PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 19 | nr 2 | 37--70
Tytuł artykułu

From Emerging to Developed Market : the Neoinstitutional Approach Based on the Case of Poland

Warianty tytułu
Od rynku wschodzącego do rozwiniętego - neoinstytucjonalne podejście na przykładzie Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło. Zagadnienie wzrostu gospodarczego jest wciąż ważnym obszarem badań ekonomicznych. Temat ten jest ważny dla nauk ekonomicznych, jak i również dla praktyki polityki gospodarczej. Najważniejszym założeniem w tym artykule niech będzie takie stwierdzenie: wszystko, co się dzieje w gospodarce, dotyczy zjawisk społeczno-gospodarczych. Główny problem naukowy sprowadza się do pytania - jaka jest rola czynników instytucjonalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski?
Cele badawcze. Autor postawił sobie dwa główne cele. Pierwszym celem jest próba przedstawienia instytucjonalnych determinantów, które wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy polskiej gospodarki. Drugi to próba przedstawienia rozwoju polskiej gospodarki na tle wybranych państw europejskich.
Metodologia. W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę taksonomicznego miernika rozwoju bazującą na TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Badania zostały osadzone w nurcie nowej ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystano także koncepcję matrycy instytucjonalnej.
Kluczowe wnioski. Prowadzone analizy pozwoliły na przedstawienie rozwoju społeczno-ekonomicznego polskiej gospodarki. Zostało to zobrazowane przeciętnym wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego (ASEDI). Skalkulowano także taksonomiczne mierniki rozwoju dla wszystkich 10 analizowanych gospodarek. Główny horyzont czasowy badań to lata 2008-2018. Część zebranych danych umożliwiła analizę w okresie 1995-2018. Na tej podstawie określono ranking państw ze względu na tempo rozwoju. Okazało się Polska, w 2018 roku, uplasowała się na 5 miejscu. Wyniki badań i analiz pozwoliły stwierdzić, że wybrane czynniki instytucjonalne w sposób istotny wpływają na ostateczny poziom i jakość rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The issue of economic growth is still an important area of economic research. This topic is crucial for the economic sciences as well as for economic policy practice. Let this statement be the most important assumption in this article. Everything that happens in the economy concerns socio-economic phenomena. The main scientific problem comes down to the question of what is the role of institutional factors in the socio-economic development of Poland?
Research aims. The author set himself two main aims. The first aim is an attempt to present institutional determinants that affect the socio-economic development of the Polish economy. The second is an attempt to present the development of the Polish economy by setting it against the background of selected European countries.
Methodology. This work uses a modified taxonomic development measure method based on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The research was embedded in the current of new institutional economics. The concept of the institutional matrix was also used.
Key findings. Analyses conducted have facilitated the creation of an overview of the socio-economic development of the Polish economy. This was illustrated by the average socio-economic development index (ASEDI). Taxonomic measures of development were also calculated for all 10 of the economies analyzed. The main research time horizon is 2008-2018. Part of the collected data enabled analysis of the period 1995-2018. The results of research and analyses have shown that selected institutional factors significantly affect the final level and quality of socio-economic development of Poland in comparison with selected European countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
37--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Social Sciences in Warsaw; National Bank of Poland
Bibliografia
 • Abdih, Y., Ralph, C., Jihad, D. & Montiel, P. (2012). Remittances and Institutions: Are Remittances a Curse? World Development, 40(4), 657-666.
 • Araujo, L., Mion, G. & Ornelas, E. 2016. Institutions and Export Dynamics. Journal of International Economics, 98, 2-20.
 • Araujo, L. & Spring, M. (2006). Services, Products, and the Institutional Structure of Production. Industrial Marketing Management, 35(7), 797-805.
 • Bielak, J. & Kowerski, M. (2018). Dynamics of Economic Development Measure. Fiftieth Anniversary of Publication of the Article by Prof. Zdzisław Hellwig. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(4), 153-165.
 • Brandt, C., Linzer, I., O'Toole, S. & Puddington, A. (2019). Freedom in the World 2019. Washington/New York: Freedom House.
 • Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386-405.
 • Coase, R.H. (1984). The New Institutional Economics. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 140, 229-231.
 • Coase, R.H. (1998). The New Institutional Economics. American Economic Review, 88(2), 72-74.
 • Coase, R.H. (2008). The Institutional Structure of Production. In: C. Ménard & M.M. Shirley (Eds.). Handbook of New Institutional Economics. Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Crouch, C. & Streeck, W. (1997). Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity. London: Sage.
 • Czetwertyński, S. (2019). The Gnoseological Sense of a New Paradigm of the Institutional Economics. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18(2), 165-181.
 • Davis, L.E. & North, D.C. (2008). Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Delibasic, M. (2016). Hypothetical Matrix for Institutional Modeling of the Basis for Economic Development in the Countries of Southeast Europe. Montenegrin Journal of Economics, 12(2), 147.
