PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 67 | 85--95
Tytuł artykułu

Obliczanie zapotrzebowania na nowe tereny rozwojowe w toku sporządzania bilansu terenów - propozycje i wskazania

Warianty tytułu
Calculation of Demand for new Development Areas During the Preparation of the Land Balance - Proposals and Indications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera rozwinięcie propozycji przedstawionej w artykule pt. Zasady sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (Matuszko, Zastawniak 2020). Omawia się tu sposób przeliczania wielkości maksymalnego zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe oraz tereny związane z innymi funkcjami w pierwszej fazie sporządzania bilansu terenów, a także sposób postępowania w dalszych fazach. Propozycja ta stanowi alternatywę w stosunku do sposobu dokonywania obliczeń przyjętego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oparta jest na doświadczeniach praktyki projektowej oraz informacjach pochodzących z prac teoretycznych i publikacji na temat rozwoju i zasad kształtowania struktury przestrzennej jednostek osadniczych (miejskich i wiejskich, o różnych wielkościach i funkcjach).(abstrakt oryginalny)
EN
The article is an extension of the proposal presented in the article entitled The rules of the land balance preparation for development purposes (Matuszko, Zastawniak 2020). It discusses the method of converting the maximum demand for new residential areas and areas related to other functions in the first phase of the land balance preparation, as well as the procedure in further stages. This proposal is an alternative to the calculation method adopted in the Spatial Planning and Development Act. It is based on the experience of design practice and information from theoretical works and publications on the development and rules of shaping the spatial structure of settlement units (urban and rural, of various sizes and functions).(original abstract)
Rocznik
Tom
67
Strony
85--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Eurostat, 2020, Housing statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13842.pdf [data dostępu: 25.05.2020].
 • GUS, 2015, Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2019, Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Korniłowicz J., 2009, Aktualny stan mieszkalnictwa w Polsce, Problemy Rozwoju Miast, 6,3, 86-101.
 • Matuszko A., Zastawniak B., 2020, Zasady sporządzania bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę, Urban Development Issues, 66, 135-142. DOI: 10.2478/udi-2020-0017.
 • Matuszko A., Zastawniak B., Przybysz-Ławnicka M. z zespołem, 2016a, Metoda wyznaczania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zabudowanych, obszarów rozwoju zabudowy i obszarów o ograniczonej zabudowie, opr. Instytut Rozwoju Miast, Kraków (materiał niepublikowany).
 • Matuszko A., Zastawniak B., Słowik A., Mikołajczyk D. z zespołem, 2016b, Obliczenie chłonności obszarów zurbanizowanych w rozumieniu art. 42 projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, [w:] Doradztwo merytoryczne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, opr. Instytut Rozwoju Miast, Kraków (materiał niepublikowany).
 • Zastawniak B., 2016, I. Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów, II. Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów zainwestowania gminy, III. Określenie obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych, IV. Określenie potrzeb w zakresie wyznaczania nowych obszarów rozwojowych, V. Ogólne zasady bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy, [w:], Matuszko A. (red.), Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Skrypt, część B, 158 - 226. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/program-szkoleniowy-dla-pracownikow-administracji-samorzadowej-z-zakresu-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego [data dostępu: 14.05.2020].
 • Ziobrowski Z., 2012, Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.