PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 67 | 119--130
Tytuł artykułu

Transport w planowaniu miejscowym - problemy okiem praktyka

Warianty tytułu
Transport in Local Planning as Seen by a Practitioner
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono szereg problemów, z którymi spotyka się urbanista w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do planowania rozwiązań transportowych w planistycznych dokumentach gminnych. Ze względu na złożoność problematyki nie było możliwości przedstawienia w prezentowanym materiale pełnej skali występujących problemów. Materiał ujmuje autorskie doświadczenia ze szczególnym ukierunkowaniem na problemy związane z planowaniem sieci drogowych, które występują najczęściej i rodzą też najwięcej konfliktów - tak podczas procedur sporządzania projektów dokumentów, jak i po ich uchwaleniu przez rady gmin. Artykuł poszerza omawianą problematykę o niezbędne definicje i pojęcia oraz zestawienie podstaw prawnych obowiązujących w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do opracowywanych rozwiązań transportowych(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a number of problems occuring during urban planning works. The problems relate to planning transport solutions in municipalities. The complexity of the issues makes it impossible to describe the full scale of the problems. The material captures original experiences, focusing mainly on road planning where most of the conflicts occur. The article contains definitions, concepts, and legal bases applicable in spatial planning in relation to transport planning(original abstract)
Rocznik
Tom
67
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Bojanowski K., 1998, Analiza struktury własnościowej, [w:] K. Bojanowski, P. Lewicki, L. Moya Gonzales, A. Palej, A. Spaziante, W. Wicher Elementy Analizy Urbanistycznej, Politechnika Krakowska, Kraków, 185-196.
 • Ciupa A., 2012, Zarządzanie drogami wewnętrznymi, a dostępność drogi publicznej, Drogi Gminne i Powiatowe. Dostępne na: https://www.drogigminneipowiatowe.pl/prawne-zeszyty-drogowe/zarzadzanie-drogami-wewnetrznymi-a-dostepnosc-drogi-publicznej [data dostępu: 29.04.2020].
 • Goras E., 2016, Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego, [w:] A. Matuszko (red.), Skrypt - Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
 • Hackiewicz M., 2011, Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, CEJSH, 6, 123-48.
 • Rudnicki A., 2010, Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, 1-A/2010, Zeszyt 107(3), Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, 58-74.
 • Suchorzewski W., 2010, Rola transportu w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast, Czasopismo Techniczne Architektura, 107(1), 31-44.
 • MUW, 2020, Problem określania własności drogi i pasa drogowego, materiały szkoleniowe. Dostępne na: www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Problem_okreslania_wlasnosci_drogi_pasa_drogowego.ppt [data dostępu: 23.07.2020].
 • Nowak, M.J., 10.02.2016, Doszywanie przepisów nie uzdrowi planowania przestrzennego, Gazeta Prawna. Dostępne na: https://www.gazetaprawna.pl/amp/921884,doszywanie-przepisow-nie-uzdrowi-planowania-przestrzennego.html [data dostępu: 23.07.2020].
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r., Dz.U. 2019, poz. 1643.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r., Dz.U.2016, poz. 12.
 • Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Proszowice. Dostępne na: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/629466/Uchwa%C5%82a [data dostępu: 2.11.2020].
 • Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, poz. 2018.5607.
 • Uchwała Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 3215.
 • Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 174.
 • Uchwała Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 4694.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2020 poz. 1363.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Dz.U.2020 poz. 276 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2020 poz. 470 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2017 poz. 1161 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz.U.2020 poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2020 poz.713 z późn. zm.
 • Wyrok NSA w Krakowie II OSK 1356/17, który oddalił skargę kasacyjną gminy Wiśniowa od wyroku WSA w Krakowie II SA/Kr 1363/16 w/s nieważności części planu - w obszarze wyznaczonej drogi wewnętrznej.
 • Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 2106/15
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018nr., sygn. akt IV SA/Po 796/18
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.