PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7 (64) | 5--17
Tytuł artykułu

An Initial Assessment of Employee Capital Plans

Warianty tytułu
Wstępna ocena pracowniczych planów kapitałowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
System emerytalny w Polsce jest przykładem realizacji wielu reform i zmian, z których część jest sprzeczna i dyskusyjna. Celem artykułu była wstępna ocena pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jako elementu stanowiącego uzupełnienie III filara systemu emerytalnego. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pracy zastosowano analizę porównawczą oraz metodę skupień do oceny polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusze zdefiniowanej daty (FZD). Przeprowadzone badanie dowodzi, że polityki inwestycyjne funduszy działających w ramach PPK są do siebie zbliżone i że można wyróżnić spośród nich trzy dominujące, których efektem są podobne wyniki FZD. Wydłużony okres zwrotu instytucji zarządzających funduszami PPK zwiększa ryzyko wycofania oferty niektórych instytucji finansowych w przyszłości. Ocena programu PPK pozwala stwierdzić, że program ten może zwiększyć oszczędności emerytalne Polaków. Autor postuluje także potrzebę zwiększania wiedzy uczestników rynku w zakresie potrzeby i form oszczędzania na emeryturę.
EN
The pension system in Poland is an example of the implementation of many reforms and changes, some of which are contradictory. The purpose of the article was the initial assessment of employee capital plans (PPK) as an element supplementing the third pillar of the pension system. The paper is of a theoretical and empirical nature. The study uses comparative analysis and the cluster method to evaluate the investment policy pursued by defined date funds (FZD). The study proves that the investment policy of the funds is similar and that three dominant investment policies can be distinguished. The extended payback period for PPK fund management institutions increases the risk of withdrawing the offer of some financial institutions in the future. The assessment of the PPK scheme allows to state that this program may increase the retirement savings of Poles. The author postulates also the need to increase the knowledge of market participants in terms of both the need to save for retirement and in the forms of saving
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Bibliografia
 • Bielawska, K. (2019). Economic activity of Polish pensioners in light of quantitative research. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(1), 149-165. DOI: 10.24136/ eq.2019.007
 • Bobrowska, A. (2015). Emerytury a wynagrodzenia w Polsce - próba określenia sytuacji materialnej emerytów na tle pracujących. Konsumpcja i rozwój, 1(10), 56-69.
 • Chrzanowska, H. (2017). Ubezpieczenia społeczne w Polsce po reformie systemu w 1999 r. Research Papers of Wrocław University of Economics, (480), 19-38. DOI: 10.15611/pn.2017.480.02
 • Ciura, G. (2012). Gospodarstwa emerytów na tle innych typów gospodarstw domowych. Studia BAS, 2(30), 77-100.
 • Dordea (Utureanu), S. L., and Popovici, V. (2008). The different impact of pension reform on women and men. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 17(1), 284-287. ISSN: 1222-569X
 • Gąsiorowski, M. (2020). Błędy i zadyszka na starcie maratonu z PPK. "Klimat nie był sprzyjający". Retrived April 5, 2020 from https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/uczestnictwow-ppk-po-pierwszym-etapie-komentarze-do-danych-pfr/tp16xw1
 • Gumola, M. (2019). A new form of Polish occupational pension schemes: prospects for development. Journal of Economics and Management, 36(2), 19-43. DOI: 10.22367/jem.2019.36.02
 • Hartigan, J. A. (1975). Clustering algorithms. New York: John Wiley & Sons.
 • Hartigan, J. A., and Wong, M. A. (1979). A k-Means Clustering Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 28(1), 100-108.
 • Jarocinska, E., and Ruzik-Sierdzińska, A. (2016). The impact of pension system reform on projected old-age income: the case of Poland. CASE Network Studies & Analyses, (482), 1-28.
