PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym | 98--111
Tytuł artykułu

Innowacje organizacyjne w transformacji gmin wiejskich w miejskie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw oraz gospodarek regionów i krajów stanowią w ostatnich dekadach istotny obszar badawczy ekonomistów, specjalistów zarządzania i praktyków gospodarczych. Zyskują one na znaczeniu wraz z szybko postępującym procesem globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej oraz zmianami technologicznymi. Do kluczowych obszarów działalności wpływających na innowacyjność poszczególnych gospodarek zaliczane są m.in. przemysł wysokiej techniki oraz usługi wiedzochłonne, tworzące sektor high-tech. O ile inno-wacje w sektorze przemysłowym od wielu lat stanowią przedmiot badań i analiz, rola sektora usług w ich tworzeniu i dyfuzji była przez długi czas pomijana. Wraz z postępującą serwicyzacją gospodarki, coraz liczniejszymi powiązaniami pomiędzy obydwoma sektorami, łączeniem dóbr i usług za-kres przedmiotowy innowacji ulegał rozszerzeniu, a sektor usług zaczęto uwzględniać w prowadzonych badaniach. Biorąc pod uwagę, że pozycja Polski oraz poszczególnych województw w międzynarodowym rankingu innowacyjności (Regional Innovation Screboard - RIS 2019 i wcześniejsze) jest dość niska, rozważania dotyczące rozwoju sektora high-tech jako kluczowego obszaru nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, mają szczególne znaczenie. Celem rozdziału jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia) sektora high-tech w Polsce w latach 2009-2018 w kontekście pozycji poszczególnych województw w rankingu innowacyjności (RIS) oraz jego wskaźników cząstkowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Gałęski B. (1966), Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe, PWN, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H. (2010), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kiełczewska-Zaleska M. (1972), Geografia osadnictwa: zarys problematyki, PWN, Warszawa.
 • OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3 ed.), Paris.
 • Osęka M., Wipijewski J. (1985), Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa.
 • PARP (2013), Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - Raport z badań, Warszawa.
 • PARP (2016), Funkcjonowanie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w Danii, Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz ocena możliwości wykorzystania ich doświadczeń w Polsce, Warszawa.
 • Pysiak B. (2006), Innowacje w regionie [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 187-214.
 • Regulski J. (1982), Ekonomika miasta, PWE, Warszawa.
 • Regulski J. (1986), Planowanie miast, PWE, Warszawa.
 • Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, Dz.U. poz. 125.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 157, poz. 1031.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Szymański J. (2004), Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tkocz J. (1998), Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Turowski J. (1993), Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Tuziak A. (2013), Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz.U. nr 166, poz. 1612.
 • Walczak D. (2012), Konieczność zmian w podziale terytorialnym gmin, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej", nr 99, s. 205-213.
 • Wojnicka E. (2006), Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, Studia Europejskie, nr 5, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 9-32.
 • [www 1] http://www.lawp.eu/pdf/innowacja_definicja.pdf (dostęp: 23.03.2020).
 • [www 2] stat.gov.pl (dostęp: 23.03.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.