PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 10 | 13--21
Tytuł artykułu

Kształtowanie kompetencji społecznych studentów w świetle polityk publicznych edukacji wyższej w Niemczech, Holandii, Polsce, Łotwie, Czechach i Wielkiej Brytanii

Warianty tytułu
Shaping Social Competences of Students in Light of Public Policies for Higher Education in Germany, the Netherlands, Poland, Latvia, Czech Republic and the United Kingdom
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształtowanie kompetencji społecznych absolwentów szkół wyższych stanowi jedno z ważnych wyzwań współczesności. Celami poznawczymi projektu Erasmus+ DASCHE, którego wybrane rezultaty przedstawia ten artykuł, było: (1) rozpoznanie dobrych praktyk w kształtowaniu kompetencji społecznych studentów w wybranych ośrodkach kształcenia wyższego, (2) wspieranie polityk publicznych w obszarze kształcenia wyższego na poziomach europejskim i krajowym oraz w uczelniach w zakresie projektowania, kształtowania i weryfikacji kompetencji społecznych studentów oraz sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Projekt prowadzony był metodą case studies w 26 uczelniach. Przyjęta w nim charakterystyka kompetencji społecznych powiada, że są to metakompetencje nadbudowane nad wiedzą i umiejętnościami, wzbogacone o refleksję aksjologiczną, pozwalającą na samodzielne i odpowiedzialne ich zastosowanie ku pożytkom społecznym. W artykule przedstawiono analizę polityk publicznych w Niemczech, Holandii, Polsce, Łotwie, Czechach i Wielkiej Brytanii w kontekście ich wpływu na to, czy i jak uczelnie kształtują kompetencje społeczne studentów oraz czy są do tego zobowiązywane, zachęcane lub wspierane przez regulacje prawne, strategie rozwoju, krajowe ramy kwalifikacji oraz zewnętrzne systemy zapewnienia jakości. Badania projektu DASCHE wskazują na duże zróżnicowanie krajowych polityk publicznych w tym względzie oraz - przy powszechnym uznawaniu przez kadrę akademicką ważności kształtowania postaw studentów - na znaczący brak świadomych działań prowadzących do ich kształtowania na szczeblu krajowym i instytucjonalnym, a także europejskim. (abstrakt oryginalny)
EN
Shaping social competences of university graduates constitutes one of the most important contemporary challenges. The cognitive objectives of the Erasmus + DASCHE project, the selected results of which are presented in this article, were (1) to identify good practices in shaping social competences of students in selected higher education institutions, (2) to support public policies with regard to higher education at both European and national levels, as well as at higher education institutions (HEIs) in the area of designing, shaping and verifying students' social competences and formulating recommendations in this regard. For these purposes, case studies at 26 selected HEIs were carried out within the project. This article presents an analysis of public policies in Germany, the Netherlands, Poland, Latvia, the Czech Republic and the United Kingdom in the context of influence of these policies on whether and how HEIs shape students' social competences and whether HEIs are obliged, encouraged or supported by legal regulations and other instruments in this regard. The research shows a large diversity of national public policies in this respect and - with the widespread recognition by the academic staff of the importance of shaping student attitudes - a significant lack of intentional actions leading to shaping students' competences at the national, institutional and European level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Beise, A., Polte, D., 2016. Qualitatssicherung und - entwicklungg an systemakkreditierten Hochschulen - Organisationsentwicklung und Gouvernance. Magazin für Hochschulentwicklung, Themenheft: Qualitat in Studium und Lehre, 2, s. 3-6. Dostępny w: https://his-he.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Magazin/mag_022016.pdf [Dostęp: 21.02.2019].
 • 2. Brdulak, J., Chmielecka, E., red., Beseda, J., Kinta, G., Kuehn, K., Labunskis, E., Lewicki, J., Matuszczak, K., Rattray, J., Raaper, R., Westerheijden, D., 2020. Model solutions regarding developing, assessing and validating social competences in higher education including recommendations for levels of: HE institutions, national and EU policy making, Intellectual Output 8 of the Erasmus+project DASCHE, Warszawa: SGH, s. 10.
