PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 42(1) | 13--17
Tytuł artykułu

Tryb i konsekwencje prawne wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce - Wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Procedures and Consequences for a State of Natural Disaster in Poland - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tryb, sposób i przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jako jednego ze stanów nadzwyczajnych określa ustawa zasadnicza wraz z ustawami szczegółowymi. Celem stosowania rzeczonej instytucji jest zapobieżenie skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Analizę ustanawianych w jej ramach ograniczeń warto przeprowadzić w odniesieniu do działalności naczelnych organów państwowych oraz podstawowych praw i wolności obywatela. Wiodącą rolę w procesie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej odgrywa Rada Ministrów, która to w drodze rozporządzenia określa m.in czas i obszar obowiązywania ograniczeń. Należy mieć w tym kontekście na uwadze chociażby zasadę proporcjonalności oraz celowości wprowadzanych obostrzeń, tak aby zapewnić prawidłowość funkcjonowania organizmu społecznego i niwelować negatywne skutki stanu odbiegającego od normy(abstrakt oryginalny)
EN
The procedure, manner and premises for introducing a state of natural disaster as one of the states of emergency are set out in the Basic Law together with detailed laws. Its purpose is to counter the effects of natural disasters and technical failures. It is worth analysing the restrictions set out under it in relation to the activities of supreme state bodies and the fundamental rights and freedoms of the citizens. The Council of Ministers plays a leading role in introducing a state of natural disaster; by way of regulation, it determines such things as the time and area where any applicable restrictions are enforced. In this context, one should bear in mind the principle of proportionality and purposefulness of the restrictions introduced to ensure the proper functioning of society and eliminate the negative effects of such unusual conditions(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
Bibliografia
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Brzeziński, M. (2007a). Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Studia Politologiczne, 45, s. 276-286.
 • Brzeziński, M. (2007b). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa: Wyd. Sejmowe, s. 213.
 • Complak, K. (2014). Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej Konstytucji. Gdańsk: Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXI, s. 228.
 • Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (1953). Dz.U. 1953.23.93.
 • Drewniowska, K. (b.d). Stany nadzwyczajne. Pobrane dnia 10 maja 2019 z: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/ students-resources/STANY-NADZWYCZAJNE.pdf Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Kotowski, W., Kurzępa, B. (2008). Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych. W: W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz. Wydanie II. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, dostep on-line: Lex Online [stan na 01.06.2008].
 • Krej, N. (2020). COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem. Warszawa: C.H. Beck, dostęp on-line: Legalis Online [stan na 22 kwietnia 2020].
 • Kurzępa, E. (2017). Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym. Warszawa: Poltext.
 • Poździoch, S. (2013). Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer business.
 • Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 2, Białystok: Temida, str. 9.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. (2002). Dz.U. 2002.199.1676.
 • Ruczkowski, P. (2002). Stan klęski żywiołowej. Komentarz, dostęp: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/pozostale/ komentarz-do-ustawy-z-dnia-18-kwietnia-2002-ro- stanie-kleski-151030144 Sajfan, M., Bosek, L. (2016). Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243. Warszawa: C.H. Beck [stan na 21.10.2009]
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII. Warszawa; Walter Kluwer business, dostęp: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/ konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarzwyd- vii-587434223 [stan na 01.03.2013]
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. Nr 62, poz. 558.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.