PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 | 20--28
Tytuł artykułu

Agent - nowe konteksty użycia pojęcia w zarządzaniu projektami

Warianty tytułu
Agent - New Context for Using the Concept in Project Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w anglojęzycznej literaturze przedmiotu dotyczącej zarządzania projektami określenie "agent" pojawia się w nowych kontekstach, wykraczając poza teorię agencji, z którą zazwyczaj jest kojarzone. Celem artykułu jest przedstawienie obszarów refleksji, w której agent funkcjonuje w związku z pojęciem sprawczości, odgrywaniem ról, wykonywaniem zadań oraz mediacją i translacją w projektach. Zwrócono również uwagę na wykorzystywane określenia synonimiczne bądź bliskoznaczne względem agenta, typu aktor czy pośrednik. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury zauważono konieczność doprecyzowania terminów związanych z agentem i sprawczością w zarządzaniu projektami, a także wskazano na luki badawcze. Podkreślając perspektywę zogniskowaną wokół agentów projektów, wskazano między innymi na wątek aktorów nie-ludzkich w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the English language literature on project management mentions the term "agent" in brand-new contexts that go beyond the agency theory with which is typically associated. The purpose of the paper is to present areas of deliberation in which agent appears in connection with the concept of agency, role playing, task performance, and also mediation and translation in projects. Attention is also paid to the commonly used terms synonymous with agent such as actor or mediator. Based on the litera-ture review the necessity of precise terminology concern-ing agents and agency in project management has been outlined and the research gaps have been showed. The approach focused on agents emphasises among others the perspective of non-humans in management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Alcadipani R., Hassard J. (2010), Actor-Network Theory, Organizations and Critique: Towards a Politics of Organizing, "Organization," Vol. 17, No. 4, pp. 419-435.
 • [2 Andersen E.S. (2012), Illuminating the Role of the Project Owner, "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 5 No. 1, pp. 67-85.
 • [3] Aubry M., Hobbs B., Müller R., Blomquist T. (2010), Identifying Forces Driving PMO Changes, "Project Management Journal", Vol. 41, pp. 30-45.
 • [4] Blackburn S. (2002), The Project Manager and the Project-network, "International Journal of Project Management", Vol. 20, No. 3, pp. 199-204.
 • [5] Blichfeldt B., Eskerod P. (2008), Project Portfolio Management - There's More To it Than What Management Enacts, "International Journal of Project Management", Vol. 26, No. 4, pp. 357-365.
 • [6] Blomquist T., Hällgren M., Nilsson A., Söderholm A. (2010), Project-as-Practice: In Search of Project Management Research that Matters, "Project Management Journal", Vol. 41, No. 1, pp. 5-16.
 • [7] Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corpo-rate Life, Ashgate Publishing Limited, Farnham.
 • [8] Büttner S.M., Leopold L.M. (2016), A 'New Spirit' of Pu-blic Policy? The Project World of EU Funding, "European Journal of Cultural and Political Sociology", Vol. 3, No. 1, pp. 41-71.
 • [9] Cooke-Davies T., Cicmil S., Crawford L., Richardson K. (2007), We're not in Kansas Anymore, Toto: Mapping the Strange Landscape of Complexity Theory, and its Relationship to Project Management, "Project Management Journal", Vol. 38, No. 2, pp. 50-61.
 • [10] Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 57-61.
 • [11] Czarniawska B. (2017), Bruno Latour and Niklas Luh-mann as Organization Theorists, "Eureopan Management Journal", Vol. 35, pp. 145-150.
 • [12] Davis K. (2014), Different Stakeholder Groups and their Perceptions of Project Success, "International Journal of Project Management", Vol. 32, No. 2, pp. 189-201.
 • [13] Derakhshan R., Turner R., Mancini M. (2019), Project Governance and Stakeholders: A Literature Review, "International Journal of Project Management", Vol. 37, No. 1, pp. 98-116.
 • [14] DiMaggio P.J. (1988), Interest and Agency in Institutional Theory, [in:] L.G. Zucker (ed.), Institutional Patterns and Organizations, Ballinger, Cambridge, pp. 3-21.
 • [15] Ding Z., Ng F., Li J. (2014), A Parallel Multiple Media-tor Model of Knowledge Sharing in Architectural Design Project Teams, "International Journal of Project Manage-ment", Vol. 32, No. 1, pp. 54-65.
 • [16] Eikelan O., Nicolini D. (2011), Turning Practically: Broadening the Horizon, "Journal of Organizational Change", Vol. 24, No. 2, pp. 164-174.
 • [17] Eisenhardt K. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review", Vol. 14, No. 1, pp. 57-74.
 • [18] Eskerod P., Justesen J.B., Sjøgaard G. (2017), Enriching Project Organizations with Formal Change Agents: Health Promotion Projects at the Workplace, "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 10, No. 3, pp. 578-599.
 • [19] Floricel S., Bonneau C., Aubry M., Sergi V. (2014), Exten-ding Project Management Research: Insights from Social Theories, "International Journal of Project Management", Vol. 32, No. 7, pp. 1091-1107.
 • [20] Flyvbjerg B. (2014), What You Should Know about Me-gaprojects and Why: An Overview, "Project Management Journal", Vol. 45, No. 2, pp. 6-19.
 • [21] Fox M.A., Hamilton R.T. (1994), Ownership and Diversification: Agency Theory or Steward Theory, "Journal of Management Studies", Vol. 31, pp. 69-81.
 • [22] Fred M., Mukhtar-Landgren D. (2019), Agents, Techniques, and Tools of Projectification, [in:] D. Hodgson, M. Fred, S. Bailey, P. Hall (eds.), The Projectification of the Public Sector, Routledge, New York, pp. 189-208.
