PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 33--44
Tytuł artykułu

Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C-667/18

Autorzy
Warianty tytułu
Insured person's right freely to choose a lawyer in mediation proceedings - comments on the judgment of the Court of Justice of May 14, 2020 in case C-667/18
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2020 roku (sygnatura sprawy: C 667/18) w przedmiocie swobody wyboru prawnika w postępowaniu mediacyjnym, jak również odniesienie tych wniosków do właściwych regulacji prawnych w Polsce. Trybunał, analogicznie do wcześniejszych wyroków, których kanwą była umowa ubezpieczenia ochrony prawnej, zastosował szeroką interpretację pojęć użytych w poszczególnych przepisach dyrektywy Solvency II, powołując się na konieczność zagwarantowania interesów ubezpieczonych. W wyniku takiej wykładni sąd unijny uznał, że mediacja wchodzi w zakres pojęcia postępowania, a co za tym idzie również w takim trybie ugodowego rozwiązywania sporów ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru prawnika. W artykule przedstawiono także ocenę przepisu art. 27 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej gwarantującego w polskim porządku prawnym omawianą postać swobodnego wyboru prawnika, wraz z wnioskami de lege ferenda na podstawie komentowanego orzecznictwa trybunału luksemburskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the most important theses of the judgment of the Court of Justice of May 14, 2020 (case number: C-667/18) on the freedom to choose a lawyer in mediation proceedings, as well as to relate these conclusions to the relevant legal regulations in Poland. The Court of Justice, similarly to the previous judgments, which was based on the legal protection insurance contract, applied a broad interpretation of the terms used in individual provisions of the Solvency II Directive, referring to the need to guarantee the interests of the insured. As a result of such an interpretation, the EU court ruled that the mediation procedure falls within the scope of the concept of "proceedings", and therefore the insured is also entitled to freely choose a lawyer in such a dispute settlement procedure. The article also presents an assessment of the provision of article 27 section 3 of the Act on Insurance and Reinsurance Activity, which guarantees in the Polish legal system the discussed form of free choice of a lawyer, together with de lege ferenda conclusions based on the commented case-law of the Luxembourg court.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1-42412, Gora-Błaszczykowska A. [red.], CH Beck, System Informacji Prawnej Legalis 2020.
 • Krziskowska K., Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, Wolters Kluwer, System Informacji Prawnej LEX 2019.
 • Morek R., Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013.
 • Pietrzkowski H., Orzeczenia i ugody w praktyce sądów cywilnych, LexisNexis, System Informacji Prawnej LEX 2007.
 • Schauer M., Freie Anwaltswahl in der Rechtsschutzversicherung - Der Fall Eschig/Uniqa vor dem EuGH, "Osterreichisches Recht der Wirtschaft" 2009.
 • Skibińska E., Swobodny wybór prawnika przez ubezpieczonego, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 13.
 • Szmak Sz., Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości - wybrane modele, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2016, nr 22(3).
 • Szmak Sz., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemieckich, TNOiK, Toruń 2018.
 • The Insurance Disputes Law Review, Page J. [red.], Law Business Research Ltd., London 2019.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, System Informacji Prawnej Legalis, 2016.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, System Informacji Prawnej LEX, 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.