PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 | 29--36
Tytuł artykułu

Czynniki sukcesu zarządzania projektami usług IT

Warianty tytułu
Success Factors of Managing IT Services Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świecie szybkich i ciągłych zmian rozwój technologii informacyjnych (IT) jest jednym z głównych elementów wpływających na skuteczność i efektywność przedsiębiorstw. Pomimo bardzo dużych nakładów czasu, pieniędzy i zaangażowania w zarządzanie projektami w tym zakresie, wciąż dość często nie udaje się ich zakończyć sukcesem. Niepowodzenia te powodują opóźnienia, zmiany w początkowych założeniach lub całkowitą rezygnacją z ich realizacji. Spośród dostępnych wielu różnych technik i metod coraz większą popularnością cieszą się podejścia, gdzie tradycyjne i zwinne środowiska współistnieją ze sobą. Celem tego artykułu jest wstępna identyfikacja i interpretacja potencjalnych czynników sukcesu dla projektów związanych z usługami IT występujących zarówno w podejściach tradycyjnych, jak i zwinnych. Opierając się na dostępnej literaturze zidentyfikowano i skonsolidowano listę potencjalnych czynników sukcesu projektów usług IT. Przeprowadzone badania oparto na kwestionariuszu ankietowym, a respondentami byli kierownicy projektów usług IT. Wyniki badań poddane zostały eksploracyjnej analizie czynnikowej, na podstawie której wyodrębniono sześć czynników (współpraca zespołów, zaangażowanie zespołu, wsparcie procesu zarządzania i szkoleń, zwinne zarządzanie planowaniem, organizacja środowiska pracy, elastyczność), w największym stopniu wpływających na powodzenie projektów usług IT. Wyniki przeprowadzonej analizy porównano z analogicznymi badaniami dostępnymi w literaturze światowej. Badania sugerują, że w ramach zarządzania projektami usług IT, kierownicy korzystają jednocześnie z elementów charakterystycznych dla tradycyjnych i zwinnych metodyk. (abstrakt oryginalny)
EN
In the world of rapid and constant changes, the development of information technology (IT) is one of the main elements influencing the effectiveness and efficiency of enterprises. Despite substantial expenditure of time, money and commitment to project management in this area, they are still quite often unsuccessful. These failures result in delays, changes in the initial assumptions or complete resignation from their implementation. Among many different techniques and methods available, approaches where traditional and agile environments coexist are gaining in popularity. The purpose of this article is to identify and interpret potential IT service project success factors in both traditional and agile contexts. Based on the existing literature, a list of potential critical suc-cess factors of IT services projects was identified and compiled. The conducted survey was based on a survey question-naire and its respondents were IT project managers within IT service projects. The exploratory factor analysis has been used to distinguish six factors that have the biggest impact on projects, i.e., collaboration among teams, team's engagement, training and management process support, agile planning management, work environment organization, flexibility. The results of the factor analysis have been compared with analogous studies carried out by researchers from around the world. The research has shown that both traditional and agile management methodologies are important for the successful project management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • [1] Aldahmash A., Gravell A., Howard Y. (2017), Using Factor Analysis to Study the Critical Success Factors of Agile Software Development, "Journal of Software", Vol. 12, No. 12, pp. 957-963.
 • [2] Bukłaha E., Juchniewicz M. (2019), Kluczowe wyzwania i bariery oraz trendy w zarządzaniu projektami z punktu widzenia projektów realizowanych w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 14-20.
 • [3] Bullen C.V., Rockart J.F. (1981), A Primer on Critical Suc-cess Factors, Working Paper No. 69, CISR, Cambridge.
 • [4] Carroll C.F. (2013), IT Success and Failure: The Standish Group CHAOS Report Success Factors, http://www.cafe-en-counter.net/p1183/it-success-and-failure-the-chaos-report-factors, access date: 15.01.2020.
 • [5] CERF (2004), Independent Research Assessment of Project Management Factors Affecting Department of Energy Project Success: Final Report, Office of Engineering and Construction Management, U.S. Department of Energy.
 • [6] Chan A.P.C., Chan A.P.L. (2004), Key Performance Indicators for Measuring Construction Success, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 11, No. 2, pp. 203-221.
 • [7] Chow T., Cao D.-B. (2008), A Survey Study for Critical Success Factors in Agile Software Projects, "Journal of Systems and Software", Vol. 81, pp. 961-971.
 • [8] Cooke-Davies T. (2002), The "Real" Success Factors on Projects, "International Journal of Project Management", Vol. 20, No. 3, pp. 185-190.
 • [9] Davis K. (2014), Different Stakeholder Groups and their Perceptions of Project Success, "International Journal of Project Management", Vol. 32, No. 2, pp. 189-201.
 • [10] de Wit A. (1988), Measurement of Project Success, "International Journal of Project Management", Vol. 6, No. 3, pp. 64-170.
 • [11] Drobietz M., Poth A. (2017), A New Approach: Not Agi-le vs. Traditional QM but Applying the Best of Both, [in:] J. Stolfa, S. Stolfa, R. O'Connor, R. Messnarz (eds.), Systems, Software and Services Process Improvement, Springer, Cham, pp. 486-494.
 • [12] Drury-Grogan M.L. (2014), Performance on Agile Teams: Relating Iteration Objectives and Critical Decisions to Project Management Success Factors, "Information and Software Technology", Vol. 56, No. 5, pp. 506-515.
 • [13] Ika L.A. (2009), Project Success as a Topic in Project Management Journals, "Project Management Journal", Vol. 40, No. 4, pp. 6-19.
 • [14] Konieczna I. (2019), Popularyzacja badań w zakresie za-rządzania projektami - Wyniki badań bibliometrycznych, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 27-32.
 • [15] Morris P.W. (1986), Project Management: A View from Oxford, "International Journal of Construction Management and Technology", Vol. 1, pp. 36-52.
 • [16] Project Management Institute (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. Sixth Edition, Newtown Square, PA.
 • [17] Rockart J.F. (1979), Chief Executives Define their own Data Needs, "Harvard Business Review", Vol. 57, No. 2, pp. 81-93.
 • [18] Skalik J., Strzelczyk A. (2013), Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, "Zarządzanie i Finanse. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 4, s. 265-276.
 • [19] Smite D., Moe N.B., Agerfalk P.J. (2010a), Fundamentals of Agile Distributed Software Development, [in:] D. Smite, N.B. Moe, P.J. Agerfalk (eds.), Agility Across Time and Space, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 3-7.
 • [20] Smite D., Moe N.B., Agerfalk P.J. (2010b), Agility Across Time and Space: Summing Up and Planning for the Future, [in:] D. Smite, N.B. Moe, P.J. Agerfalk (eds.), Agility Across Time and Space, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 333-337.
 • [21] Standish Group International, Inc. (2015), Chaos Report 2015,https://www.standishgroup.com, access date: 23.02.2020.
 • [22] Stankovic D., Nikolic D., Djordjevic M., Cao D.-B. (2013), A Survey Study of Critical Success Factors in Agile Software Projects in Former Yugoslavia IT Companies, "Journal of Systems and Software", Vol. 86, No. 6, pp. 1663-1678.
 • [23] Szpitter A. (2012), Innowacyjne podejścia do zarządzania projektami, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 10-13.
 • [24] Varajão J., Magalhães L., Freitas L., Ribeiro P., Ramos J. (2018), Implementing Success Management in an IT Project, "Procedia Computer Science", Vol. 138, pp. 891-898.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.