 • [23] Garel G. (2013), A History of Project Management Models: From Pre-models to the Standard Models, "International Journal of Project Management", Vol. 31, No. 5, pp. 663-669.
 • [24] Gherardi S. (2016), To Start Practice Theorizing Anew: The Contribution of the Concepts of Agencement and Formativeness, "Organization", Vol. 23, No. 5, pp. 680-698.
 • [25] Głodziński E. (2019), Project governance - istota, dotych-czasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 32-42.
 • [26] Godenhjelm S., Lundin R.A., Sjöblom S. (2015), Projectification in the Public Sector - The Case of the European Union, "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 8, No. 2, pp. 324-348.
 • [27] Grant M.J., Booth A. (2009), A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types Andassociated Methodolo-gies, "Health Information and Libraries Journal", Vol. 26, pp. 91-108.
 • [28] Hällgren M., Lindahl M. (2017), Coping with Lack of Authority: Extending Research Onproject Governance with a Practice Approach, "International Journal of Ma-naging Projects in Business", Vol. 10, No. 2, pp. 244-262.
 • [29] Hodgson D., Cicmil S. (2016), Making Projects Critical 15 Years on: A Retrospective Reflection (2001-2016), "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 9, No. 4, pp. 744-751.
 • [30] Hodgson D., Fred M., Bailey S., Hall P. (eds.), (2019), The Projectification of the Public Sector, Routledge, New York.
 • [31] Ika L.A., Hodgson D. (2014), Learning from International Development Projects: Blending Critical Project Studies and Critical Development Studies, "International Journal of Project Management", Vol. 32, No. 7, pp. 1182-1196.
 • [32] Jacobsson M., Söderholm A. (2011), Breaking Out of the Straitjacket of Project Research: In Search of Contribution, "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 4, No. 3, pp. 378-388.
 • [33] Jałocha B. (2019), Projektyzacja jako przedmiot badań w ramach studiów nad projektami, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 34-41.
 • [34] Jałocha B., Ćwikła M. (2019), Observing the Process of Culture Projectification and its Agents: A Case Study of Kraków, [in:] D. Hodgson, M. Fred, S. Bailey, P. Hall (eds.), The Projectification of the Public Sector, Routledge, New York, pp. 209-228.
 • [35] Jensen T., Sandström J. (2020), Organizing Rocks: Actor-Network Theory and Space, "Organization", Vol. 27, No. 5, pp. 701-716.
 • [36] Jensen A., Thuesen C., Geraldi J. (2016), The Projecti-fication of Everything: Projects as a Human Condition, "Project Management Journal", Vol. 47, No. 3, pp. 21-34.
 • [37] Jesson J., Matheson L., Lacey F.M. (2011), Doing Your Literature Review. Traditional and Systematic Techniques, SAGE, London.
 • [38] Joslin R., Müller R. (2016), Identifying Interesting Project Phenomena Using Philosophical and Methodological Triangulation, "International Journal of Project Manage-ment", Vol. 34, No. 6, pp. 1043-1056.
 • [39] Karlsen J.T. (2010), Project Owner Involvement for In-formation and Knowledge Sharing in Uncertainty Mana-gement, "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 3, No. 4, pp. 642-660.
 • [40] Kaufmann C., Kock A., Gemünden H.G. (2020), Emer-ging Strategy Regcognition in Agile Portfolios, "Interna-tional Journal of Project Management", Vol. 38, No. 7, pp. 429-440.
 • [41] Lalonde P.-L., Bourgault M., Findeli A. (2012), An Em-pirical Investigation of the Project Situation: PM Practice as an Inquiry Process, "International Journal of Project Management", Vol. 30, No. 4, pp. 418-431.
 • [42] Lalonde P.-L., Bourgault M., Findeli A. (2010), Building Pragmatist Theories of PM Practice: Theorizing the Act of Project Management, "Project Management Journal", Vol. 41, No. 5, pp. 21-36.
 • [43] Lawrence T.B., Suddaby R., Leca B. (2006), Introduction: Theorizing and Studying Institutional Work, [in:] T.B. Lawrence, R. Suddaby, B. Leca (eds.), Institutional Work: Actors and Agency in Institutional Studies of Or-ganizations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-27.
 • [44] Lecy J., Beatty K.E. (2012), Representative Litera-ture Reviews Using Constrained Snowball Sampling and Citation Network Analysis, https://ssrn.com/abstract=1992601 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1992601, access date: 30.05.2020.
 • [45] Loufrani-Fedida S., Missonier S. (2015), The Project Ma-nager Cannot Be a Hero Anymore! Understanding Critical Competencies in Project-based Organizations from a Multilevel Approach, "International Journal of Project Management", Vol. 33, No. 6, pp. 1220-1235.
 • [46] Löwstedt M., Räisänen Ch., Leiringer R. (2018), Doing Strategy in Project-based Organizations: Actors and Patterns of Action, "International Journal of Project Management", Vol. 36, No. 6, pp. 889-898.
 • [47] Lundin R., Arvidsson N., Brady T., Ekstedt E., Midler Ch., Sydow J. (2015), Managing and Working in Project Society: Institutional Challenges of Temporary Organiza-tions, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [48] Lundin R., Söderholm A. (1995), A Theory of the Tem-porary Organization, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 11, No. 4, pp. 437-455.
 • [49] Maier F., Simsa R. (2020), How Actors Move from Primary Agency to Institutional Agency: A Conceptual Framework and Empirical Application, "Organization", https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508420910574
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.