PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 30--46
Tytuł artykułu

Dług a finasowanie zrównoważonego rozwoju miast. Potencjał i bariery w perspektywie do 2023 r.

Warianty tytułu
Debt and the Financing of Sustainable Urban Development. Potential and Barriers up to 2023.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze polskich miast stają przed wyzwaniem zapewnienia finansowania rozwoju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Poddano analizie możliwości zintensyfikowania w perspektywie do 2023 r. pozyskiwania finansowania zwrotnego dla rozwoju miast w kontekście podaży instrumentów zwrotnych. Badania dotyczyły skali potencjalnego wykorzystania instrumentów zwrotnych w finansowaniu zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2023 r. oraz barier w wykorzystaniu długu dla rozwoju miast. Cel artykułu zrealizowano drogą analizy i oceny danych finansowych miast na prawach powiatu, tj. 66 dużych miast zamieszkałych przez blisko 1/3 ludności Polski. Dodatkowo zaprezentowano analizę polityki kredytowej Międzynarodowych Instytucji Finansowych na przykładzie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz dokonano analizy alokacji środków pożyczkowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz polityki kredytowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, tj. banku uniwersalnego kontrolowanego pośrednio przez Skarb Państwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The authorities of Polish cities are facing the challenge of ensuring that development funding is provided in accordance with the Sustainable Development Goals. An analysis was conducted of the ability to intensify the acquisition of repayable financing for urban development in the context of the supply of repayable instruments up to 2023. The research applied to the scale of the potential use of repayable instruments in financing sustainable development up to 2023, as well as barriers to the use of debt for urban development. The objective of the article was achieved by way of analysis and evaluation of the financial data of cities on the rights of counties, namely 66 large cities inhabited by almost 1/3 of Poland's population. Additionally, an analysis of the lending policy of international financial institutions was presented using the example of the European Investment Bank and the Council of Europe Development Bank, and the allocation of loan resources of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and the lending policy of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, i.e. a universal bank indirectly controlled by the State Treasury, were analysed.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--46
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa; Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy
Bibliografia
  • Clark G., Moonen T., Nunley J., The EIB in the city: Investment on the agenda European Investment Bank, Luksemburg 2019.
  • Cichocki K.S, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Warszawa 2013.
  • Czekaj M., Koncepcja skonsolidowanego wieloletniego limitu zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, "Ekonomista" 2019/2.
  • Filipiak B.Z., Dylematy wyboru instrumentu dłużnego w świetle nowych zmian indywidualnego wskaźnika zadłużenia, "Finanse Komunalne" 2018/12.
  • Kluza K., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2019.
  • Surówka K., Wpływ źródeł dochodów na kształtowanie poziomu nadwyżki operacyjnej i działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2019/7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.