PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 | 3--12
Tytuł artykułu

Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych

Warianty tytułu
Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji toczącej się w środowiskach naukowych związanych z dyscypliną nauki o zarządzaniu i jakości na temat wyodrębnienia subdyscyplin i obszarów badawczych. Jego celem jest systematyzacja nauk o jakości jako subdyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem właściwych jej obszarów prowadzenia badań naukowych. Zaproponowano trzy płaszczyzny badań w praktycznym nurcie nauki, takie jak systemowe zarządzanie jakością, jakość w pełnym cyklu życia produktu i konsumenckie uwarunkowania jakości produktu oraz dwie płaszczyzny badań w nurcie teoretycznym, tj. metodologia nauk o jakości i studia krytyczne nauk o jakości. W artykule przedstawiono obszary merytoryczne i zakresy tematyczne badań w poszczególnych obszarach nauk o jakości, podkreślające ich komplementarność i wskazujące na odrębność w stosunku do nauk o zarządzaniu. Komplementarność dotyczy głównie realizacji procesów zarządzania produktem, które umożliwiają poznanie potrzeb i badanie satysfakcji konsumentów, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do doskonalenia jakości produktu. Z kolei odrębność wiąże się z wielowymiarowym podejściem do jakości produktu, z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej, z obszaru nauk społecznych i przyrodniczo-technicznych, dzięki czemu można kształtować i identyfikować cechy produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami konsumenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a new voice in the discussion in scien-tific communities related to the discipline of "Management and quality sciences" on the separation of sub-disciplines and research areas. Its purpose is to systematise "Quality Sciences" as a sub-discipline with particular emphasis on its respective areas of scientific research.Three research areas in the practical mainstream of science (quality management systems, quality in the full product life cycle and consumer determinants of product quality), as well as two theoretical research areas (methodology of quality sciences and critical studies of quality sciences) have been proposed. The article presents substantive areas and thematic scopes of research in specific areas of "Quality Sciences", underlining their complementarity and point-ing to their distinctiveness from "Management Sciences". Complementarity mainly applies to the implementation of product management processes that allow to recognise the needs and verify consumer satisfaction, thus constituting the starting point for product quality improvement. In turn, distinctiveness is associated with a multidimensional approach to product quality, using interdisciplinary knowl-edge in the area of social sciences, and natural and technical sciences, thanks to which it is possible to shape and identify product features in accordance with the requirements and expectations of the consumer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Ahmad S., Mallick D.N., Schroeder R. (2013), New Product Development: Impact of Project Characteristics and Develop-ment Practices on Performance, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 30, No. 2, pp. 331-348.
 • [2] Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, Gdynia.
 • [3] Bełz G., Cyfert S., Czakon W., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Szpitter A., Urbaniak M., Wiktor J. (2019), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 2.0, http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/ pliki/pdf/Sub-dyscypliny_nauk_ o_zarzdzaniu_i_jakoci.pdf, data dostępu: 14.01.2020 r.
 • [4] Beshah B., Berhan E. (2014), Life Cycle Quality, "International Journal for Quality Research", Vol. 8, No. 2, pp. 143-154.
 • [5] Borys T. (1991), Kwalimetria - teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonnomicznej, Kraków.
 • [6] Borys T. (2012), Interdyscyplinarność nauk o jakości, "Zarządzanie i Finanse", Nr 3(1), s. 7-23.
 • [7] Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1(161), s. 37-49.
 • [8] Defeo J.A., Juran J.M. (2010), Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence 6/e; McGraw-Hill Professional.
 • [9] Earle M., Earle R., Anderson A. (2009), Food Product Development, Woodhead Publishing, Cambridge.
 • [10] Garvin D. (1984), Product Quality: An Important Strategic We a p o n, "Business Horizons", No. 27, pp. 40-43.
 • [11] Gorynia M. (2018), Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, "Ekonomista", Nr 5, s. 497-522.
 • [12] Gorynia M. (2019), Współczesne nauki ekonomiczne - tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, [w:] M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 13-37.
 • [13] Grunert K.G., Baadsgaard A., Larsen H.H., Madsen T.K. (1996), Market Orientation in Food and Agriculture, Kluwer Academic Publishers, Norwell.
 • [14] ISO 9000:2015 Quality Management Systems. Fundamen-tals and Vocabulary, International Organization for Stan-dardization, Geneva.
 • [15] Kiran D.R. (2016), Total Quality Management, Butter worth-Heinemann, Oxford.
 • [16] Kolman R. (1971), Kwalitologia - nauka o jakości, "Mechanik", Nr 8-9.
 • [17] Kozłowski R., Matejun M. (2018), Sub-disciplines in Management Sciences: Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice, "International Journal of Contemporary Management", Vol. 17, No. 1, pp. 137-156.
 • [18] Maropoulos P.G., Ceglarek D. (2010), Design Verification and Validation in Product Lifecycle, "CIRP Annals - Manufacturing Technology", Vol. 59, No. 2, pp. 740-759.
 • [19] Mattsson J., Helmersson H. (2007), Food Product Development. A Consumer-led Text Analytic Approach to Generate Preference Structures, "British Food Journal", Vol. 109, No. 3, pp. 249-259.
 • [20] Moskowitz H., Silcher M., Ewald J., Beckley J. (2008), Con-sumer-Driven Product Design of Foods and Beverages: Methods, Mind-Sets, Metrics, [in:] A.L. Brody, J.B. Lord (eds.), Developing New Food Products for a Changing Marketplace(2nd ed.), CRC Press, Boca Raton, pp. 119-192.
 • [21] Olsen J., Harmsen H., Friis A. (2008), Linking Quality Goals and Product Development Competences, "Food Quality and Preference", Vol. 19, No. 1, pp. 33-42.
 • [22] Oyrzanowski B. (1989), Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • [23] Priede J. (2012), Implementation of Quality Management Sys-tem ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity, "Procedia - Social and Behavioral Sciences". Vol. 58, pp. 1466-1475.
 • [24] Przybyłowski P., Grudowski P. (2018), Nauki o jakości - ich miejsce i znaczenie w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyce gospodarczej, "Problemy Jakości", Nr 7, s. 30-33.
 • [25] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1818.
 • [26] Sondergaard H., Harmsen H. (2007), Using Market Information in Product Development, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 24, No. 4, pp. 194-201.
 • [27] Stewart-Knox B., Mitchell P. (2003), What Separates the Winners from the Losers in new Food Product Development? "Tr e n d s in Food Science and Technology", Vol. 14, No. 1-2, pp. 58-64.
 • [28] Sudoł S. (2016), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa,"Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 4-11.
 • [29] Uchwała Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, na wniosek Sekcji Nauk Ekonomicznych C K ds. S i T z dnia 29 maja 2007 r.
 • [30] Wawak T. (1989), Makroekonomiczne problemy jakości pro-duktów przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.