 • KNF. (2020a). Biuletyn roczny. Rynek PPE 2018. Retrieved May 15, 2020 from https://www.knf.gov. pl/publikacje_i_opracowania/dane_statystyczne/emerytalny?articleId=66736&p_id=18
 • KNF. (2020b). Dane dotyczące IKE i IKZE za 2019 r. Retrived May 15, 2020 from https://www.knf. gov.pl/aktualnosci?articleId=69084&p_id=18
 • KNF. (2020c). Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31.03.2020 r. Retrived May 15, 2020 from https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=66860&p_id=18
 • Kompa, K., and Witkowska, D., (2014). Pension funds in Poland: efficiency analysis for years 1999- 2013. Dynamic Econometric Models, 14, 105-124. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM. 2014.006
 • Kompa K., and Witkowska, D. (2015). Pension system in Poland: performance of pension funds. Studios de Economia Aplicada, 33(3), p. 965-984. ISSN 1697-5731
 • Louzek, M. (2008). Pension system reform in Central and Eastern Europe. Post-Communist Economies, 20(1), 119-131. DOI: 10.1080/14631370701865789
 • MacDonald, K., Bianchi, R. J., and Drew, M. E. (2012). KiwiSaver and retirement adequacy. Australasian Accounting Business & Finance Journal, 6(4), 61-78. ISSN: 1834-2000.
 • Manor, M., and Ratajczak, J. (2020). Shift to private pension system: the case of Poland and Israel. Economics & Business Review, 6(1), 82-102. DOI: 10.18559/ebr.2020.1.4
 • Marzec, M. (2018). Bases for trust in pension funds operating in Poland. Research Papers of Wrocław University of Economics, (510), 111-124. DOI: 10.15611/pn.2018.510.09
 • MojePPK. (2020). Koronawirus. Komunikat: zmiana terminów wdrożenia PPK. Retrived May 15, 2020 from https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Koronawirus.-Komunikat--zmiana-terminow-wdrozenia-PPK.html
 • Money.pl. (2020). Value of investment fund units. Retrieved May 15, 2020 from https://www.money.pl/ fundusze/archiwum/data/
 • Parlińska, A., and Rudyk, V. (2019). Development of national pension systems in Ukraine and Poland. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 18(2), 79-85, DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.2.21.
 • Szabó, Z. (2019). Pensioners in smart city - the models of the smart pension system, Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, 17(1-A), 40-50. DOI: 10.7906/indecs.17.1.6
 • Townsend, W. (2018). Behavioural economics and retirement savings improving KiwiSaver. Policy Quarterly, 14(4), 84-91. DOI: 10.26686/pq.v14i4.5153
 • Trainor Jr., W. J. (2014). Assessing KiwiSaver fund providers. New Zealand Journal of Applied Business Research (NZJABR), 12(2), 1-16.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205)
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z 2019 r., poz. 1074, 1572, z 2020 r., poz. 568)
 • Vӧrk, A., Ruzik-Sierdzińska, A., Jarocińska, E., Määttänen, N., Gál, R., and Nijman, T. (2014). The impact of living and working longer on pension income in five European countries: Estonia, Finland, Hungary, the Netherlands and Poland. CASE Network Studies & Analyses, (476), 1-33.
 • Williamson, J. B. (2004). Assessing the pension reform potential of a notional defined contribution pillar. International Social Security Review, 57(1). Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.0020- 871x.2004.00180.x
 • Workplace pensions. (2020). Retrived July 8, 2020 from https://www.gov.uk/workplace-pensions/ what-you-your-employer-and-the-government-pay
 • Yang, T. T. (2020). The effect of workplace pensions on household saving: evidence from a natural experiment in Taiwan. The Journal of Risk and Insurance, 87(1), 173-194. DOI: 10.1111/jori.12254
 • Ząbkowicz, A. (2016). A paradox of reforming pensions in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(3), 585-602. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL. 2016.026
 • ZUS. (2019). Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku. Warszawa: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.