PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 5 | 22--32
Tytuł artykułu

Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa

Warianty tytułu
Indebtedness of Independent Public Health Centres and the Role of Spending on Healthcare from the National Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kontekście zadłużenia całego sektora finansów publicznych oraz analiza wydatków na ochronę zdrowia według kryterium grup ekonomicznych. Kryterium to umożliwiło ocenę roli transferów w finansowaniu ochrony zdrowia. Wnioski z analizy wykazały stabilny udział zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w długu sektora finansów publicznych oraz stabilny poziom zobowiązań wymagalnych. W odniesieniu do transferów wykazano wysoką dynamikę wzrostu dotacji i subwencji z części 46 budżetu państwa. Środki te odegrały stabilizującą rolę w gospodarce finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych jednostek ochrony zdrowia. Wykorzystano metodę analizy dokumentów budżetowych oraz statystyki opisowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to assess independent public health centre debt in the context of the whole debt of the public finance sector and to analyse health spending by the criterion of economic groups. This criterion has enabled the assessment of the role of transfers in healthcare financing. The conclusions from the analysis showed that the share of indebtedness of independent public health centres as a proportion of public finance sector debt is stable, as is the level of liabilities that are due and payable. As for transfers, a high rate of growth of grants and subsidies from section 46 of the state budget has been demonstrated. These funds played a stabilizing role in the financial management of the National Health Fund, independent public health centres and other healthcare units. The method of analysing budget documents and descriptive statistics was used. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Budzyński T., Analiza struktury wydatków budżetu państwa w Polsce w ujęciu zadaniowym, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2014/299.
 • Gryza P., Co z ryczałtem sieciowym na 2019 r.? Nie trzeba zmienić ustawy, www.piotrgryza.pl, dostęp 4.02.2019 r.
 • Kańduła S., Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2017/6.
 • Kotlińska J., Chyra K., Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce, "Finanse Komunalne" 2019/4.
 • Lubińska T., Controlling w instytucjach sektora finansów publicznych [w:] Kierunki ewolucji rynku finansowego, red. M. Wasilewski, S. Zabolotnyy, Warszawa 2019.
 • Miszczyńska K., Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich, "Zarządzanie i Finanse" 2013/2 (5).
 • Moździerz A., Koncepcje wydatków rozwojowych w Polsce, "Problemy Zarządzania" 2017/2, vol. 15.
 • Nawrolska I., Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako źródło finansowania profilaktyki alkoholizmu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017/485.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Raport: Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nr ewid. P181059, Warszawa 2019.
 • Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wrocław 2013.
 • Węgrzyn M., Wpływ algorytmu podziału środków finansowych na możliwość realizacji zadań wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015/410.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.