PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 (146) | 97--117
Tytuł artykułu

Opieka nad bezdzietnymi osobami starszymi w Polsce : opinie, doświadczenia, potrzeby

Warianty tytułu
Care for Elderly People in Poland : Opinions, Experiences, Needs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezdzietne osoby starsze znajdują się w trudnej sytuacji, gdy potrzebują wsparcia. W Polsce opiekę seniorom zapewniają bowiem głównie dorosłe dzieci. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz otrzymywania wsparcia przez bezdzietne osoby starsze, ich doświadczeń w tym zakresie, a także opinii na temat możliwości skorzystania z różnych form opieki formalnej i nieformalnej. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z badania jakościowego przeprowadzonego wśród takich osób w Polsce. Wyniki analiz pokazują, że w sytuacji chwilowego pogorszenia się stanu zdrowia seniorzy bez potomstwa mogą liczyć na osoby z ich sieci społecznych (sąsiadów, przyjaciół, dalszych krewnych). Natomiast w razie poważnej choroby czy niesamodzielności wsparcie instytucjonalne wydaje się jedynym - chociaż wcale nie pożądanym - rozwiązaniem dla tych osób. (abstrakt oryginalny)
EN
When there is the need for support, the childless elderly find themselves in a difficult position. In Poland, care for the elderly is mostly provided by adult offspring. The article's aim is to provide the results of analysis into the support received by childless older people, their experience in this field, as well as opinions on how to benefit from different forms of formal and informal care. Data from a qualitative survey carried out among such persons in Poland were used for this purpose. The results of the analyses show that in the event of temporary health deterioration, seniors without children can count on members of their social networks (neighbours, friends, distant relatives). On the other hand, in the case of serious illness or any lack of self-reliance, institutional support appears to be the only - although not desirable - solution for such people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A., Determinanty sprawowania opieki nas starszymi rodzicami w Polsce w świetle danych badania GGS-PL, "Studia Demograficzne" 2015, nr 2 (168).
 • Abramowska-Kmon A., Zmiany modelu rodziny a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych, maszynopis pracy doktorskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Abramowska-Kmon A., Kotowska I.E., Usługi opiekuńcze dla osób starszych [w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009, red. I.E. Kotowska, raport tematyczny dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 • Albertini M., Kohli M., What childless older people give: is the generational link broken?, "Ageing and Society" 2009, No. 29 (8).
 • Albertini M., Mencarini L., Childlessness and support networks in later life, "Journal of Family Issues" 2014, No. 35 (3).
 • Aykan H., Effect of childlessness on nursing home and home health care use, "Journal of Aging & Social Policy" 2003, No. 15 (1).
 • Bachrach C.A., Childlessness and social isolation among the elderly, "Journal of Marriage and Family" 1980, No. 42 (3).
 • Baranowska-Rataj A., Abramowska-Kmon A., Number of children and social contacts among older people: the moderating role of filial norms and social policies, "European Journal of Ageing" 2019, No. 16 (95).
 • Bień B., Family caregiving for the elderly in Poland, Białystok 2006.
 • Błędowski P., Potrzeby opiekuńcze osób starszych [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.
 • Błędowski P., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035 [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.
 • Czekanowski P., Family carers of elderly people [w:] Family caregiving for the elderly in Poland, red. B. Bień, Białystok 2006.
 • Deindl C., Brandt M., Financial support and practical help between older parents and their middle-aged children in Europe, "Ageing and Society" 2011, No. 31 (4).
 • Deindl C., Brandt M., Support networks of childless older people: Informal and formal support in Europe, "Ageing and Society" 2017, No. 37 (8).
 • Doblhammer G., Ziegler U., Future elderly living conditions in Europe: demographic insights [w:] Gender, health and ageing: European perspectives on life course, health issues and social challenges, ed. G.M. Backes, V. Lasch, K. Reimann, Wiesbaden 2006.
 • Doblhammer G., Ziegler U., Martikainen P., Nihtilä E., Apt W., Health and its effect on the future demand for care [w:] Future Elderly Living Conditions in Europe, ed. J. Gaymu, P. Festy, M. Poulain, G. Beets, Paris 2008.
 • Dykstra P.A., Childless old age [w:] International Handbook of Population Aging, 2009.
 • Dykstra P.A., Childless older adults [w:] The Encyclopedia of Adulthood and Aging, Vol. 1, 2006.
 • Dykstra P.A., Off the Beaten Track: Childlessness and Social Integration in Late Life, "Research on Aging" 2006, No. 28 (6).
 • Grotowska-Leder J., Sieci społeczne seniorów mieszkających w rejonach niezurbanizowanych w perspektywie teoretycznej i empiryczne [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 • Haberkern K., Szydlik M., State care provision, societal opinion and children's care of older parents in 11 European countries, "Ageing and Society" 2010, No. 30 (2).
 • Henchoz K., Cavalli S., Girardin M., Health perception and health status in advanced old age: a paradox of association, "Journal of Aging Studies" 2008, No. 22.
 • Ivanova K., Dykstra P.A., Aging Without Children, "Public Policy & Aging Report" 2015, No. 25 (3).
 • Klaus D., Schnettler S., Social networks and support for parents and childless adults in the second half of life: Convergence, divergence, or stability?, "Advances in Life Course Research" 2016, No. 29.
 • Kohli M., Albertini M., Childlessness and intergenerational transfers: what is at stake?, "Ageing & Society" 2009, No. 29 (8).
 • Krejtz K., Krejtz I., Metoda analizy treści - teoria i praktyka badawcza [w:] Wywiad psychologiczny. 1. Wywiad jako postępowanie badawcze, red. K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz, Warszawa 2005.
 • Křenková L., Childlessness and social support in old age, "Finnish Yearbook of Population Research" 2019, No. 53 (September).
 • Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2011.
 • Lima J.C., Allen S.M., Goldscheider F., Intrator O., Spousal caregiving in late midlife versus older ages: implications of work and family obligations, "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences" 2008, No. 63 (4).
 • Offer S., Schneider B., Children's Role in Generating Social Capital, "Social Forces" 2007, No. 85 (3).
 • Rempel J., Childless Elderly: What Are They Missing?, "Journal of Marriage and Family" 1985, No. 47 (2).
 • Saraceno C., Keck W., Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?, "European Societies" 2010, No. 12 (5).
 • Sobotka T., Childlessness in Europe: Reconstructing Long-Term Trends Among Women Born in 1900-1972 [w:] Childlessness in Europe: contexts, causes, and consequences, ed. M. Kreyenfeld, D. Konietzka, 2017.
 • Stemplewska-Żakowicz K., Metoda wywiadu w psychologii [w:] Wywiad psychologiczny. 1. Wywiad jako postępowanie badawcze, red. K. Stemplewska-Żakowicz, Warszawa 2005.
 • Szatur-Jaworska B., Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.
 • Vaupel J.W., Kistowski K.G.V., Living longer in an ageing Europe: a challenge for individuals and societies, "European View" 2008, No. 7 (2).
 • Wenger G.C., Scott A., Patterson N., How important is parenthood? Childlessness and support in old age in England, "Ageing and Society" 2000, No. 20 (2).
 • Wizner B., Skalska A., Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T., Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.