PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym | 41--60
Tytuł artykułu

Technologie ICT jako innowacyjne narzędzie stymulujące zrównoważoną konsumpcję energii

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw oraz gospodarek regionów i krajów stanowią w ostatnich dekadach istotny obszar badawczy ekonomistów, specjalistów zarządzania i praktyków gospodarczych. Zyskują one na znaczeniu wraz z szybko postępującym procesem globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej oraz zmianami technologicznymi. Do kluczowych obszarów działalności wpływających na innowacyjność poszczególnych gospodarek zaliczane są m.in. przemysł wysokiej techniki oraz usługi wiedzochłonne, tworzące sektor high-tech. O ile inno-wacje w sektorze przemysłowym od wielu lat stanowią przedmiot badań i analiz, rola sektora usług w ich tworzeniu i dyfuzji była przez długi czas pomijana. Wraz z postępującą serwicyzacją gospodarki, coraz liczniejszymi powiązaniami pomiędzy obydwoma sektorami, łączeniem dóbr i usług za-kres przedmiotowy innowacji ulegał rozszerzeniu, a sektor usług zaczęto uwzględniać w prowadzonych badaniach. Biorąc pod uwagę, że pozycja Polski oraz poszczególnych województw w międzynarodowym rankingu innowacyjności (Regional Innovation Screboard - RIS 2019 i wcześniejsze) jest dość niska, rozważania dotyczące rozwoju sektora high-tech jako kluczowego obszaru nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, mają szczególne znaczenie. Celem rozdziału jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia) sektora high-tech w Polsce w latach 2009-2018 w kontekście pozycji poszczególnych województw w rankingu innowacyjności (RIS) oraz jego wskaźników cząstkowych. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Avgerinou M., Bertoldi P., Castellazzi L. (2017), Trends in Data Centre Energy Con-sumption under the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency, "Energies", Vol. 10,(10), https://www.mdpi.com/1996-1073/10/10/1470 (dostęp: 22.04.2020).
 • Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Borys T. (2011), Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 • Clancy D., O'Loughlin D. (2002), Identifying the 'Energy Champion': A Consumer Be-haviour Approach to Understanding the Home Energy Conservation Market in Ireland, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", Vol. 7(3), s. 258-270.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniająca dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylająca dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex 32012L0027 (dostęp: 20.04.2020).
 • Frederiks E.R., Stenner K., Hobman E.V. (2015), Household Energy Use: Applying Be-havioural Economics to Understand Consumer Decision-Making and Behaviour, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", No. 41, s. 1385-1394.
 • Gomez J.M., Teuteberg F. (2015), Management Information Systems: What Is Still Miss-ing. ICT Innovations for Sustainability, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Hille S.L. (2016), The Myth of the Unscrupulous Energy User's Dilemma: Evidence from Switzerland, "Journal of Consumer Policy", Vol. 39(3), s. 327-347.
 • Jakob M. (2006), Marginal Costs and CoBenefits of Energy Efficiency Investments. The Case of the Swiss Residential Sector, "Energy Policy", Vol. 34, s. 172-187.
 • Kiełczewski D. (2011a), Homo oeconomicus i homo sustinens jako wyzwania ekonomii zrównoważonego rozwoju [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok, s. 213-229.
 • Kiełczewski D. (2011b), Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi metodologii o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok, s. 69-81.
 • Knight R.L., Lutzenhiser L., Lutzenhiser S. (2006), Why Comprehensive Energy Efficiency Retrofits Are Undervalued [w:] Proceedings of the ACEEE Summer Session 2006, Session 7, Paper 726, s. 141-150.
 • Kośmicki E. (2010), Główne cele ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Wydawnictwo Ekopress, Białystok.
 • Majid M.E. (2018), Role of ICT in Promoting Sustainable Consumption and Production Patterns - a Guideline in the Context of Bangladesh, "Journal of Environmental Sustainability: Vol. 6(1), Article 1, https://scholarworks.rit.edu/jes/vol6/iss1/1 (dostęp: 22.04.2020).
 • Mattern F., Staake T., Weiss M. (2010), ICT for Green - How Computers Can Help Us to Conserve Energy, Conference: Proceedings of the 1st International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking, e-Energy 2010, Passau, Germany, April 13-15, https://www.researchgate.net/publication/221561422_ICT_for_green_ -_How_computers_can_help_us_to_conserve_energy/references (dostęp: 22.04.2020).
 • Miczyńska-Kowalska M. (2001), Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich - zarys problematyki, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia", Vol. XXVI(9), s. 111-123.
 • Nagaj R. (2018), Metody behawioralne w ocenie zachowań konsumentów na rynku energii elektrycznej, "Rynek Energii", nr 3(136), s. 3-8.
 • Nakamura E. (2016), Electricity Saving Behavior of Households by Making Efforts, Replacing Appliances, and Renovations: Empirical Analysis Using a Multivariate Ordered Probit Model, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 40(6), s. 675-684.
 • Olejniczuk-Merta A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 26-37.
 • Pieńkowski D. (2011), Racjonalność a natura ludzka [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo WSE, Białystok, s. 14-30.
 • Poskrobko B. (2012), Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(43), s. 10-27.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rumianowska I. (2013), Ekokonsumpcja jako warunek efektywniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych a świadomość i zachowania konsumentów polskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 318, s. 364-375.
 • Sidorczuk-Pietraszko E., Zawistowska A. (2011), Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Siebenhüner B. (2000), Homo Sustinens - towards a New Conception of Humans for the Science of Sustainability, "Ecological Economics", Vol. 32(1), s. 15-25.
 • Tapia E.M., Intille S.S., Larson K. (2004), Activity Recognition in the Home Using Sim-ple and Ubiquitous Sensors [w:] International Conference on Pervasive Compu-ting. Pervasive Computing 2004, Vienna, Austria, s. 158-175.
 • Witczak O. (2018), Wskaźniki zaangażowania konsumenta wobec marki w mediach społecznościowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 69-78.
 • World Energy Council. Future Energy Leaders (2018), The Role of ICT in Energy Effi-ciency Management: Household Sector, https://www.worldenergy.org/wec-network/ future-energy-leaders/ (dostęp: 21.04.2020).
 • Zalega T. (2015), Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii - zarys problematyki, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW", nr 1(18), s. 7-22.
 • Zalega T. (2016), Rozwój zrównoważony a ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, nr 1(20), s. 101-122.
 • [www 1] http://eco-bot.eu/wp-content/uploads/2019/04/ECO-BOT_D2.3_V2_20180803_ mapping-consumers -needs-to-the-taxonomy-model.pdf (dostęp: 22.04.2020).
 • [www 2] http://eco-bot.eu/wp-content/uploads/2020/05/Eco-Bot_D3.1_V2_Report-on-fi ndings-from-consultations-and-online-survey.pdf (dostęp: 22.04.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.