PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 148 Contemporary management | 619--634
Tytuł artykułu

The Assessment of the Management Control System in a Local Government Unit

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The purpose of the research is to form an integrated evaluation of the management control in a local government unit and demonstration of the benefits of successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. This paper attempts to design an integrated evaluation of management control in a local government unit and demonstrate the benefits of the successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. Methodology: The results presented in the paper are a result of research on the improvement of management control in local government units. The methods implemented in the study included: data analysis, a case study and a questionnaire, as well as the results of previous research and management control reports. Findings: The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units. Practical implications: The paper concludes that applying the model of integrated assessment of management control enables one to assess the management control of local government units, as well as their subordinate units, in all areas of management. The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Bielińska-Dusza, E. (2011). Audyt wewnętrzny w ocenie badań empirycznych to rozdział 2.3. In: M. Lisiński (ed.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno- metodologiczne i praktyczne. Warszawa: PWE.
 • 2. Cangemi, M.P., Singleton, T. (2003). Managing the Audit Function- A Corporate Audit Department Procedures Guide. Chapter 3: Internal Control System Effective Internal Control Models. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • 3. Cushman, D.P., King, S.S. (1995). Communication and High Speed Management. New York: State University of New York Press.
 • 4. Czyżak, R., Czyżak, M. (2003). Kontrola w administracji publicznej - istota, cele i rodzaje. Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr. 4.
 • 5. Dobrowolski, Z. (2017). Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej. Krakowie: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 6. Dyczkowska, J., Dyczkowski, T. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego - wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Rachunkowość i Contorling, Nr 344.
 • 7. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 8. Kieżun, W. (1998). Sprawne zarządzanie organizacjami. Warszawa.
 • 9. Klim, M. (2018). Praktyczne aspekty budowania systemu kontroli zarządczej w niewielkich gminach. Zeszyty UE.
 • 10. Kline, R.B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • 11. Komunikat Ministerstwa Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie Standarów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 23, poz. 84 z 2009 r.).
 • 12. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego (Dz. Urz., poz. 28).
 • 13. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
 • 14. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11).
 • 15. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem(Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56).
 • 16. Komunikat Nr 6 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. z 2012 roku, poz.56).
 • 17. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0). Ministerstwo Finansów.
 • 18. Krasodomska, J. (2012). Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2, Nr 66(122).
 • 19. Lisiecka, K. (2012). Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego. Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 5.12.2012, https://www.nik.gov.pl/kolegium-nik/posiedzenia/ seminaryjne-posiedzenie-kolegium-nik.html.
 • 20. Louwers, T.J., Ramsay, R.J., Sinason, D.H., Strawser, J.R. (2005). Auditing & Assurance Services. New York: McGraw-Hill/Irwin, International Edition.
 • 21. Marcinkowski, L. (2011). Kontrola zarządcza - polemika. Kontrola Państwowa 2010, Nr 6, p. 106 & n.
 • 22. Szostak, R. (2011). Na czym polega kontrola zarządcza. Kontrola Państwowa, Nr 1
 • 23. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów, 12.08.2019.
 • 24. Mituś, A. (2017). Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie Publiczne, Nr 3. Kraków: UE.
 • 25. Moore, M.H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • 26. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego (2011a). LGD-4101-036/2011. Najwyższa Izba Kontroli, 11.08.2017.
 • 27. Nowak, E. (2003). Zawansowana rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 • 28. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 506).
 • 29. Pablo, A., Reay, T., Dewald, J.R., & Casebeer, A. (2007). Identifying, enabling and managing dynamic capabilities in the public sector. Journal of Management Studies.
 • 30. Paliga, E. (2015). System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Orgmasz.
 • 31. Remlein, M. (2015). Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości. Studia Oeconomica Posnaniensia, Nr 3(1).
 • 32. Sławińska-Tomtała, E. (2011). Zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej. In: E. Sławińska-Tomtała (ed), Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami. Wydawnictwo C.H. Beck (Beck InfoBiznes).
 • 33. Sola, M. (2009). Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Warszawa: Manicipium.
 • 34. Szpor, A. Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty). http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=b43e6d5f-4c5e-42db-b7cb-1251fd16a308&groupId= 764034, 10.01.2020.
 • 35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.).
 • 36. Walker, R.M. (2016). Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. Public Administration, 84, 311-335.
 • 37. Williamson, O.E. (2985). The Economic Institutions of Capitpalism. New York: Free Press.
 • 38. Zarządzenie Prezydenta Y z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Y, 01.10.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.