PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6897--6903
Tytuł artykułu

Zapewnienie jakości w łańcuchu dostaw kompaktowanych biopaliw stałych

Warianty tytułu
Quality Assurance in the Supply Chain of Compacted Solid Biofuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono korzyści wprowadzenia zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw kompaktowanych biopaliw stałych. Zgodnie ze standardami, biopaliwa stałe powinny być wytwarzane z biomasy pochodzącej z: produktów i odpadów z rolnictwa i leśnictwa, odpadów roślinnych z przemysłu spożywczego i odpadów drzewnych, włóknistych odpadów roślinnych z produkcji masy celulozowej oraz papieru oraz odpadów korkowych. Obecnie producenci biopaliw stałych nie są zobowiązani do tego by ich produkty spełniały wymagania norm jakości, których stosowanie jest dobrowolne a informacja o produkcie leży również w gestii producenta. Taka sytuacja utrudnia nabywcy porównanie parametrów biopaliw oferowanych przez producentów, a decyzja zakupu zapada na podstawie kryterium ceny a nie jakości. System zarządzania jakością wymusza na producencie deklarację jakości produktu dostępną dla klienta, który to ma możliwość oceny paliwa na podstawie gwarantowanej jakości i możliwość porównania tych parametrów oraz dokonania wyboru na podstawie kryterium jakości w stosunku do ceny.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the benefits of introducing quality management throughout the supply chain of compacted solid biofuels. According to the standards, solid biofuels should be produced from biomass from: products and waste from agriculture and forestry, vegetable waste from the food processing industry, wood waste, fibrous vegetable waste from the virgin pulp production, paper and cork. Currently, producers of solid biofuels are not obliged to aplly standards of quality, the use of which is voluntary. Information about the parameters of product also lies on producer side. This situation makes it difficult to compare the performance of biofuels buyer offered by the producers and the decision to purchase falls upon price rather than quality. The quality management system forces the producers declaration of product quality available to the client, which is able to assess the fuel based on guaranteed quality and the ability to compare these parameters and make a choice based on a criterion of quality in relation to price.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6897--6903
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Frączek J., Mudryk K., Wróbel M., Klon jesionolistny Acer negundo l. - nowy potencjalny gatunek energetyczny. Acta Agrophysica 2009, 14(2), s. 313-322.
 • 2. Frączek J., Mudryk K., Wróbel M. 2010: "Nakłady energetyczne w procesie brykietowania wierzby Salix viminalis L." Inżynieria Rolnicza 3(121) s.45-52
 • 3. Hahn B. 2004. Existing quidelines and quality assurance for fuel pellets. UMBERA, St. Poelten Austria.
 • 4. Kwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M. 2010: "Trawy i byliny" Rozdział II.1.2 w: Produkcja biomasy na cele energetyczne. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, ISBN 978-83-917053-8-4
 • 5. Mudryk K., Wróbel M. 2010: "Jakość biopaliw stałych" Rozdział III.3 w: Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, ISBN 978-83-917053-9-1.
 • 6. Mudryk K., Wróbel M. 2011: "Briquetting and quality of Virginia mallow biomass briguettes " Rozdział IV w: The acquisition and processing of biomass of Virginia mallow for energy purposes. (red. W. Piekarski). Wydawnictwo "Wieś jutra", Warszawa, ISBN 978-83-62815-10-4.
 • 7. Mudryk K., Wróbel M.: "Wpływ stopnia rozdrobnienia i ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego" Autobusy 2012
 • 8. Mudryk K., Wróbel M. 2012. Słonecznik wierzbolistny Helianthus salicifolius A. Dietr. - na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (136). s. 249-256
 • 9. Obernberger I., Brenner T., Barnthaler G. 2005. Cemical properties of solid biofuels - significance and impast. Institute for Resorce Efficient and Sustainable Systems, Raport of Working Group "Thermal Biomass Utilisation"
 • 10. Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Arcipowska A.: Raport "O niezrównoważonym wykorzystaniu OZE w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE". Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) Warszawa 2012. http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/609-oniezrownowaonym-wykorzystaniu-oze-w-polsce-i-patologii-w-systemie-wsparcia-oze.html.
 • 11. Wróbel M. 2010: "Peletowanie" Rozdział 11 w: Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
 • 12. Wróbel M., Frączek J., Francik S., Slipek Z., Mudryk K.: Influence of degree of fragmentation on chosen quality parameters of briquette made from biomass of cup plant Silphium perfoliatum L., Engineering for Rural Development Jelgava, 2013 Available at: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/121_Wrobel_M.pdf
 • 13. http://www.enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/2012/01/ENplus-Handbook-2.0.pdf
 • 14. PN-EN 15234-1:2010 Biopaliwa stałe -- Zapewnienie jakości paliwa -- Część 1: Wymagania ogólne
 • 15. PN-EN 14961-1-6 Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.