PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 19 | nr 2 | 7--35
Tytuł artykułu

The Use of Big Data in Tourism Sales Forecasting

Warianty tytułu
Analizy big data jako narzędzie prognozowania sprzedaży pakietów turystycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wprowadzenie. Eksplozja nieustrukturyzowanych wielkich zbiorów danych (big data - BD), automatyzacji i uczenia maszynowego pozwala współczesnym przedsiębiorcom lepiej przewidywać zachowania poszczególnych podmiotów. W badaniach naukowych duże zbiory danych są szeroko wykorzystywane do badania zachowań i opinii konsumentów. Jednym z narzędzi umożliwiających prognozowanie wielkości sprzedaży jest model dyfuzji Bassa, którego uniwersalny charakter udowodniono w licznych zastosowaniach w prognozowaniu sprzedaży produktów w różnych segmentach rynku. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie big data jako zmiennych egzogenicznych w modelu Bassa w celu zwiększenia dokładności prognozowania wolumenu sprzedaży pakietów turystycznych.
Cel badań. Celem badań jest ocena wpływu wykorzystania wielkich zbiorów danych na poprawę dokładności prognoz sprzedaży pakietów turystycznych. Uogólniony model Bassa został w tym celu rozszerzony o zbiory big data. Zmienne egzogeniczne obejmują: (1) treści generowane przez marketerów (en. marketer-generated content, MGC) i (2) treści generowane przez użytkowników (en. user-generated content, UGC), w tym wyszukiwania w sieci i posty zamieszczane na blogach i mikroblogach.
Metodologia. W artykule analizowane są dane obejmujące wiadomości online, posty na blogach i wolumen wyszukiwań w Internecie (ruch sieciowy) związane z informacjami dotyczącymi pakietów turystycznych polskich touroperatorów. Informacje te zostały zintegrowane z modelem Bassa jako część zmiennych egzogenicznych reprezentujących działania marketingowe touroperatorów. Założono, że wolumen informacji zamieszczanych online przez touroperatorów stanowi odzwierciedlenie treści generowanych przez marketerów (MGC), podczas gdy posty na blogach i ruch związany z wyszukiwaniem w sieci stanowią treści generowane przez użytkowników (UGC).
Wyniki. Analiza empiryczna wykazała, że włączenie dużych zbiorów danych do modelu Bassa zapewnia dokładniejsze prognozowanie wielkości sprzedaży pakietów turystycznych. Ponadto UGC (jako zmienna egzogeniczna) lepiej służy prognozowaniu wielkości sprzedaży niż MGC. UGC jest dość dobrym narzędziem wyjaśniającym poziom zainteresowania i zaangażowania potencjalnych turystów. Wykazano jednak, że skuteczność prognozowania jest różna w przypadku wpisów na blogach i liczby wyszukiwań w sieci. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The explosion of big data (BD), automation, and machine learning have allowed contemporary businesses to better understand and predict human behavior. In scientific research big data have been widely used to study consumer journey and opinions. One of the tools enabling forecasting of sales volume is the Bass diffusion model, which universal nature has been proven in many applications in forecasting the sale of products belonging to various market segments. This article considers the use of BD as exogenous variables in the Bass model to predict the sales of tourist packages.
Research aims. The purpose of the research is to assess the impact of using big data on improving the accuracy of forecasts for the sale of tourist packages. The Generalized Bass Model (GBM) has been thus expanded to include big data, which means that exogenous variables include: (1) marketer-generated content (MGC) and (2) user-generated content (UGC), including volume of web search and blog posts.
Methodology. This article analyzes online news, blog posts and web search traffic volume related to tourist packages, and then integrates the information into the Bass model, treating it as part of the exogenous variables representing the marketing efforts of tour operators. It has been assumed that the volume of tour operators' web news is a proxy for content generated by marketers (MGC), while the volume of blog posts and web search traffic constitute user-generated content (UGC).
