PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7 (64) | 130--141
Tytuł artykułu

International Collaboration of Polish Research Entities in a Territorial Context

Warianty tytułu
Współpraca międzynarodowa polskich podmiotów badawczych w kontekście terytorialnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu było scharakteryzowanie struktury współpracy naukowej uruchomionej przez polskie instytucje w partnerstwie z podmiotami zagranicznymi w 2019 r., z uwzględnieniem kontekstu terytorialnego. Dokonano analizy sieci wygenerowanej na podstawie danych zamieszczonych w systemie POL-on: wskazano komponenty (weak components), obliczono stopień wierzchołka oraz pośrednictwo (betweenness centrality) dla każdego podmiotu, zidentyfikowano istotne powiązania w sieci zredukowanej do poziomu krajów oraz województw. Rozpoznano kluczowy podmiot w sieci (Główny Instytut Górnictwa). W rozpatrywanej sieci wyraźnym pośrednictwem cechują się także podmioty zagraniczne. Na poziomie relacji między państwami zaobserwowano dużą gęstość sieci oraz znaczną aktywność instytucji z Niemiec, co w przyszłości może utrudnić uzyskanie przewag. Współpraca naukowa polskich instytucji jest realizowana głównie z ośrodkami zlokalizowanymi w Europie, przy czym zasadniczo nie ma ona charakteru transgranicznego.
EN
The aim of the article was to characterize the structure of scientific collaboration launched by Polish institutions in partnership with foreign entities in 2019 with a special focus on the territorial context. An analysis of the network generated on the basis of data from the POL-on system was made: weak components, the degree centrality and the betweenness centrality for each entity were identified, as well as significant connections in the network reduced to the level of countries and to voivodeships. A key entity in the network was indicated (the Central Mining Institute). Some foreign entities show high betweenness centrality in the considered network. At the level of relations between countries, the high network density and significant activity of institutions from Germany were observed, which in the future may hinder gaining advantages. Scientific collaboration of Polish institutions is carried out mainly with centres located in Europe, but it is generally not cross-border
Rocznik
Numer
Strony
130--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Bibliografia
 • Abramo, G., D'Angelo, C. A., and Di Costa, F. (2009). Research collaboration and productivity: is there correlation? Higher Education, (57), 155171. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9139-z
 • Bammer, G. (2008). Enhancing research collaborations: three key management challenges. Research Policy, (37), 875-887.
 • Batorski, D., and Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania. Problemy Zarzadzania, 26(4), 157-184.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • De Nooy, W., Mvar, A., and Batagelj, V. (2005). Exploratory social networks analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hicks, D. J., Coil, D. A., Stahmer, C. G., and Eisen, J. A. (2019). Network analysis to evaluate the impact of research funding on research community consolidation. PLoS ONE, 14(6). https://doi. org/10.1371/journal.pone.0218273
 • Hofman, I. (2015). Umiędzynarodowienie uczelni - jak to zrobić dobrze? Nauka, (1), 135-144.
 • Katz, J. S., and Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research Policy, (26) 1-18.
 • Kwiek, M. (2020). Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty. Nauka, (1), 7-38.
 • Olechnicka, A., Płoszaj, A., and Celińska-Janowicz, D. (2019). The geography of scientific collaboration. London-New York: Routledge.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.).
 • Waltman, L., Tijssen, J. W., and van Eck, N. J. (2011). Globalisation of science in kilometres. Journal of Informetrics, (5), 574-582. https://doi.org/10.1016/j.joi.2011.05.003
 • Wanzenböck, I., Scherngell, T., and Brenner, T. (2014). Embeddedness of regions in European knowledge networks: a comparative analysis of inter-regional R&D collaborations, co-patents and co-publications. Annals of Regional Sciences, (53).
 • Woldegiyorgis, A. A., Proctor, D., and de Wit, H. (2018). Internationalization of research: Key considerations and concerns. Journal of Studies in International Education, 22(2), 161-176. https://doi. org/10.1177/1028315318762804
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.