 • 3. Centre for Higher Education Studies, 2019. Country Report - Czech Republic Intellectual Output 2. Dostępny w: http://dasche.eu/publications [Dostęp: 5.03.2020].
 • 4. Chmielecka, E., 2013. Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych. Studia BAS, nr 3.
 • 5. Chmielecka, E., red., 2010. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: MNiSzW.
 • 6. Chmielecka, E., Brdulak, J., Lewicki, J., 2019. Projekt DASCHE Erasmus+. Forum Akademickie, nr 3.
 • 7. Chmielecka, E., Kraśniewska, N., red., 2019. Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 • 8. DASCHE IO1, 2018. Methodology for Preparing Country Reports. Intellectual Output 1 of the DASCHE project - "Development, assessment and validation of social competences in higher education". Dostępny w: http://www.dasche.eu/system/files/publikacje/DASCHE_Methodology_Report.pdf [Dostęp: 12.11.2019].
 • 9. EHEA, 2018. Paris Communiqué, May 25th. Dostępny w: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf [Dostęp: 12.11.2019].
 • 10. EUA, 2018. Trends 2018. Learning and teaching in the European Higher Education Area. Dostępny w: https://eua.eu/downloads/publications/trends-2018-learningand-teaching-in-the-european-higher-educationarea.pdf [Dostęp: 12.11.2019].
 • 11. Eurydice, 2019a. Quality Assurance in Higher Education. Czech Republic. Dostępny w: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-17_en [Dostęp: 17.03.2020].
 • 12. Eurydice, 2019b. Quality Assurance in Higher Education. Germany. Dostępny w: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurancehigher-education-25_pl [Dostęp 4.03.2020].
 • 13. Eurydice, 2019c. Quality Assurance in Higher Education. Netherlands. Dostępny w: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurancehigher-education-47_en [Dostęp: 2.03.2020].
 • 14. Eurydice, 2020. Quality Assurance in Higher Education. Latvia. Dostępny w: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-34_en [Dostęp 2.03.2020].
 • 15. Jansone-Ratinika, N., Kinta, G., Rutkovska, S., Labunskis, E., 2019. DASCHE Country Report. Latvia. Academic Information Centre. Dostępny w: http://dasche.eu/publications [dostęp: 2.03.2020].
 • 16. Kraśniewski, A., 2011. Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?. Warszawa: MNiSzW.
 • 17. Nantl, J., Černikovsky, P. i in., 2010. National Qualification Framework Tertiary Education in the Czech Republic. Ministry of Education, Youth and Sports, s. 22.
 • 18. OECD, 2018. The future of education and skills. Education 2030. Dostępny w: http://www.oecd.org/education/2030/E2030 Position Paper (05.04.2018).pdf [Dostęp: 2.03.2020].
 • 19. Rattray, J., Raaper, R., 2019. United Kingdom Country Report. Dostępny w: http://dasche.eu/publications [Dostęp: 10.03.2020].
 • 20. UK Universities, 2018. Solving future skills challenges. Dostępny w: https://www.universitiesuk.ac.uk/policyand-analysis/reports/Documents/2018/solving-futureskills-challenges.pdf [Dostęp: 2.03.2020].
 • 21. United Nations, 2015. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
 • 22. University of Bremen, Institute Technology and Education ITB, 2019. Country Report - Germany. Dostępny w: http://dasche.eu/publications [Dostęp: 2.03.2020].
 • 23. Weinert, F.E., 2001. Concept of competence: A conceptual clarification. W: D.S. Salganik. Defining and Selecting Key Competencies. Seattle: Hogrefe & Huber, p. 45-65.
 • 24. Westerheijden, D.F., 2019. Social competences in Dutch higher education. National report, s. 15. Dostępny w: http://dasche.eu/publications [Dostęp: 2.03.2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.