki tworzenia oraz organizacyjno-prawne formy działalności, "Studia Ekonomiczne", nr 232, s. 39-57.
 • Dydkowski G., Tomanek R., Urbanek A. (2018), Taryfy i systemy poboru opłat w miej-skim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kato-wice.
 • Gnap J., Konečný V., Poliaková B., Gogola M. (b.r.), Improving of Information for Pas-sengers of Urban Public Transport in Košice. Plan of Project Outputs Sustainabil-ity, Case Study, Department of Road and Urban Transport, Faculty of Operation and Economics of Transport and Comunications, University of Zilina, Zilina, https:// www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6sOXO7sTrAhWHxIsKHU87DSMQFjAAegQIBRAB&url=http www. southeast-europe.net document.cmt id 848&usg=AOvVaw2JxDxgIP93 W5qu45Me2ZFj (dostęp: 21.07.2020).
 • Gössling S. (2017), ICT and Transport Behaviour. A Conceptual Review, "International Journal of Sustainable Transportation", Vol. 12(3), s. 153-164.
 • Hebel K. (2013), Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Komenda Główna Policji (2020), Wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku. Biuro Ru-chu Drogowego, Warszawa.
 • Kos B., Dydkowski G. (2014), Modelowanie ruchu jako narzędzie zarządzania ruchem w transporcie miejskim, "Ekonomiczne Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego, t. 2: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, s. 232-243.
 • Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M. (2015), Nowoczesne rozwiązania zmniejsza-jące emisję zanieczyszczeń z transportu drogowego, "Logistyka" nr 3, s. 5240-5248.
 • Nam T., Pardo T.A. (2011), Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy, and Context, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Tallin, Estonia.
 • Niedzielski P. (2003), Polityka innowacyjna w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących inno-wacji, wydanie trzecie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa.
 • Postrzednik S., Żmudka Z. (2007), Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Shaheen S.A., Cohen A.P., Roberts J.D. (2006), Carsharing in North America: Market Growth, Current Developments, and Future Potential, "Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board", Vol. 1986(1), s. 116-124.
 • Trzmielak D., Woźniakowski M. (2015), Innowacje w transporcie - na przykładzie badań w sektorze transportowym [w:] Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu, Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Prob-lemy Usług, nr 891(121), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 27-42.
 • Vijayakumar N., Mehendiratta G. (2010), Role of ICT in Sustainable Transportation - Focus on Reducing Traffic Congestion, University of Borås, Borås.
 • Wyszomirski O., red. (2007), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [www 1] https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/05/normy-czystosci-spalin/ (do-stęp: 21.07.2020).
 • [www 2] https://www.mercedes-benz-bus.com/pl_PL/models/citaro/safety.html (dostęp: 21.07.2020).
 • [www 3] https://www.bus.man.eu/pl/pl/man-na-swiecie/technologia-i-kompetencja/sys temy-bezpieczenstwa-i-wspomagania/attentionguard/attentionguard.html (dostęp: 21.07.2020). [www 4] https://www.volvobuses.pl/pl-pl/about-us/safety.html (dostęp: 21.07.2020).
 • [www 5] https://www.solarisbus.com/pl/busmania/automatyczne-systemy-wsparcia-kie rowcy-w-autobusach-solaris-966 (dostęp: 21.07.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.