PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 42(1) | 33--40
Tytuł artykułu

Rola informacji na etykiecie w procesie wyboru produktu spożywczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Information on the Label in the Process of Choosing Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie na rynku istnieje dostęp do wielu rodzajów produktów spożywczych, a w szczególności żywności przetworzonej i pakowanej. Umieszczenie na etykiecie danych dotyczących m.in. ich wartości odżywczej ma więc pomóc w szybkim informowaniu o wartości "zdrowotnej" - odżywczej danego środka spożywczego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat roli etykiety jako nośnika informacji. Omówiono zarówno regulacje prawne dotyczące znakowania żywności, jak i wykorzystanie etykiety jako narzędzia do komunikacji marketingowej. Zwrócono także uwagę na znaki stosowane w przypadku produktów ekologicznych oraz wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych. Wykorzystano metodykę systematycznego przeglądu literatury. Przegląd obejmował dostępne artykuły naukowe oraz aktualne regulacje prawne. Konsumenci w coraz większym stopniu polegają na informacjach zawartych na opakowaniach, gdzie znajdują się wszystkie atrybuty determinujące jakość oczekiwaną przy podejmowaniu decyzji zakupu. Orientacja na marketing społeczny nadała nowe znaczenie etykietom i ich zawartości. Dziś wymagane jest, aby nie tylko spełniały funkcje promocyjne, ale także były nośnikiem informacji handlowych, edukacyjnych i ostrzegawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Today, there are many types of food products available on the market, especially processed and packaged food. Placing dietary information on the label helps to quickly obtain information about the healthiness and nutritional value of a given food. This study aims to present the current knowledge on the role of the label as an information carrier. Both legal regulations concerning food labelling and the use of the label as a tool for marketing communication were discussed. Attention was also paid to the markings used in the case of organic products and non-genetically modified organism products. The methodology used was a systematic literature review. The review included available scientific articles and current legal regulations. Consumers increasingly often rely on packaging information that must show all the quality-determining attributes that they expect when making a purchase decision. The orientation towards social marketing has given a new meaning to labels and their content. Today, they must not only fulfil promotional functions but also be commercial, educational and warning information carriers.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski, Poland
Bibliografia
 • Baraniecka, A. (2002). Marketingowe i logistyczne funkcje opakowań [The marketing and logistical functions of the packaging]. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 936, 46-53.
 • Bialkova S, Sasse L, Fenko A. (2016). The role of nutrition labels and advertising claims in altering consumers' evaluation and choice. Appetite, 96, 38-46. https://doi.org/10.1016/j. appet.2015.08.030
 • Butkevičienė, V., Stravinskienė, J., Rūtelionienė, A. (2008). Impact of consumer package communication on consumer decision making proces. Eng. Econ., 1, 57-65.
 • Clement, J. (2007). Visual influence on in-store buying decisions: an eye-track experiment on visual influence of packaging design. J. Market. Manag., vol.23, nr 9-10, 917-928. https://doi.org/10.1362/026725707X250395
 • Czarniecka-Skubina, E., Janicki, A. (2009). Znakowanie produktów żywnościowych. Dobrowolne znakowanie wartością odżywczą. Przemysł Spożywczy, 2(63), 42-45.
 • European Commision. https://ec.europa.eu/info/food-farming- fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/ organic-logo
 • Gertig, H. (2008). Znakowanie żywności. W: Gawęcki, J., Mossor- Pietraszewska, T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu (s. 164-174). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów Żywności". Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Pobrane 2 maja 2020 z: http://www.pis.lodz.pl/pliki/akt_071204.pdf
 • Grunert, K.G., Wills, J.M. (2010). Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK. Appetite, 55(2). https:// doi.org/10.1016/j.appet.2010.05.045
 • Gulbicka, B. (2008). Bezpieczeństwo żywności w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 150.
 • Hajdas, M., Sobocińska, M., Kłeczek, R. (2008). Kreacja w reklamie. Kraków: Wolters Kluwer Polska, s.135-136.
 • Janczar-Smuga, M. (2012). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2 (5), 68-93.
 • Kondrat, M., Stefańczyk-Kaczmarczyk, J., Gęsiak, K. (2012). Prawo suplementów diety. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 • Mika-Mętel, N. (2011). Walory promocyjne opakowań. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Nestorowicz, R. (2014). Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, 4, 431-438.
 • Nowogródzka, T. (2014). Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 103, 67-85.
 • Ozimek, I., Przedździecka- Czyżewska, N. (2017). Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w regulacjach prawnych i opinii konsumentów. Żywn-Nauk. Technol. Ja., 24, 1 (110), 5-17.
 • Nestlé, Kompas Żywieniowy. Pobrane 28.08.2020 z: https:// www.nestle.pl/nhw/odp_kom/kompas-%C5%BBywieniowy
 • Nieżurawski, L., Sobków, Cz. (2015). Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego. Rocz. Nauk. SERiA, 17(3), 290-296.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (2016). Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.
 • Patkowska, A., Nitecka, E., Obiedziński, M. (red.). (2002). Znakowanie żywności. Prawo żywnościowe Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. FAPA.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (z późn. zm.) (2006). Dz.U. UE L 404/9 z 30.12.2006.
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą. Dz. U. Nr 9 z 2010 r., poz. 63.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.
 • Verbeke, W, Frewer, L.J, Scholderer, J, Brabander, H.F., De (2007). Why consumers behave as they do with respect to food safety and risk information. Anal. Chim. Acta 586 (1-2), 2-7. https://doi.org/10.1016/j.aca.2006.07.065
 • Wąsowska-Grzesznik, I. (2012). Obowiązek znakowania żywności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 270, 221-231.
 • Witek, L. (2013). Zjawisko greenwashingu a zachowania konsumentów. Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 32, 123-124.
 • Wrześniewska-Wal, I. (2008). Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Przemysł Spożywczy, 4(62), 48-50.
 • Wyrwa, J., Barska, A. (2017). Packaging as a Source of Information about Food Products. Procedia Eng., 182, 770-779. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.199
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.