PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 3 | 1--14
Tytuł artykułu

Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Blessed Edmund Bojanowski's (1814-1871) Pedagogical Thought and the Concept of Integral Child Development and Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integralne wychowanie dziecka według Edmunda Bojanowskiego wraz z nieodłączną od niego ideą ochrony dziecka jest wyrazem twórczych przemyśleń i poszukiwań tego wybitnego polskiego społecznika i myśliciela XIX wieku. Jego myśl pedagogiczna nie utraciła swej aktualności i również współcześnie stanowi ważny punkt odniesienia dla praktyki pedagogicznej. Tekst wskazuje na oryginalność systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego, który w swych podstawowych założeniach odwołuje się do natury, historii i religii i może zostać pomyślnie wykorzystany jako cenne narzędzie w procesie kształtowania u dzieci mocnych i harmonijnych osobowości. Materiał i metody: Wykorzystano literaturę źródłową i opracowania dotyczące koncepcji wychowania Edmunda Bojanowskiego. Wyniki: W przekonaniu E. Bojanowskiego "sukces wychowawczy" możną osiągnąć troszcząc się o integralny rozwój i wychowanie dziecka. Wnioski: Bez dobrze pojęty "ochrony" dziecka integralny rozwój i wychowanie dziecka jest znacznie utrudnione. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explores Edmund Bojanowski's idea of integral upbringing with its intrinsic idea of child protection. It is based on the analysis of creative thought and explorations of this 19th-century outstanding Polish social activist and thinker. His pedagogical thought keeps its relevance and nowadays remains an important reference point for pedagogical practice. The Author emphasises the originality of Edmund Bojanowski's upbringing system, which in its basic assumptions refers to nature, history and religion and can be successfully used as a valuable tool in the process of shaping strong and harmonious personalities in children. Material and methods. Source literature and studies on the concept of education of Edmund Bojanowski were used. Results. According to E. Bojanowski, "educational success" can be achieved by caring for the integral development and upbringing of the child. Conclusions. Without a well-understood "protection" of the child, the integral development and upbringing of the child is significantly hindered. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
1--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Adamski, F. (2005). Wprowadzenie: personalizm - filozoficzny nurt myślenia w człowieku wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne (s. 9-19). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.). (2016). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. 1. Lublin: Prace Instytutu Leksykografii KUL 4.
 • Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Guz, T. (2007). W poszukiwaniu chrześcijańskiej filozofii wychowania. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie (255-270). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jan Paweł II. (1989). Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 • Jan Paweł II. (1994). List do rodzin. Kraków: Wydawnictwo "M".
 • Kaźmierczak, P. (2003) Personalistyczna koncepcja nauczania w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kiereś, B. (2003). Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej (124-138). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Klimek, J. (2007). Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Pedagogika Katolicka, nr 1a (specjalny), 2003-228.
 • Krąpiec, M.A. (1998). Ja - człowiek. Lublin: TN KUL.
 • Łuczyński, A. (2012). Przestrzeń społeczna współczesnych młodych. W: K. Stępień, B. Kiereś (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka (s. 51-78). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Magier, M. (2007). Kulturowy kontekst wychowania dziecka. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych (s. 99-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Możdżeń, S. (2003). Bojanowski Edmund. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 417-418). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Nagórny J. (1998). Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nagórny, J. (2008). Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (87-116). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nanni C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (65-76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nowak, M. (1993).Wychowanie personalistyczne. Chrześcijanin w Świecie, nr 4 (23), s. 59-67.
 • Opiela, M.L. (2019). Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Opiela, M.L. (red.). (2016). Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Osińska, N. (2016). "Nasz Dom" im. Edmunda Bojanowskiego w Tuligłowach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W: A. Łuczyński, I. Gumińska-Sagan (red.), Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań (389-411). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Pokrywka, M. (2008). Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie. W: K. Jeżyna, T. Zadkowicz (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła (13-28). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Pyka, L. (1999). Profilaktyka społeczna (prewencja). W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (s. 2015-216) . Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Rubacha, K. (2003). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika t. 1, Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.