 • Deng, H., Yeh, C.H. & Willis, R.J. (2000). Inter-Company Comparison Using Modified TOPSIS with Objective Weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973.
 • Djelic, M.L. & Quack, S. (2003). Theoretical Building Blocks for a Research Agenda Linking Globalization and Institutions. In: M.L. Djelic & S. Quack (Eds.). Globalization and Institutions: Redefining the Rules of the Economic Game. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Francois, J. & Manchin, M. (2013). Institutions, Infrastructure, and Trade. World Development, 46, 165-175.
 • Hodgson, G.M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, XL(1), 1-25.
 • Kirdina, S. (2003). Institutional Matrices and Institutional Changes. The 5th International Symposium on Evolutionary Economics. Pushchino, 182-195.
 • Kirdina, S. (2014). Institutional Matrices and Development of Russia: Introduction to X-Y-Theory. Moscow-Saint Petersburg: Nestor-Istoriya.
 • Kirdina, S. & Sandstrom, G. (2010). Institutional Matrices Theory as a Framework for Both Western and Non-Western People to Understand the Global Village. Non-Western Challenges to Western Social Theory. Gothenburg: International Sociological Association.
 • Kleiner, G.B. (2004). Evoljucyja Institutocyonalnych Sistiem. Moskwa: Nauka.
 • Lai, L.W.C. (2016). Neo-Institutional Economics and Planning Theory. Planning Theory, 4(1), 7-19.
 • Lewis, T.G. (1997). The Friction-Free Economy: Marketing Strategies for a Wired World. New York: HarperBusiness.
 • Mansell, R.L. (1985). The Service Sector and Western Economic Growth. Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, 11, 354-360.
 • Masciandaro, D. & Quintyn, M. (2015). Institutions Matter: Financial Surepvision Architecture, Central Bank and Path-Dependence, General Trends and the South Eastern European Countries. South-Eastern Europe Journal of Economics, 8(1).
 • Medema, S.G. (1996). Coase, Costs, and Coordination. Journal of Economic Issues, 30(2), 571-578.
 • Ménard, C. (2018). Research Frontiers of New Institutional Economics. RAUSP Management Journal, 53(1), 3-10.
 • Milenkovic, N., Vukmirovic, J., Bulajic, M. & Radojicic, Z. (2014). A Multivariate Approach in Measuring Socio-Economic Development of MENA Countries. Economic Modelling, 38, 604-608.
 • Minsky, H.P. (1996). Uncertainty and the Institutional Structure of Capitalist Economies. Journal of Economic Issues, 30(2), 357-368.
 • Moesen, W., Puyenbroeck, T.V. & Cherchye, L. (2000). Trust as Societal Capital: Economic Growth in European Regions. CES-Discussion Paper Series (DPS) 00.01, 1-25.
 • Molle, W. (2003). Global Economic Institutions. London-New York: Routledge.
 • Moulaert, F. (2005). Institutional Economics and Planning Theory: A Partnership between Ostriches? Planning Theory, 4(1), 21-32.
 • Nermend, K. (2007). Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR). Polish Journal of Environmental Studies, 16(4A), 195-198.
 • North, D.C. (2008). Institutions and the Performance of Economies Over Time. In: C. Ménard & M.M. Shirley, Handbook of New Institutional Economics. Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Obińska-Wajda, E. (2016). The New Institutional Economics-Main Theories. E-Finanse, 12(1), 78-85.
 • Ogilvie, S. (2014). The Economics of Guilds. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 169-192.
 • Ostrom, E. (2003). How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action. Journal of Theoretical Politics, 15(3), 239-270.
 • Ozturk, D. & Batuk, F. (2011). Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) for Spatial Decision Problems. Proceedings ISPRS.
 • Rabin, M. (2013). Incorporating Limited Rationality into Economics. Journal of Economic Literature, 51(2), 528-543.
 • Staniek, Z. (2012). Równowaga Instytucjonalna i Jej Wymiary. In: S. Rudolf (Ed.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Kielce: WSEiP.
 • Stelter, B. (2019). The Management Approach of the New Institutional Economics. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18(1), 73-81.
 • Stigler, G.J. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 3-21.
 • Subramanian, A., Trebbi F. & Rodrik, D. (2002). Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Integration and Geography in Economic Development. Washington, DC: International Monetary Fund.
 • Szirmai, A. (2015). Socio-Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Veblen, T. (2017). The Theory of the Leisure Class. London-New York: Routledge.
 • Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. SSRN Scholarly Paper. ID 1496720. Rochester, NY: Social Science Research Network.
 • Williamson, O.E. (1994). Comparative Economic Organization. The Analysis of Discrete Structural Alternatives. San Francisco, CA: An International Center for Economic Growth Publication.
 • Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38, 595-613.
 • Williamson, O.E. (2002). The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Journal of Economic Perspectives,16(3), 171-195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.