PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 (146) | 79--96
Tytuł artykułu

Reforma systemu orzecznictwa o niesamodzielności w Niemczech

Autorzy
Warianty tytułu
Reforming Eligibility Criteria in German Long-term Care Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 1995 r. w Niemczech wprowadzono społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne. Od tego czasu było ono wielokrotnie reformowane w reakcji na zmianę warunków otoczenia społecznego, demograficznego i gospodarczego. Jednym z elementów, który został poddany zasadniczej modyfikacji, był system orzecznictwa o niesamodzielności (zmiany przeprowadzone w latach 2013-2017). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie idei tej reformy, jej przesłanek i konsekwencji. Ponadto dokonana została ocena reformy pod względem społecznym (zgodność z oczekiwaniami społecznymi), organizacyjnym (skuteczność realizacji celów) i finansowym (utrzymanie stabilności budżetowej). (abstrakt oryginalny)
EN
In 1995, social long-term care insurance was introduced in Germany. Since that time it has been changed many times in response to changing social and demographic conditions. Part of the system that has undergone fundamental modification was the eligibility criteria. The aim of the article is to present the idea of that reform, its determinants and consequences. In addition, the assessment of the reform was done in terms of social (compliance with social expectations), organizational (achieving the objectives) and financial (budget stability) effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bakalarczyk R., Zabezpieczenie osób niesamodzielnych w Niemczech, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" 2014, nr 2 (119).
 • Błędowski P., Ewolucja społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" 2018, nr 3 (138).
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002.
 • Błędowski P., Potrzeby opiekuńcze osób starszych [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.
 • Błędowski P., Reforma społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech - główne cele i uwarunkowania, "Polityka Społeczna" 2009, nr 7.
 • Błędowski P., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne w RFN, "Polityka Społeczna" 1998, nr 4.
 • Błędowski P., Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech [w:] Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, red. S. Golinowska, Warszawa 1999.
 • Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna" 2009, nr 7.
 • Bojanowska E., Niesamodzielność - nowym ryzykiem socjalnym w systemie zabezpieczenia społecznego, "Polityka Społeczna" 2018, nr tematyczny 2.
 • Buescher A., Wingenfeld K., Schaeffer D., Determining eligibility for long-term care - lesson from Germany, "International Journal of Integrated Care" 2011, No. 11.
 • Bundesministerium für Gesundheit, Daten des Gesundheitswesens, Berlin 2018.
 • Bundesministerium für Gesundheit, Report by the Advisory Board to review the definition of the need for long-term care, Berlin 2009.
 • Geraedts M., Heller G., Harrington C., Germany's long-term care insurance: putting a social insurance model into practice, "The Milbank Quarterly" 2000, No. 78.
 • Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016.
 • Hrynkiewicz J., Polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności [w:] Wybrane problemy współczesnej demografii, red. J. Balicki, E. Frątczak, J. Hrynkiewicz, A. Jagielski, J.T. Kowaleski, K. Slany, Łódź 2003.
 • Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Warszawa 2012.
 • Jurek Ł., Opieka nad osobami niesamodzielnymi: model realizowany a model pożądany, "Polityka Społeczna" 2018, nr tematyczny 2.
 • Jurek Ł., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne: porównanie międzynarodowe, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2013, nr 15.
 • Kozierkiewicz A., Szczerbińska K., Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Kraków 2007.
 • Łuczak P., System oceny stopnia niesamodzielności a realizacja celów reformy opieki długoterminowej. Przykład Czech, "Polityka Społeczna" 2018, nr tematyczny 2.
 • Mirosław J., Poliwczak I., Smoder A., Definicja i kryteria oceny niesamodzielności badanej zbiorowości - wyniki badań, "Polityka Społeczna" 2018, nr tematyczny 2.
 • Nadash P., Doty P., Schwanenflügel M. von, The German long-term care insurance program: evolution and recent developments, "The Gerontologist" 2017, No. 58.
 • Nita M., Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec. Idea i realizacja [w:] O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2012.
 • Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, red. M. Augustyn, Warszawa 2010.
 • Przybyłowicz A., Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 2017.
 • Sowada C., Powszechne społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne w starzejącym się społeczeństwie. Sukces czy porażka modelu bismarckowskiego w Niemczech?, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2016, nr 33.
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.
 • Szatur-Jaworska B., Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce [w:] Starzenie się społeczeństwa polskiego, red. G. Ciura, W. Zgliczyński, "Studia BAS" 2012, nr 2 (30).
 • Szweda-Lewandowska Z., Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2009, nr 231.
 • Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.