Key findings. The empirical analysis found that by incorporating big data into the Bass model provides more accurate prediction of tourist packages' sales volume. In addition, UGC (as an exogenous variable) is better at predicting sales volume than MGC. UGC is a fairly good tool explaining the level of interest and involvement of potential tourists. However, it has been shown that forecasting efficiency is different for blog posts and web search traffic volumes. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
7--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics (SGH), Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Aggarwal, C.C. & Wang, H. (2010). Graph Data Management and Mining: A Survey of Algorithms and Applications, Managing and Mining Graph Data, Series: Advances in Database Systems, 40, 13-68.
 • Baran, S.J. & Davis, D.K. (2007). Teorie komunikowania masowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bass, F.M. (1969). A new product growth model for consumer durables. Management Science, 15, 215-227.
 • Bass, F.M., Krishnan, T.V. & Jain, D.C. (1994). Why the bass model fits without decision variables. Marketing Science, 13, 203-223.
 • Bean, R. (2017). How companies say they're using big data. Harvard Business Review. https://hbr.org/2017/04 (Accessed: 12th April 2020).
 • Boehner, R. & Gold, S. (2012). Modeling the impact of marketing mix on the diffusion of innovation in the generalized bass model of firm demand. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 39, 75-91.
 • Bosch, V. (2016). Big data in market research: why more data does not automatically mean better information. GfK Marketing Intelligence Review, 8(2), 56-63.
 • Cisco (2016). Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011-2016. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html (Accessed: 23rd February 2020).
 • Chang, C., Kayed, M., Girgis, M.R. & Shaalan, K.F. (2006). A survey of web information extraction systems. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 18(10), 1411-1428.
 • Chatterjee, R. & Eliashberg, J. (1990). The Innovation Diffusion Process in a Heterogeneous Population: A Micromodeling Approach. Management Science, 36(9), 1057-1079.
 • Choi, H. & Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends. Economic Record, 88, 2-9.
 • Cooper, C., Mallon, K., Leadbetter, S., Pollack, L. & Peipins, L. (2005). Cancer internet search activity on a major search engine, United States 2001-2003. Journal of Medical Internet Research, 7.
 • Cox, M. & Ellsworth, D. (1997). Managing Big Data for Scientific Visualization. ACM SIGGRAPH '97, Los Angeles.
 • Danaher, P.J., Hardie, B.G. & Putsis Jr, W.P. (2001). Marketing-mix variables and the diffusion of successive generations of a technological innovation. Journal of Marketing Research, 38, 501-514.
 • Di Pietro, L. & Pantano, E. (2012). An Empirical Investigation of Social Network Influence on Consumer Purchasing Decision: The Case of Facebook. Journal of Direct Data and Digital Marketing Practice, 14, 18-29.
 • Dittmann, P. (2003). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Doug, L. (2001). Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. Application of Delivery Strategies, META Group (currently with Gartner).
 • Du, R.Y., Hu, Y. & Damangir, S. (2015). Leveraging trends in online searches for product features in market response modeling. Journal of Marketing, 79, 29-43.
 • Erevelles, S., Fukawa, N. & Swayne, L. (2015). Big data consumer analytics and the transformation of marketing. Journal of Business Research, 69(2), 897-904.
 • Ettredge, M., Gerdes, J. & Karuga, G. (2005). Using web-based search data to predict macroeconomic statistics. Communications of the ACM, 48, 87-92.
 • Fan, W. & Bifet, A. (2012). Mining big data: current status, and forecast to the future, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 14(2), 1-5.
 • Fan, Z.P., Che, Y.J. & Chen, Z.Y. (2017). Product sales forecasting using online reviews and historical sales data: A method combining the Bass model and sentiment analysis. Journal of Business Research, 74, 90-100.
 • Fourt, L.A. & Woodlock, J.W. (1960). Early prediction of market success for new grocery products. Journal of Marketing, 25, 31-38.
 • Frank, L.D. (2004). An analysis of the effect of the economic situation on modeling and forecasting the diffusion of wireless communications in Finland. Technological Forecasting and Social Change, 2004, 71, 391-403.
 • Frizzo-Barker, J., Chow-White, P.A. & Mozafari, M. (2016). An empirical study of the rise of big data in business scholarship. International Journal of Information Management, 36, 403-413.
 • Ginsberg, J., Mohebbi, M.H., Patel, R.S., Brammer, L., Smolinski, M.S. & Brilliant, L. (2009). Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data. Nature, 457, 1012-1014. doi:10.1038/nature07634.
 • Goel, S., Hofman, J.M., Lahaie, S., Pennock, D.M., & Watts, D.J. (2010). Predicting consumer behavior with web search. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107, 17486-17490.
 • Gopinath, S., Chintagunta, P.K. & Venkataraman, S. (2013). Blogs, advertising, and local-market movie box office performance. Management Science, 59, 2635-2654.
 • Guidolin, M. & Mortarino, C. (2010). Cross-country diffusion of photovoltaic systems: modelling choices and forecasts for national adoption patterns. Technological Forecasting and Social Change, 77, 279-296.
 • Hand, C. & Judge, G. (2012). Searching for the picture: forecasting UK cinema admissions using Google Trends data. Applied Economics Letter, 19, 1051-1055.
 • Hassani, H. & Silva, E.S. (2016). Forecasting energy data with a time lag into the future and Google trends. International Journal of Energy Statistics, 4, 1650020.
 • He, B., Patel, M., Zhang, Z. & Chang, K.C. (2007). Accessing the deep web, Communications of the ACM, ACM, New York, USA, 50(5), 94-101.
 • Hofacker, Ch.F., Malthouse, E.C. & Sultan, F. (2016). Big data and consumer behavior: imminent opportunities. Journal of Consumer Marketing, 33(2), 89-97.
 • Hurvitz, J., Nugent, A., Halper, F. & Kaufman, M. (2013). Big Data for Dummies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Kalkowski, J. (2016). Handling a flood of data. https://www.brandpackaging.com/articles/85628 (Accessed: 11th March 2020).
 • Katal, A., Wazid, M. & Goudar, R.H. (2013). Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Practices, Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3), IEEE, Noida, 404-409.
 • Kiesling, E., Günther, M., Stummer, Ch. & Wakolbinger, L.M. (2012). Agent-based simulation of innovation diffusion: a review. Central European Journal of Operations Research, 20(2), 183-230.
 • Kim, D., Woo, J., Shin, J., Lee, J. & Kim, Y. (2019). Can search engine data improve accuracy of demand forecasting for new products? Evidence from automotive market. Industrial Management & Data Systems, 119, 1089-1103.
 • Kim, H. & Hanssens, D.M. (2017). Advertising and word-of-mouth effects on pre-launch consumer interest and initial sales of experience products. Journal of Interactive Marketing, 37, 57-74.
 • Kosińska, E. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
 • Kulkarni, G., Kannan, P. & Moe, W. (2012). Using online search data to forecast new product sales. Decision Support System, 52, 604-611.
 • Lee, C.Y. & Huh, S.Y. (2017). Forecasting the diffusion of renewable electricity considering the impact of policy and oil prices: The case of South Korea. Applied Energy, 197, 29-39.
 • Lee, H. & Sohn, I. (2016). Fundamentals of Big Data Network Analysis for Research and Industry, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Lee, W.S., Choi, H.S. & Sohn, S.Y. (2018). Forecasting new product diffusion using both patent citation and web search traffic. Public Library of Science ONE, 13, e0194723.
 • Liang, X. (2006). Mining associations between web stock news volumes and stock prices. International Journal of Systems Science, 37, 919-930.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 • Mansfield, E. (1961). Technical change and the rate of imitation. Econometrica, 29(4), 741-766.
 • Marcus, J. (2004). Amazonia: Five Years at the Epicenter of the Dot.Com Juggernaut. New York: The New Press.
 • Marr, B. (2016). Big data in practice: how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results. New York: Wiley.
 • Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013). Big data: a revolution that will transform how we live, work and think. New York: Houghton-Mifflin Harcourt.
 • McKinsey Global Institute (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation (Accessed: 3rd March 2020).
 • Minelli, M., Chambers, M. & Dhiraj, A. (2013). Big Data, Big Analytics. Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today's Businesses. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
 • Onishi, H. & Manchanda, P. (2012). Marketing activity, blogging and sales. International Journal of Research in Marketing, 29, 221-234.
 • OSC - Open Sap Courses. (2015). Driving business results with Big Data, https://open.sap.com/courses (Accessed: 15th March 2020).
 • Paharia, R. (2013). Loyalty 3.0: How to Revolutionize Customer and Employee Engagement with Big Data and Gamification. Uitgever: McGraw-Hill Education.
 • Paletz, S.B.F., Auxier, B.E. & Golonka, E.M. (2019). A Multidisciplinary Framework of Information Propagation Online. Cham: Springer International Publishing.
 • Peres, R., Muller, E. & Mahajan, V. (2010). Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions, International Journal of Research in Marketing, 27, 91-106.
 • Prymon, M. (1999). Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Wrocław: Wydawnictwo Ekspert.
 • Przanowski, K. (2014). Credit Scoring w erze Big Data. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Qian, L. & Soopramanien, D. (2015). Incorporating heterogeneity to forecast the demand of new products in emerging markets: Green cars in China. Technological Forecasting and Social Change, 91, 33-46.
 • Riz, L.V. (2013). Online marketing through consumers: a study of effectiveness of various tools and techniques across industries. British Journal of Marketing Studies, 1(4), 11-19.
 • Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations (1st edition). London: The Free Press.
 • Rogers, E.M. (1976). New product adoption and diffusion. Journal of Consumer Research, 1976, 2, 290-301.
 • Ryan, B. & Gross, N. (1950). The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities. Rural Sociology, 27(372), 15-24.
 • Saboo, A.R., Kumar, V. & Park, I. (2016). Using big data to model time-varying effects for marketing resource (re)allocation. MIS Quarterly, 40(4), 911-939.
 • Taylor, D.G., Strutton, D. & Thompson, K. (2012). Self-Enhancement as a Motivation for Sharing Online Advertising. Journal of Interactive Advertising, 12, 13-28.
 • Turk, T. & Trkman, P. (2012). Bass model estimates for broadband diffusion in European countries. Technological Forecasting and Social Change, 79, 85-96.
 • Vriens, M. & Kidd, P. (2014, November/December). The big data shift: what every marketer needs to know about advanced analytics. Marketing Insights, 23-29.
 • Wang, W., Yu, N. & Johnson, R. (2017). A model for commercial adoption of photovoltaic systems in California. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 9, 025904.
 • Wedel, M. & Kannan, P.K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. Journal of Marketing, 80(6), 97-121.
 • Wei, L., Xiaofeng, M. & Weiyi, M. (2010). A Vision-Based Approach for Deep Web Data Extraction, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE, 447-460.
 • Wu, F.S. & Chu, W.L. (2010). Diffusion models of mobile telephony. Journal of Business Research, 2010, 63, 497-501.
 • Xu, Z., Frankwick, G.L. & Ramirez, E. (2016). Effects of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: a knowledge fusion perspective. Journal of Business Research, 69(5), 1562-1566.
 • Yamaguchi, Y., Akai, K., Shen, J., Fujimura, N., Shimoda, Y. & Saijo, T. (2013) Prediction of photovoltaic and solar water heater diffusion and evaluation of promotion policies on the basis of consumers' choices. Applied Energy, 102, 1148-1159.
 • Yang, J., Min, D. & Kim, J. (2020). The Use of Big Data and Its Effects in a Diffusion Forecasting Model for Korean Reverse Mortgage Subscribers. Sustainability, 12(3):979. doi:10.3390/su12030979.
 • Zhan, Y., Tan, K., Ji, G., Chung, L. & Tseng, M.L. (2017). A big data framework for facilitating product innovation processes. Business Process Management Journal, 23(3), 518-536.
 • Zikopoulos, P., deRoos, D., Parasuraman, K., Deutsch, T., Corrigan, D. & Giles, J. (2013). Harness the Power of Big Data: The IBM Big Data Platform, New York: McGraw-Hill.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.